SAP: polskie firmy energetyczne czekają duże inwestycje w systemy informatyczne

WNP.PLNiemal każda z grup energetycznych w Polsce jest w procesie wyboru systemu obsługi klientów, na który najczęściej składają się rozwiązania w zakresie billingu i CRM. Do tej pory tylko RWE Polska wdrożyło jednolite rozwiązanie obsługujące ponad milion kontraktów - mówi Sławomir Klimowicz, odpowiedzialny za rozwój SAP na rynku utilities w Europie środkowej.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
Firma doradcza Gartner w analizie "Magic Quadrant", oceniającej rozwiązania billingowe i zarządzania relacjami z klientami w sektorze energetycznym, umieściła firmę SAP w polu "liderzy". Czy ta ocena ma znaczenie dla polskich firm energetycznych?
Pozycję lidera wg firmy Gartner SAP zajmuje od ponad 4 lat i ta pozycja z każdym rokiem się umacnia. Co ta ocena znaczy dla polskiego rynku energetycznego? Oznacza, że rozwiązania firmy SAP są bardzo wysoko oceniane zarówno pod względem kompletności wizji jak i zdolności do jej realizacji. Dla konkretnej firmy przekładać to się może na bezpieczeństwo inwestycji - wybieramy innowacyjne rozwiązanie, które dostarcza firma mająca zdolność wywiązania się ze swoich zobowiązań.
Czy ocena Gartnera dotyczy rynku europejskiego?
Jest to ocena pozycji rozwiązań SAP na całym świecie, pozycję lidera mamy na każdym kontynencie, w Europie jest ona jednak najmocniejsza. Możemy szacować, że na całym globie rachunki za energię otrzymuje ok. 1,5 miliarda klientów, ponad 500 milionów rachunków jest wystawianych przez systemy SAP. Ponad 600 przedsiębiorstw użyteczności publicznej (energia elektryczna, gaz, woda) używa systemów SAP do billingu i obsługi klientów.
Unbundling sprawił, że firmy energetyczne poszukują innych rozwiązań niż kilka lat temu. Jak tutaj radzi sobie SAP?
Rozwiązania SAP wspierają obsługę klientów na zderegulowanych rynkach Unii Europejskiej jak i regulowanych na Bliskim Wschodzie, na rynkach amerykańskich i azjatyckich, są również szeroko wykorzystywane w Australii i Nowej Zelandii.
Zintegrowany system do obsługi klientów to poważna inwestycja. Na jakie cechy systemów zwracają uwagę klienci?
Duże firmy powstałe w wyniku konsolidacji potrzebują przede wszystkim wydajnych systemów pozwalających na łatwą obsługę milionów klientów. Obsługa klientów to przecież nie tylko wystawienie faktury, to również zagwarantowanie wpływu należności, wysokiej jakości obsługa telefoniczna, samoobsługa przez internet, sprawna obsługa procesu zmiany sprzedawcy, prawidłowy i szybki odczyt liczników. Dobra obsługa będzie skutkowała pozostaniem najbardziej wartościowych klientów i pozyskaniem nowych. Jednym i drugim firmy energetyczne będą mogły również oferować dodatkowe produkty i usługi.
Jakie to produkty i usługi?
Najczęściej firmy zaczynają od usług doradczych w zakresie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa. Za tym mogą pójść konkretne produkty oferowane klientom. W dalszej kolejności można pokusić się o dodatkowe usługi, które nie są już bezpośrednio związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa energetycznego.
Zbudowanie takich systemów to ogromny koszt, czy polskie firmy mogą ponieść takie inwestycje?
Bez wahania powiem, że oczywiście tak. Dlatego, że na budowę takiego rozwiązania należy patrzeć z różnych perspektyw: - natychmiastowe korzyści - np. radykalna poprawa zarządzania należnościami; - elastyczność systemu i gotowość do sprostania nadchodzącym potrzebom (Smart Metering, Zarządzanie Stroną Popytową, Smart Grids, Wirtualne Elektrownie) - zarządzanie firmą - uwspólnienie procesów obsługi klientów na bazie najlepszych standardów wypracowanych przez setki klientów - środowisko informatyczne w firmie - eliminacja dziesiątek połączeń z innymi aplikacjami, połączeń, które są bardzo kosztowne w budowie utrzymaniu i utrzymaniu.

Najważniejsze jest końcowy rachunek - porównanie możliwych do uzyskania korzyści (poprawa płynności finansowej, niższe koszty IT, wyższa rentowność klientów) i kosztów inwestycji i utrzymania systemu, jednego systemu a nie wielu. Z systemów SAP korzystają firmy energetyczne obsługujące ponad 10 milionów klientów, jak i małe lokalne firmy wodno-kanalizacyjne, które obsługują 100-200 tysięcy klientów. W obu przypadkach rachunek ekonomiczny uzasadnia inwestycję.
Rozmawiał: Dariusz Ciepiela

Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top