DSR z nową strategię wsparcia firm z sektora produkcyjnego

15 marca br. weszła w życie umowa, na mocy które spółka DSR zyskała status wyłącznego przedstawiciela amerykańskiego koncernu QAD oferującego system wspomagający zarządzanie klasy ERP QAD Enterprise Applications. W efekcie połączenia struktur odpowiedzialnych za realizację projektów wdrożeniowych powstała jedna z kluczowych firm oferujących usługi doradcze i rozwiązania informatyczne dla polskich firm produkcyjnych.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
Strategiczne plany spółki przewidują dalsze rozwinięcie zespołu doradczego, zwłaszcza w obszarze specjalizowanych rozwiązań APS. Według prognoz, DSR zamierza podwoić w 2013 roku przychody z prowadzonej działalności.

Kompleksowe środowisko rozwiązań

W efekcie współpracy z amerykańskim producentem systemów wspomagających zarządzanie, firma DSR zapewni obsługę wszystkich obszarów informatycznego wsparcia dla biznesu, w tym aplikacji klasy ERP, CRM, MESoraz Advanced Production Scheduling, Supply Chain Management, Product Lifecycle Mangement oraz Business Intelligence. Obok rozwiązań QAD, spółka współpracuje z dostawcami oprogramowania uzupełniającego środowisko ERP, o specjalizowane aplikacje dla firm produkcyjnych. Należy do nich Preactor APS, obsługujący proces planowania i harmonogramowania dostaw, RF Express Eagle odpowiedzialny za optymalizację procesów logistycznych, aplikacje Open Data w dziedzinie zarządzania i kontrolą przebiegu produkcji , oraz rozwiązania Business Intelligence oparte na różnych technologiach.
Zdajemy sobie sprawę, że potencjał mierzony wolumenem sprzedaży leży wciąż w obszarze ERP. Natomiast średnio i długookresowa strategia spółki koncentruje się na kompleksowych usługach złożonych z doradztwa procesowego i wdrożenia aplikacji wzbogacających środowisko ERP jak APS, SCM i MES. To właśnie w oparciu o specjalizowane aplikacje rodzime firmy produkcyjne mogą budować faktyczną przewagę organizacyjną i kosztową nad firmami zagranicznymi, które takich inwestycji dokonały już wcześniej – podkreśla Piotr Rojek, Dyrektor Zarządzający DSR Solutions.
Biorąc pod uwagę strategię produktową rozwój DSR będzie zmierzał w dwóch kierunkach, w których firma dostrzega swoją największą przewagę konkurencyjną. Z jednej strony spółka będzie zwiększała wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie rozwiązań zapewniających największe korzyści w optymalizacji biznesu, czyli APS, PLM i SCM. Równolegle DSR postawi na rozwiązania analityczne i diagnostyczne, takie jak MES, rejestracja produkcji czy Business Intelligence.

Koncentracja na sektorze produkcyjnym

Bazując na doświadczeniach połączonych zespołów, DSR zbudował strukturę, której zadaniem będzie pełne wsparcie firm produkcyjnych w zakresie skutecznego wdrażania rozwiązań informatycznych. Liczący trzydziestu konsultantów, zespół DSR specjalizuje się w pełnej obsłudze projektów wdrożeniowych, począwszy od wstępnej analizy potrzeb biznesowych, diagnozy problemów , optymalizacji procesów zarządzania produkcją po wdrożenie systemów i oczywiście obsługę posprzedażną.
Wprowadzenie pakietu QAD znacznie poszerza naszą ofertę. Dzięki temu będziemy w stanie zaproponować klientom implementację jednorodnego pakietu ERP o pełnej funkcjonalności, wspartego wysokiej klasy kompetencjami, dostępnymi w konkurencyjnej cenie. Integracja platformy QAD z innymi rozwiązaniami oferowanymi przez DSR pozwoliło nam zbudować pakiet usług i aplikacji w pełni dostosowanych do potrzeb polskiego rynku. Dotychczasowe referencje potwierdzają, że właśnie takie podejście pozwala naszym klientom uzyskać faktyczną przewagę konkurencyjną – mówi Piotr Rojek.
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia własnego zespołu i obszar kompetencji zespołu przejmowanego z QAD DSR skoncentruje się na dalszym wzmocnieniu pozycji wśród firm z branży przetwórstwa spożywczego, sektora chemicznego i farmaceutycznego, maszyn i urządzeń, sektora metalowego i motoryzacyjnego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego. Przyjęty kierunek potwierdzają projekty realizowane przez DSR m.in. w firmie DRUMET, wytwórcy lin drutów stalowych oraz Zetkama, który jest producentem armatury przemysłowej. DSR planuje kontynuację wsparcia firm z sektora średnich i dużych firm o profilu produkcyjnym.
Nie tylko produkt, ale odpowiednia diagnoza problemu i pomysł rozwiązania decyduje o sukcesie lub porażce projektu – podkreśla Paweł Koprowski, Dyrektor Sprzedaży DSR. Nasz zespół konsultantów skupia się na uzyskaniu przez naszych Klientów większej efektywnością w szczególności sprawności działania. Identyfikujemy i uzyskujemy oszczędności, tam gdzie już zastosowano systemy do zarządzania ale ich efekty nie były na miarę oczekiwań.
Dalsze wzmocnienie kompetencji doradczych

Mając na uwadze realizację strategii rozwoju największego w Polsce centrum kompetencyjnego rozwiązań IT dla firm produkcyjnych, DSR planuje dalsze wzmocnienia zespołu doradztwa biznesowego. Firma skoncentruje się w szczególności na pozyskaniu ekspertów odpowiedzialnych za współpracę z klientem w fazie poprzedzającej samo wdrożenie aplikacji. Dotyczy to zwłaszcza projektów implementacji rozwiązań do planowania i harmonogramowania produkcji (APS) oraz systemów do zarządzania łańcuchem dostaw klasy SCM. DSR nawiązał kontakt z ośrodkami akademickimi wyspecjalizowanymi w rozwoju kompetencji właśnie w tych obszarach.
Analiza polskiego rynku firm produkcyjnych pokazuje, że intensywnie rosną potrzeby przedsiębiorstw w specjalizowanych obszarach zarządzania produkcją i logistyką. Wciąż odbiorcami tej klasy systemów są oddziały zagranicznych firm, lecz co istotne również polskie przedsiębiorstwa sięgają po nie coraz częściej. Wynika to z faktu, że zaniechania w tym obszarze stanowią pozorną oszczędność, co w perspektywie czasu obniża ich zdolność skutecznego konkurowania. Firmy produkcyjne muszą zmierzyć się z rosnącą konkurencją, nie tylko krajową, ale zwłaszcza międzynarodową, a zaawansowane narzędzia IT są skuteczną bronią w walce o nowe rynki – przekonuje Piotr Rojek.
Źródło: DSR

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top