BPC:Debata Ekspercka - Branża Odzieżowa, Spożywcza, Metalowa

BUSINESS PENETRATIONBadania wskazują, że w roku 2012 działalność gospodarczą zawiesiło ok. 3760 podmiotów branży odzieżowej. Pomimo trudnej sytuacji finansowej - 31% firm deklaruje, że w 2013 roku zainwestuje w IT i oprogramowanie wspierające zarządzanie.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
18 czerwca br. w łódzkim hotelu Holiday Inn BPC zorganizowało kolejną Debatę Ekspercką, nakierowaną tym razem na branżę odzieżową i jej problemy związane z aktualną pozycją na rynku w kontekście informatyzacji. Do dyskusji zaproszono menadżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, osoby odpowiedzialne za informatyzację firm takich jak: Olimpia SA, Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”, Marko-Kolor, Instytut Włókiennictwa jak również dostawców rozwiązań informatycznych klasy ERP – Zeto Opole oraz Axacom Sp. z o.o.

Konkurencyjny import tekstyliów, słabszy popyt na towary na rynku krajowym, mniejsza ilość zamówień – to jedynie kilka czynników odpowiedzialnych za aktualną sytuację producentów wyrobów tekstylnych i odzieży w Polsce - tłumaczyli przedsiębiorcy na Debacie Eksperckiej branży odzieżowej.
Eksperci wiele uwagi poświęcili zagadnieniu uczciwości i rzetelności dostawców. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem dla rozmówców jest opracowywanie niekompletnych ofert handlowych. Dostawcy nie przedstawiają wymagań sprzętowych dla wprowadzenia rozwiązania informatycznego, co przekłada się w konsekwencji na znaczny wzrost realizacji projektu – mówi Iwona Gajda, Prezes Zarządu BPC.
Analitycy BPC przedstawili dane statystyczne, z których wynika, że obszary, w których kluczową rolę odgrywa informatyzacja to m.in. przepływ informacji pomiędzy centralą a sklepami, księgowość, sprzedaż, zamówienia, CRM, planowanie promocji, gospodarka magazynowa oraz produkcja.

W dyskusji omówiono szereg problemów związanych z informatyzacją przedsiębiorstw produkcyjnych branży odzieżowej:
  • Poruszono kwestię braku świadomości zarządów przedsiębiorstw, co do korzyści wynikających z wdrożeń zaawansowanych systemów IT. Eksperci stwierdzili, że Zarządy priorytetowo traktują zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń wspierających produkcję, natomiast inwestycjom w IT nadają najniższe priorytety 
  • Przeanalizowano obszary merytoryczne przedsiębiorstwa produkcyjnego branży odzieżowej, które wymagają zastosowania specjalistycznych rozwiązań informatycznych. Eksperci wskazali, że trudno znaleźć obecnie na rynku polskim rozwiązania zintegrowane, dedykowane tej branży
  • Omówiono I etap procesu wyboru rozwiązania ERP w trakcie, którego prezentowane są systemy i opracowywane oferty cenowe. Eksperci stwierdzili, że najważniejszą przeszkodą w doborze odpowiedniego rozwiązania jest zatajanie przez przedsiębiorców budżetu na wdrożenie, nieznajomość celów wdrożenia przez Zarząd przedsiębiorstwa oraz delegowanie do rozmów z dostawcami osób nieprzygotowanych merytorycznie.
Źródło: Business Penetration

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top