Model TCO w Data Center COIG S.A. - cz. 1

COIG S.A. udostępnia Klientom praktyczne narzędzie do porównywania całkowitych kosztów wdrożenia systemu informatycznego w siedzibie Klienta (in-house) z całkowitym kosztem wdrożenia identycznego rozwiązania w oparciu o usługi outsourcingowe świadczone przez Data Center COIG S.A. REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 

Celem kalkulacji TCO (TCO – Total Cost of Ownership) dla Klienta jest pokazanie pełnego kosztu wdrożenia i utrzymania systemu IT w wariancie in-house lub outsourcing, ułatwiającego podjęcie decyzji o wdrożeniu, w oparciu o obiektywne dane finansowe.
Możliwe komponenty wskaźnika TCO zostały przedstawione na schemacie 1:
 
Schemat 1. Przykładowe komponenty wskaźnika TCO
 
obraz1
 
Źródło: opracowanie COIG S.A.
 

Struktura kalkulatora TCO jest następująca (schemat 2):
 

Schemat 2. Struktura kalkulatora TCO
 
obraz2
 
Źródło: opracowanie COIG S.A.
 

   

  • ETAP 1

   Oszacowanie kosztów wdrożenia oraz utrzymania systemu informatycznego. Założenie przyjmuje, iż całość infrastruktury znajduje się w siedzibie Klienta. Infrastruktura spełnia wszystkie normy stabilności i bezpieczeństwa brane pod uwagę przy budowie Data Center. Klient ponosi 100% kosztów utrzymania systemu.
  • ETAP 2

   Oszacowanie kosztów świadczenia usługi outsourcingowej poprzez Data Center COIG. Szacunek powinien uwzględniać wszystkie parametry systemu brane pod uwagę na pierwszym etapie szacowania TCO. Dodatkowo oszacować należy koszt utrzymania po stronie Klienta oraz koszty awarii systemu.
  • ETAP 3

   Raport porównujący całkowite koszty wdrożenia systemu informatycznego w siedzibie Klienta z usługami outsourcingowymi świadczonymi na rzecz Klienta przez COIG S.A. Porównanie pokazuje wynik TCO w pierwszym roku uruchomienia systemu informatycznego oraz prognozę kosztów rozwoju systemu w kolejnych latach. Z analizy rzeczywistych przypadków wynika, że można uzyskać realne oszczędności poprzez zastosowanie outsourcingu IT, w zależności od wielkości i złożoności danej firmy mogą to być kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych rocznie.

  Źródło: www.coig.pl

  PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


  Back to top