Systemy SAGE zaktualizowane o nowe wzory PIT

SAGEOd Nowego Roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniły się wzory niektórych deklaracji podatkowych. Nowe wersje oprogramowania udostępniane klientom Sage są przystosowane do pracy zgodnie ze zmianami.
Sage, wiodący producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce, przygotował nowe wersje systemów, dostosowane m.in. do zmian prawnych obowiązujących w 2012 roku, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów. Użytkownicy modułu Kadry i Płace Systemu Zarządzania Forte, programów Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Mała Księgowość oraz programu Symfonia Start Mała Księgowość mogą dokonać aktualizacji posiadanego oprogramowania do najnowszych wersji, które są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia br.
Naszym zadaniem jest stały monitoring zmieniających się uwarunkowań prawnych i zapewnienie klientom oprogramowania dostosowanego do nowych przepisów. Dlatego też w styczniu i lutym udostępniamy nowe wersje systemów, przygotowane do obsługi m.in. nowych wzorów deklaracji podatkowych. W pierwszej kolejności dostępne są one dla użytkowników korzystających z aktualnych wersji i usług subskrypcyjnych – mówi Katarzyna Wosik, Dyrektor Handlowy, Sage sp. z o.o.
Najnowsze wersje systemów Sage umożliwiają użytkownikom m.in. wystawianie deklaracji podatkowych PIT zgodnie ze zmienionymi przepisami, czyli na prawidłowych wzorcach. Najważniejsze zmiany w programie Symfonia Kadry i Płace oraz Systemie Zarządzania Forte dla Kadr i Płac dotyczą udostępnienia nowych wzorców deklaracji: PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3), PIT-8AR(1), PIT-8C(5). Uaktualniono też formaty XSL plików do generowania e-Deklaracji (XSL to tzw. plik transformaty określającej wygląd dokumentu elektronicznego).

W programach Symfonia Mała Księgowość i Symfonia Start Mała Księgowość, poza udostępnieniem nowych, aktualnych wzorców deklaracji PIT (PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-B, PIT-O), dodano nowe opcje m.in. w związku z zaprzestaniem stosowania NIP do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zadbano też o aktualizację form elektronicznych (XML) deklaracji: PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-4R i PIT-O. Zmieniono również stawki składki rentowej, której obniżka miała miejsce jeszcze w czerwcu 2007 r. Poprawiono także jakość ewidencjonowania remanentów oraz poszerzono funkcjonalność rejestracji zdarzeń gospodarczych. Aktualizacja 2012.1 dla programu Symfonia Mała Księgowość jest bezpłatna dla wszystkich klientów, posiadających ostatnią wersję tego programu (2012).

W Systemie Zarządzania Forte dla Kadr i Płac 2012 oraz programie Symfonia Kadry i Płace 2012 pojawiła się możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS (PESEL, NIP), zgodnie z zapisem w Dz. U. Nr 171, poz. 1016.

Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top