Firmy ruszyły z inwestycjami w IT

WNPW 2011 r. inwestycje w IT ruszyły w dużych podmiotach gospodarczych i w firmach MSP. Nowe zamówienia i pomoc unijna to doskonały grunt. Trendy wyznacza rynek.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Trendy w inwestowaniu przedsiębiorstw w IT są prostą pochodną sytuacji gospodarki. Stan niepewności przy jednoczesnym budzeniu się koniunktury zachęca do inwestowania przede wszystkim w narzędzie pozwalające na redukcję kosztów, lepsze przewidywanie rynku i symulację skutków własnych na nim działań, minimalizację ryzyka, tańsze projektowanie i prototypowanie. Rozwiązania w chmurze pozwalają ominąć niedostatki sprzętowe i uniknąć inwestowania w hardware we wciąż niepewnym dla biznesu czasie.

Ważne, że firmy - zarówno te duże, wielooddziałowe, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa - nie rezygnują z inwestycji. Świadomość, że przedsiębiorstwo przyszłości - niezależnie od skali biznesu - nie może się obyć bez informatyki, stała się powszechna. Rozwój firmy wymusza wymianę starszych narzędzi informatycznych na skuteczniejsze, a przede wszystkim ich integrację.

Większe zainteresowanie i większe możliwości wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w mniejszych firmach wynikają między innymi z dostępności środków z Unii Europejskiej, a także z postępu procesów prywatyzacyjnych, które często stymulują zmiany w firmach i otwierają je na inwestycje.

Sektor MSP, który okazał się bardziej odporny na kryzys niż duże, wielooddziałowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa, odetchnął z ulgą, odnotowując wzrost nakładów inwestycyjnych wśród największych kooperantów. Mniejsze firmy inwestują w narzędzia IT ostrożnie, ale potencjał sektora jest spory.

Komunikacja, symulacja, analiza

Mariusz Zabielski, prezes Siemens Industry Software, konstatuje, że polskie firmy, zwłaszcza te małe, wciąż częściej decydują się na inwestycje w systemy łączności i infrastrukturę informatyczną niż w aplikacje IT. Z systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem korzysta tylko 5 proc. firm z sektora MSP. Do zagospodarowania pozostaje tu więc spory obszar
W najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia ze wzrostem popularności rozwiązań pozwalających na optymalizację procesów skutkującą minimalizacją kosztów - uważa prezes Zabielski.
Będą to więc między innymi rozwiązania cyfrowego wytwarzania, a także Business Intelligence; na przykład takie moduły funkcjonalne w systemach PLM, które pozwalają na wykonanie symulacji danych, wspierających proces podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą.
Takie podejście pozwoli firmom ocenić, które z innowacji mają sens, bez potrzeby tworzenia czasochłonnych i kosztownych prototypów - kontynuuje Mariusz Zabielski.
Rodzime podmioty wykazują również większe zainteresowanie nowymi technologiami projektowymi. Na tę tendencję wskazuje z kolei Andrzej Poćwierz, menedżer do spraw rozwiązań dla przemysłu w firmie Autodesk.

Praktycznie standardem stało się więc tworzenie projektów w trzech wymiarach.

Przedsiębiorstwa potrafią już bowiem docenić zalety takiego sposobu projektowania. Dostrzegają korzyści płynące ze skrócenia czasu jego trwania, z uzyskania możliwości weryfikacji cech produktu na wczesnym etapie tworzenia projektu, a także z możliwości tworzenia wyższej jakości dokumentacji.
Obecnie klienci coraz częściej idą jeszcze dalej. Wychodzą poza 3D, do cyfrowego prototypowania, obejmującego między innymi symulacje, wizualizacje i analizy - mówi Andrzej Poćwierz.
Tu kolejnym krokiem będzie jeszcze szersze wykorzystanie symulacji i analiz. Wszechstronna weryfikacja wielu wariantów już na etapie cyfrowego prototypowania znacząco pozwala bowiem ograniczać koszty wdrażania nowych produktów.

