DomData współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

DOMDATA - BUSINESS INTELLIGENCENa mocy podpisanej niedawno umowy, DomData zapewnia utrzymanie techniczne i rozwój funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego należącego do WFOŚiGW. REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Funkcjonujący w poznańskim WFOŚiGW system został zbudowany w latach: 2007-2010, na bazie autorskich rozwiązań DomDaty: „WorkNET” i „Granit”.

Obejmuje on wszystkie kluczowe obszary zarządzania: począwszy od finansów i księgowości, przez: środki trwałe, kadry i płace, aż po: elektroniczny obieg dokumentów czy modelowanie i zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w Funduszu.

Obecny projekt to typowy outsourcing aplikacyjny, a w zakresie świadczonych usług mieszczą się m.in.: bieżąca aktualizacja Systemu, jego konserwacja i usuwanie usterek czy bieżąca pomoc telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na udzielaniu porad i konsultacji w zakresie wykorzystania aplikacji i bazy danych. Ponadto, zespół DomDaty zapewni kompleksowe usługi programistyczne i doradcze mające na celu rozwój funkcjonalny całego Systemu.

Źródło: www.domdata.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top