Microsoft Dynamics NAV 2013 już dostępny w Polsce!

Microsoft wraz z firmą IT.integro ogłosiły dostępność nowej wersji rozwiązania klasy ERP – Microsoft Dynamics NAV 2013 na rynku polskim. System zawiera wiele innowacji technicznych i funkcjonalnych. Nowością jest także zmiana modelu jego lokalizacji, która po raz pierwszy została przeprowadzona przez certyfikowanego partnera Microsoft – firmę IT.integro – wiodącego partnera, specjalizującego się we wdrożeniach systemu Microsoft Dynamics NAV.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Nowy model lokalizacji rozwiązań Microsoft Dynamics NAV wynika z faktu, że Polska znalazła się na liście krajów należących do programu PLLP (Partner Localization and Translation Licencing Program), który umożliwia przeprowadzenie lokalizacji tego rozwiązania przez partnerów Microsoft. Przystąpienie Polski do tego modelu umożliwia firmie Microsoft skrócenie czasu, w jakim dostępne będą dla klientów w Polsce najnowsze kolejne wersje rozwiązań, spełniające lokalne wymagania.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z przystąpienia polskiego oddziału Microsoft do programu PLLP. Poza skróceniem czasu pomiędzy premierą światową nowych wersji Microsoft Dynamics NAV a wersją polską, dużą zaletą nowego modelu lokalizacji będzie możliwość lepszego i sprawniejszego dopasowania lokalnych funkcjonalności do szybko zmieniających się przepisów prawnych. Jesteśmy przekonani, że spotka się to z zadowoleniem klientów oraz innych partnerów w Polsce – komentuje Piotr Śledź, prezes IT. integro.
Microsoft Dynamics NAV2013 to zintegrowane rozwiązanie biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży handlowej, logistycznej, produkcyjnej i usługowej. Zgodnie z długoletnią strategią firmy Microsoft dotyczącą inwestycji w nowe wersje systemów klasy ERP, opracowanie Microsoft Dynamics NAV 2013 miało na celu zwiększenie elastyczności rozwiązania, podniesienie produktywności, a także uproszczenie obsługi i poprawę współpracy wewnątrz organizacji.
Microsoft Dynamics NAV jest jednym z najpopularniejszych systemów klasy ERP na świecie, z którego codziennie korzysta prawie 2 miliony pracowników w prawie 100 tysiącach firm. Wprowadzenie nowej wersji Dynamics NAV 2013 to kolejny krok w stronę doskonalenia naszych aplikacji biznesowych, będący odpowiedzią na oczekiwania tak wielkiej liczby klientów oraz zmieniające się trendy i potrzeby rynkowe. Na bieżąco prosimy klientów o opinie dotyczące działania i obsługi naszych rozwiązań, aby na ich podstawie dokonywać aktualizacji, a także tworzyć nowe narzędzia i funkcjonalności, które w jeszcze większym stopniu będą odpowiadały na indywidualne potrzeby naszych klientów – mówi Adam Komorowski, dyrektor działu aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft. – Cieszymy się, że firma IT.integro podjęła się lokalizacji nowej wersji Dynamics NAV. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie konsultantów IT.integro w zakresie wdrożeń Microsoft Dynamics NAV przyczynią się do sukcesu kolejnej wersji systemu ERP, a nasi klienci szybko odkryją jego nowe możliwości – dodaje.
Rozwiązanie stanowi otwartą platformę systemową – łatwą do modyfikacji, szybką we wdrożeniu oraz dopasowującą się do potrzeb danej firmy. Dynamics NAV 2013 jest przy tym przyjazny w obsłudze i integruje się z innymi produktami firmy Microsoft, zapewniając sprawną komunikację wewnątrz organizacji. Do najważniejszych nowości technicznych i funkcjonalnych rozwiązania zaliczyć można:
  • Dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie. Nowa wersja Microsoft Dynamics NAV 2013 umożliwia użytkownikom dostęp do danych za pośrednictwem Internetu, co jest szczególnie przydatne w przypadku wielooddziałowych, rozproszonych instalacji oraz wykorzystania modelu cloud computing instalacji w chmurze. Co ważne, uruchomienie opcji klienta internetowego nie wymaga dodatkowych instalacji czy konfiguracji – wystarczy zainstalować klienta Microsoft Dynamics NAV na serwerze internetowym i nadać prawa dostępu użytkownikom. Dzięki temu mogą oni wyświetlać i edytować dane z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej i różnych urządzeń mobilnych.
  • Udoskonalone analizy i raportowanie. W nowej wersji rozwiązania firma Microsoft udoskonaliła ponad 700 raportów, zaś 200 raportów rozszerzyła do najnowszego standardu Microsoft Dynamics NAV 2013 Report UX. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do nowych możliwości w zakresie sortowania, grupowania czy wklejania analiz graficznych. Z kolei rozbudowane narzędzia do graficznych analiz biznesowych zwiększyły możliwości użytkowników w zakresie prezentacji danych.
  • Sprawne zarządzanie magazynem i logistyką. Microsoft Dynamics NAV 2013 oferuje także nowe funkcjonalności optymalizujące zarządzanie stanami magazynowymi, planowaniem zapotrzebowania (MRP) i logistyki. Rozbudowane wsparcie graficznej analizy dostępności zapasów na magazynie pozwala jeszcze lepiej zarządzać stanami magazynowymi, zaś zaawansowane mechanizmy sugerowaniai optymalizacji zamówień usprawniają zarządzanie planowaniem zapotrzebowania i logistyki.
  • Przepływy pieniężne i rachunek kosztów. W nowej wersji systemu ERP wprowadzono także narzędzia ułatwiające analizę przepływu środków pieniężnych, która jest kluczem do pomyślnego prognozowania płynności finansowej w firmie. Dzięki analizom przewidywanych przychodów i kosztów firma może podejmować właściwe decyzje finansowe z uwzględnieniem nadwyżek lub deficytów środków pieniężnych. Co ważne, w prognozy można włączyć wartości pochodzące z wielu źródeł systemu, np. księgi głównej, sprzedaży i marketingu czy obsługi zakupu. Nowością funkcjonalną Microsoft Dynamics NAV 2013 jest też moduł rachunku kosztów, który umożliwia alokowanie budżetowanych i rzeczywistych kosztów działów, produktów i projektów do analizy rentowności firmy. Dzięki temu firma może analizować koszty i ich pochodzenie, a także przenosić konta księgi głównej rachunku wyników lub utworzyć własny wykres typów kosztów.
  • Zarządzanie kompletacją. Microsoft Dynamics NAV 2013 został również wyposażony w zestaw narzędzi do zarządzania kompletacją, zintegrowany z funkcjonalnością sprzedaży, planowania i zakupów. Dzięki temu firmy, które dostarczają do swoich klientów poprzez łączenie składników w prostych procesach (kompletacja) mogą to robić bez potrzeby zarządzania pełną produkcją.