Rewolucyjnym kierunkiem informatycznego rozwoju MSP jest również możliwość przetwarzania danych w chmurze (cloud computing). Dzięki niej nawet stosunkowo niewielkie firmy będą w stanie, omijając ograniczenia sprzętowe, tworzyć projekty wymagające bardzo skomplikowanych obliczeń.

Na sieci lokalne LAN, a w wypadku większych organizacji - sieci rozległe WAN , jako priorytetowe inwestycje sektora przemysłowego, wskazuje Roman Sadowski z firmy Alcatel-Lucent Enterprise.
Zwiększyło się również zapotrzebowanie na przełączniki przystosowane do pracy w trudnych warunkach, w wysokich temperaturach, w miejscach o wysokim zapyleniu czy poziomie wilgotności lub odporne na wstrząsy - wyjaśnia nasz rozmówca.
Nowością stał się wymóg, aby równocześnie wydajność przełączników nie odbiegała od parametrów urządzeń standardowych, przystosowanych do pracy w serwerowniach.

Tele-alternatywa

W sferze rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez zaplecze sektora przemysłowego prym wiodą centrale abonenckie w konfiguracji IP.

Ich kupuje się zadecydowanie najwięcej.

Natomiast wśród nowych obszarów, które w najbliższym czasie będą się cieszyć zainteresowaniem, wymienia się między innymi bezprzewodowe sieci WiFi.
To optymalne rozwiązanie, godne polecenia tam, gdzie dostęp do sieci musi być zapewniony zarówno na większej powierzchni samego zakładu produkcyjnego, jak i na otwartym terenie pomiędzy budynkami - wyjaśnia Roman Sadowski.
ieci WiFi są obecnie wykorzystywane nie tylko do zapewnienia dostępu do sieci, ale także do realizacji usług głosowych. To powoduje, że coraz częściej stają się alternatywą dla systemów telefonii DECT. Inną kategorią nowych rozwiązań w sektorze przemysłowym są aplikacje ujednoliconej komunikacji albo w szerszym znaczeniu: aplikacje do pracy mobilnej i ułatwiające współpracę między poszczególnymi pracownikami i ich kontrahentami.

Szczególnego znaczenia nabierają rozwiązania wideokonferencyjne wraz z możliwością współdzielenia aplikacji i wspólnej pracy nad dokumentami.

To narzędzie dobrze służy nie tylko, z natury rzeczy mobilnej, kadrze menedżerskiej, ale także na przykład rozproszonym zespołom projektowym, które mogą dzięki niemu znacznie efektywniej wymieniać się doświadczeniami i dzielić owocami swojej pracy.

Chociaż inwestycje w narzędzia telekomunikacyjne przeważają w sektorze MSP, to ostatnio przeprowadzono także kilka ciekawych wdrożeń z zakresu ERP, z powodzeniem wykorzystując przy tym fundusze unijne. Poniższe przykłady pokazują, jakie potrzeby generuje rozwój mniejszych firm i w jak różny sposób można je zaspokajać.

Zrób to sam?

Firma Defro jest jednym ze znaczących producentów urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Jej rozwój, związany między innymi z pozyskaniem unijnego wsparcia, które umożliwiło uruchomienie nowych linii technologicznych, stworzył zapotrzebowanie na takie narzędzia informatyczne, które ogarniałyby cały, teraz bardziej złożony obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zdecydowano się na inwestycję w zintegrowany system, który wesprze procesy zarządzania. Wsparcia informatycznego wymagała przede wszystkim, połączona z finansami i księgowością, produkcja oraz gospodarka magazynowa. Wcześniej każdy z tych sektorów obsługiwany był przez pojedyncze i działające oddzielnie oprogramowania. Produkcję rozliczano na arkuszach Excel, które uzupełniane były przez pracowników.

Jej rozliczanie wymagało więc sporych nakładów pracy, było skomplikowane i czasochłonne.

