Transformacja modelu wsparcia – rusza konkurs Lider Wsparcia 2014

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „Lider Wsparcia 2014”. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie działające na polskim rynku firmy i instytucje, które w okresie ostatnich pięciu lat przeprowadziły transformację swojego działania w obszarze wsparcia informatycznego.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Konkurs stanowi najbardziej prestiżowe wydarzenie promujące organizacje za szczególne osiągnięcia w zakresie jakości i efektywności wsparcia IT. Zgłoszenia należy zamieszczać poprzez stronę www.forumwsparciait.pl/konkurs. Organizatorem konkursu jest HDI-Poland.

Transformacja

Konkurs adresowany jest do wszystkich zespołów wsparcia, które w ostatnich pięciu latach dokonały istotnej zmiany w organizacji pracy, czy też sposobie podejścia do użytkowników. Na szczególne uznanie jury konkursu mogą liczyć organizacje, które zbudowały swoją wartość i spójność, dzięki wprowadzeniu głębokich zmian w organizacji, kulturze oraz otoczeniu.

Laureatami konkursu w poprzednich latach byli m.in., Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, Service Desk RWE IT Poland, Service Desk Grupy PZU SA., Service Desk IT BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.
Zmiany zachodzące w otoczeniu wpływają na nasze postawy oraz zachowania. Skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań i przekraczania granic własnych możliwości. Prowadzą do transformacji nas i naszego otoczenia. W tym roku dążymy do tego, by pokazać doświadczenia i osiągnięcia związane ze zmianami jakie zaszły w ostatnich latach w organizacjach wsparcia. Chcemy, aby w transformacji, w której wszyscy nieustannie uczestniczymy, dostrzec nowe i ważne wartości - powiedział Artur Sygnatowicz - Menedżer HDI-Poland. - Naszym celem jest przedstawienie najbardziej wizjonerskich rozwiązań, które mają pozytywny wpływ zarówno na funkcjonowanie samego przedsiębiorstwa, jak też najbliższego otoczenia biznesowego firmy – dodał Artur Sygnatowicz.
Do konkursu są zaproszone przedsiębiorstwa z branży bankowej, energetycznej, przemysłowej, farmaceutycznej, FMCG oraz instytucje sektora publicznego i organizacje użyteczności publicznej, które podnoszą jakość swoich usług poprzez rozwój i aktywizację działów IT.

Zgłoszenia konkursowe

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w II kategoriach: duże zespóły wsparcia, liczące ponad 9 osób oraz małe zespoły wsparcia – do 9 osób.

Udział w konkursie należy zgłosić do 30 kwietnia 2014 r., wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.forumwsparciait.pl/konkurs. Po wypełnieniu zgłoszenia, na podany przez organizatora indywidualny adres FTP należy wysłać wymagane do konkursu materiały, szczegółowo opisujące przebieg procesu transformacji.

Kryteria oceny

Jury konkursu Lider Wsparcia będzie oceniać następujące aspekty transformacji:
  • zakres i głębokość przeprowadzonych zmian,
  • zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie transformacji,
  • wykorzystanie najlepszych praktyk w trakcie transformacji i po jej zakończeniu, 
  • jakość wsparcia osiągnięta w wyniku transformacji,
  • efekty, jakie przyniosła transformacja – sukcesy, czy też rozwiązane problemy, z którymi organizacja sobie poradziła.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top