Nowa odsłona Microsoft Dynamics NAV 2013 to nie tylko nowości funkcjonalne i techniczne. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogło w pełni współpracować z Microsoft SQL 2012, umożliwiając sprawniejsze działanie i szybsze obliczenia w systemie. Z kolei integracja z pakietem Microsoft Office, Office 365 i możliwy wygląd Metro, zgodny z systemem Windows 8, pozwalają na łatwiejszy dostęp do bogatych funkcji systemu. Co więcej, dzięki integracji z Microsoft OneNote firma zyskuje łatwy dostęp do dowolnej treści, zaś Microsoft Dynamics NAV PortalFramework dla Microsoft SharePoint 2010 umożliwia łatwiejszy dostęp do danych.

Rozwiązanie udostępnia również zwiększone możliwości w zakresie zarządzania prawami użytkowników oraz dopasowania interfejsu do użytkownika (ulepszony klient RoleTailored).

Z kolei obsługa Unicode zwiększa otwartość systemu na instalacje międzynarodowe, a rozwój środowiska programistycznego daje większe możliwości dopasowania systemu do potrzeb klienta. Co więcej, system posiada mechanizmy ułatwiające zarządzanie międzynarodowymi organizacjami – wielojęzyczność i wielowalutowość – oraz jest zgodny z globalnymi zasadami rachunkowości MSR oraz US GAAP, jednocześnie zapewniając zgodności z polskimi zasadami rachunkowości.

Źródło: MICROSOFT

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top