Wybitni naukowcy-informatycy po raz dziesiąty powalczą o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Ruszyła jubileuszowa, X edycja prestiżowego w świecie naukowym Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Konkurs adresowany jest do młodych, polskich naukowców-informatyków. W tegorocznej edycji zgłoszenia będą przyjmowane do 14 kwietnia.
 
 
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest za udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie informatyki i jej zastosowań. Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą brać udział osoby, które nie ukończyły 30 roku życia (lub 32 roku w przypadku osób, które korzystały z urlopów wychowawczych). Ponadto, uczestnicy muszą być pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej lub w innej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.
W tym roku minie 10 lat od kiedy po raz pierwszy nagrodziliśmy młodego polskiego informatyka za wybitne osiągnięcia naukowe. Znaczenie technologii informatycznych we współczesnym życiu wciąż rośnie, a polska nauka aspiruje do znaczącej pozycji w świecie. Dlatego tym bardziej chcemy wspierać, promować i nagradzać naszych młodszych kolegów, którzy już wyróżniają się w międzynarodowym środowisku naukowym. To dobry moment, aby zaprosić do udziału w Konkursie prawdziwe talenty – mówi prof. Paweł Urzyczyn, Przewodniczący Rady Nagrody.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl oraz dołączyć do niego CV, krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej, opinię lub list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki, listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, odbitki najważniejszych publikacji (nie więcej niż 5) oraz – w przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia – kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego.

Termin składania wniosków do tegorocznej edycji Konkursu upływa 14 kwietnia 2014 r. Aktualny skład Rady Nagrody tworzą uznane autorytety w dziedzinie informatyki, badacze i wykładowcy akademiccy: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Wiktor Marek, Zygmunt Mazur, Jerzy Nawrocki, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Piotr Sankowski, Paweł Urzyczyn (przewodniczący). Sekretarzem Nagrody jest Daria Walukiewicz-Chrząszcz.

Sponsorem głównym Nagrody im. Witolda Lipskiego jest firma Sage – wiodący dostawca rozwiązań oraz usług informatycznych wspomagających zarządzanie dla firm z sektora MSP. Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top