Śląski Klaster IT zainaugurował działalność

Działania na rzecz rozwoju i upowszechniania narzędzi informatycznych ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwami zamierzają prowadzić uczestnicy Śląskiego Klastra IT. We wtorek w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca działalność tego przedsięwzięcia.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Jak przekazał PAP wiceprezes współzałożyciela klastra, spółki informatycznej BPSC, Franciszek Szweda, projekt poprzez budowę sieci kooperacji środowisk przedsiębiorców z branży IT, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych ma m.in. sformalizować i rozwinąć dotychczasową współpracę tych podmiotów w regionie.

Chodzi zarówno o sferę edukacji nowych specjalistów, działalność naukowo-badawczą, jak i współpracę i wzajemne płynące z niej korzyści firm działających na tym samym rynku. Dzięki temu firmy mają zwiększać zdolność do wypracowywania innowacyjnych metod zarządzania czy wymiany informacji w ramach systemów informatycznych.

Działania na rzecz rozwoju i upowszechniania narzędzi informatycznych ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwami zamierzają prowadzić uczestnicy Śląskiego Klastra IT. We wtorek w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca działalność tego przedsięwzięcia.

Jak przekazał PAP wiceprezes współzałożyciela klastra, spółki informatycznej BPSC, Franciszek Szweda, projekt poprzez budowę sieci kooperacji środowisk przedsiębiorców z branży IT, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych ma m.in. sformalizować i rozwinąć dotychczasową współpracę tych podmiotów w regionie.

Chodzi zarówno o sferę edukacji nowych specjalistów, działalność naukowo-badawczą, jak i współpracę i wzajemne płynące z niej korzyści firm działających na tym samym rynku. Dzięki temu firmy mają zwiększać zdolność do wypracowywania innowacyjnych metod zarządzania czy wymiany informacji w ramach systemów informatycznych.
Czasem nie jesteśmy autorami wszystkiego, co dostarczamy naszym klientom, a korzystamy z owoców pracy innych firm. Ta synergia powoduje, że można być silniejszym i bardziej konkurencyjnym na rynku – zaznaczył Szweda.
Innowacyjność działania Śląskiego Klastra IT ma wynikać m.in. z kreowania nowych produktów oraz nowego podejścia do organizacji procesów biznesowych. Pośród nowych produktów wymieniane są rozwiązania oparte na regionalnym cloud computingu i systemy wspomagające funkcjonowanie rozwiązań informatycznych, tzw. systemy ERP.

Cloud computing, potocznie zwany chmurą, to technologie i usługi wykorzystujące i dostarczające w internecie specjalistyczne aplikacje i rozwiązania informatyczne. Dzięki tej idei przedsiębiorstwa potrzebujące nowoczesnego oprogramowania mogą – zamiast jego zakupu i wdrożenia – korzystać z niego w chmurze, czyli przez internet.

Systemy ERP(Enterprise Resource Planning) pozwalają natomiast na planowanie poprzez system aplikacji informatycznych integrujących procesy organizacyjne na wszystkich szczeblach. Te modułowe narzędzia pozwalają zsynchronizować pracę wielu zespołów, są elastyczne i można je dopasować do specyfiki różnych organizacji, w tym naukowych.
Zauważyliśmy, że wiedza o systemach ERP jest dosyć płytka. Chcemy upowszechnić ją wśród przedsiębiorców (...) – to jedna rzecz. Druga to to, że realizujemy czasem skomplikowane projekty wymagające zaplecza badawczego i naukowego. Niekoniecznie jesteśmy w stanie podołać temu sami, więc musimy sięgać do zasobów uczelnianych itp. - zaznaczył Szweda.
Aplikacje klasy ERP są od ubiegłego roku prezentowane na studiach podyplomowych prowadzonych przez cztery polskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach włączył się w działania Śląskiego Klastra IT wraz z m.in. Uniwersytetem Śląskim i Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową. Innym ważnym partnerem przedsięwzięcia jest specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych z obszaru budżetowania i controllingu spółka Consorg.

Źródło: PAP

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top