Urząd Miasta w Sztokholmie z systemem ERP UNIT4

UNIT4 podpisał z Urzędem Miasta w Sztokholmie umowę dotyczącą wdrożenia sytemu ERP UNIT4 we wszystkich wydziałach. Kontrakt na ponad 14 mln euro będzie ważny przez 15 lat. Celem jest zwiększenie efektywności i wydajności pracy.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
 
Zespoły projektowe rozpoczęły prace wdrożeniowe we wszystkich wydziałach, by zapewnić płynne przejście na nowy system oraz szybko odpowiadać na zapytania użytkowników. Około 10 tys. użytkowników zostanie przeszkolonych z zakresu obsługi oprogramowania. Wdrożenie systemu będzie zarządzane przez Urząd Miasta, a wsparcie będzie udzielane przez UNIT4 oraz partnera wdrożeniowego Tieto. Oczekuje się, że system zostanie w pełni zaimplementowany do maja 2015 roku.
Jesteśmy pewni, że konsolidacja różnych systemów w jeden, zintegrowany system ERP firmy UNIT4, znacząco obniży koszty, zwiększy efektywność i finalnie wpłynie na naszą zyskowność – powiedział Gunnar Björkman, zastępca dyrektora zarządzającego Urzędu Miasta w Sztokholmie. Efektywne zarządzanie finansami pozwoli na bardziej skuteczne działania na rzecz naszych mieszkańców. Przejrzystość jest tutaj kluczowa, tak samo jak kluczowe jest, by nasze systemy spełniały najwyższe wymagania korporacyjnego ładu. Wgląd w dane na temat efektywności działania poszczególnych wydziałów pozwoli nam na zwiększenie ich wydajności i wykorzystanie dostępnych zasobów.
Wcześniej w Urzędzie Miasta, poszczególne wydziały korzystały z różnych, niepowiązanych ze sobą systemów. W momencie wdrożenia nowego oprogramowania UNIT4, nastąpi rezygnacja z dotychczasowych rozwiązań.
Z radością przyjęliśmy informację o sukcesie naszych kolegów w Szwecji. Z dużą uwagą będziemy obserwować realizację projektu i stworzone w jego trakcie rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że również polskie instytucje publiczne będą w coraz większym zakresie korzystały z systemów informatycznych wspierających ich działanie i poprawę efektywności. Szczególnie teraz, gdy jest możliwość współfinansowania takich projektów z funduszy UE – powiedział Artur Sawicki, dyrektor zarządzający UNIT4 TETA. W Polsce rynek instytucji publicznych jest dla UNIT4 TETA bardzo ważny. Z każdym rokiem udaje nam się pozyskiwać nowych klientów, którzy dołączają do takich instytucji jak: Urząd Miasta Częstochowy, Instytut Pamięci Narodowej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Dozoru Technicznego oraz miejskie przedsiębiorstwa wodociągowe w kilku dużych miastach. Bardzo dynamicznie rozwija się również nasza współpraca z uczelniami wyższymi, z których, w ostatnich kilku latach, wiele zdecydowało się na wdrożenie zaawansowanego rozwiązania informatycznego.
Źródło: UNIT4 TETA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top