W Defro zdecydowano się więc na znalezienie dostawcy odpowiedniego rozwiązania informatycznego.

Przy czym ustalono, że powinien on nie tylko zaoferować autorski system, ale i wdrożyć go przy pomocy własnych konsultantów, a nie za pośrednictwem partnerskiej firmy.

Po zrealizowaniu tego planu w Defro zniknęły choćby kłopoty z dokładnym wycenianiem wartości poszczególnych produktów. Jeszcze przed zakończeniem tego pierwszego przedsięwzięcia zdecydowano o kontynuowaniu procesu informatyzacji firmy i postanowiono wdrożyć oprogramowanie Business Intelligence.

Czas na integrację

Piec-Bud jest z kolei przedsiębiorstwem projektowo-wykonawczym wyspecjalizowanym w budowie i remontach żelbetowych kominów przemysłowych i silosów, konstrukcji stalowych oraz wszelkiego typu pieców przemysłowych.

Podobnie jak w wielu innych przypadkach, przed wdrożeniem całościowego systemu informatycznego w firmie funkcjonowały różne niezintegrowane aplikacje, a ich aktualizacja i bieżący serwis generowały spore koszty.

Poszczególne działy pracowały na praktycznie różnych bazach danych, co skutkowało bardzo czasochłonnym ich wprowadzaniem. Karty pracy, podstawowe źródło danych dla systemu, wprowadzane były ręcznie.

Wdrożenie objęło system klasy ERP, który uzupełniono o aplikację do rozliczania czasu pracy na budowach.

Piec-Bud zdecydował się na zastosowanie takich funkcji, jak obsługa działu finansowo-księgowego, płac i kadr. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie modułu Business Intelligence, który zastąpi wykonywane dotąd na arkuszach kalkulacyjnych analizy wyniku i kosztów budów. Przedstawiciele firmy podkreślają, że inwestycja umożliwiła szybsze i bardziej zautomatyzowane rozliczanie kosztów poszczególnych budów. Narzędzie wykorzystywane jest także przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych, w związku z pozyskiwaniem zamówień w przetargach.

Przeniesienie danych z kart pracy bezpośrednio do systemu "Kadry i płace" pozwoliło znacznie przyspieszyć wprowadzanie danych potrzebnych do naliczania płac. Czas obliczania wysokości wynagrodzeń skrócono w ten sposób z 4 do 2 dni w miesiącu, a moduł "Rozliczenie miesiąca" pozwolił skrócić procedurę o około dwóch dni roboczych.

Teraz kompleksowo

Bibus Menos to spółka zajmująca się produkcją wyspecjalizowanych układów i rozwiązań z zakresu mechatroniki, pneumatyki, hydrauliki siłowej i filtracji. Firma świadczy też usługi projektowe i prototypowanie w postaci wydruków 3D.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło poszukiwania zintegrowanego systemu, który wspierałby i automatyzował większość procesów oraz ułatwiał realizację niestandardowych zleceń. Po wyborze dostawcy i integratora systemu klasy ERP zakres wdrożenia objął wszystkie obszary działalności poza HR. Usprawniono przepływ danych pomiędzy poszczególnymi działami.

Możliwa stała się także kompleksowa ocena kondycji spółki. Automatyzacja procesów, dzięki zgromadzeniu danych w jednym miejscu, umożliwiła zaoszczędzenie sporej ilości czasu, a wprowadzone narzędzia analityczne ułatwiają ocenę rentowności poszczególnych działań i zleceń. A to z kolei ułatwia optymalizację kosztów.

Wbudowany w system CRM (zarządzania relacjami z klientami) zintegrowany z portalem internetowym dostarcza narzędzi usprawniających sprzedaż i wspierających komunikację z klientami.

Natomiast dzięki modułowi portalu internetowego, wykorzystywanemu w działaniach sprzedażowych, poprawiła się jakość i szybkość obsługi grupy dystrybutorów towarów i wyrobów.

Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top