System SAP ERP wystartował w Tauron Polska Energia

W spółce Tauron Polska Energia odbył się start produktywny systemu SAP ERP. Za wdrożenie odpowiedzialny jest Złoty Partner firmy SAP Polska – wrocławska spółka SI-Consulting. Wdrożenie systemu SAP zostało zrealizowane w odpowiedzi na wymagania postawione w ramach procesu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” zainicjowanego przez Tauron Polska Energia S.A. Implementacja objęła zakres finansów z kontrolingiem, kadry i płace oraz elementy logistyki. Wdrożenie w obszarze finansów, kontrolingu i logistyki wykonali konsultanci SI-Consulting S.A., natomiast za funkcjonalności kadr i płac odpowiedzialna była firma Gavdi Polska S.A.

 


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 

Do tej pory spółka Tauron Polska Energia korzystała z rozwiązań informatycznych innych dostawców. Celem wdrożenia było ujęcie wybranych procesów gospodarczych w jednolitym rozwiązaniu informatycznym odpowiadającym planom rozwojowym spółki - system SAP ERP będzie odtąd systemem wiodącym z wpiętymi interfejsami do innych funkcjonujących w spółce rozwiązań IT.

Implementacja SAP umożliwi optymalizację procesów finansowo-księgowych przede wszystkim poprzez uzyskanie jednego źródła informacji dla celów sprawozdawczości, zmniejszenie ilości ręcznego wprowadzania danych i uzyskanie fundamentu dla dalszego rozwoju systemu. Wdrażane funkcje w obszarach finansowych mają za cel nie tylko umożliwienie raportowania wg polskich regulacji prawnych, ale również międzynarodowych standardów rachunkowości. Z kolei funkcjonalności listy płac mają zapewnić pełną integralność z rozwiązaniem w obszarze Administracji Kadrami. System ma za zadanie w maksymalnym stopniu korzystać z ewidencji i danych rejestrowanych dla pracowników w komponentach kadrowych.

Realizując wdrożenie przyjęto założenie, że budowany system ma spełniać z jednej strony wymagania Tauron S.A., a z drugiej strony przyjąć pewne rozwiązania (kodowanie danych, parametryzacja, przebieg niektórych procesów) na tyle uniwersalne, żeby mogły być wykorzystywane w przypadku tzw. rolowania rozwiązania do innych jednostek gospodarczych.

Zespół wdrożeniowy systemu SAP ERP liczył ok. 30 osób.. Prace koncepcyjne i wdrożeniowe realizowane były od stycznia 2011 roku, obecnie trwa okres asysty wdrożeniowej. We wrześniu SI-Consulting rozpoczęła asystę serwisową dla Tauron Polska Energia.

Źródło: SI-CONSULTING

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top