DomData rozszerza współpracę z niemieckim klientem.

DOMDATA - BUSINESS INTELLIGENCEKonsultanci poznańskiej firmy DomData AG zakończyli wdrożenie nowych modułów systemu InForum BI w firmie VOLKSWOHNUNG GmbH. Celem tych prac było usprawnienie m.in. procesów budżetowania. REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 

Od 2009 roku, u tego niemieckiego dewelopera i zarządcy nieruchomości, autorski system DomDaty używany był do prowadzenia wielowymiarowych analiz ekonomicznych i raportowania.

W zeszłym roku zakończyła się integracja systemu InForum BI Studio z nowym systemem ERP, a obecnie oddano do użytku moduły wspomagające planowanie i budżetowanie. Ich odbiorcami, oprócz pracowników działu controllingu są także kierownicy najważniejszych działów przedsiębiorstwa.

Nowe moduły usprawnią:
  • tworzenie i zarządzanie strukturami budżetowymi,
  • sprawozdawczość finansową,
  • planowanie wszystkich budżetów, w podziale na poszczególne projekty inwestycyjne, realizowane przez poszczególne spółki córki firmy Volkswohnung GmbH.
Źródło: www.domdata.plPRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top