Teradata realizuje kolejne przejęcia wzmacniające innowacje w obszarze Big Data

Teradata przejęła majątek firmy Revelytix, producenta wiodących - opartych na unikalnej technologii zarządzania metadanymi oraz głębokiej, specjalistycznej wiedzy dotyczącej integracji informacji w ramach całego przedsiębiorstwa - rozwiązań wspierających zarządzanie danymi pod kątem zastosowań big data.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
 
17. lipca firma Teradata nabyła aktywa firmy Hadapt, w tym zespół doświadczonych technologów danych oraz własności intelektualne.
Witamy pracowników Revelytix oraz Hadapt w firmie Teradata i liczymy na ich zaangażowanie w działania Teradata Labs zmierzające do przyspieszenia prac nad dostarczaniem rozwiązań big data dla naszych klientów," powiedział Scott Gnau, dyrektor Teradata Labs. "Przejęcie kluczowych aktywów firm Revelytix i Hadapt stanowi wyraz zaangażowania firmy Teradata w rozwój innowacji i tworzenie wartości dla klientów, rozszerza naszą ofertę rozwiązań big data i wzmacnia architekturę Teradata® Unified Data Architecture™.
Potrzeba zarządzania danymi i metadanymi w ramach platformy Hadoop to obecnie jedne z największych wyzwań na drodze do skutecznego wykorzystania możliwości Hadoop. Przejęcie firmy Revelytix wnosi do oferty Teradata nowe narzędzia zarządzania danymi i przygotowania danych pod kątem wykorzystania platformy Hadoop. Dostępne w postaci zintegrowanego rozwiązania narzędzia Revelytix tworzą spójne środowisko zarządzania metadanymi, źródłami danych oraz integracją. Na mocy umowy doświadczeni pracownicy Revelytix dołączą do zespołu firmy Teradata. Dzięki porozumieniu z firmą Hadapt Teradata zyska doświadczony zespół inżynierów dysponujący ogromną wiedzą i kompetencjami w obszarze big data, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad rozwojem architektury Teradata Unified Data Architecture.

Plany organizacyjne zakładają, że zespoły pracowników pozyskane w wyniku przejęć staną się częścią Teradata Labs, wielokrotnie nagradzanego, wiodącego w branży ośrodka badawczo-rozwojowego firmy Teradata. Własnością Teradata Labs staną się również nabyte wartości intelektualne.

Możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych danych w procesach biznesowych stała się niepodlegającym dyskusji, strategicznym czynnikiem rozwoju odnoszących sukcesy organizacji. Realizowane przez firmę Teradata inwestycje w technologie big data, w tym Teradata Aster oraz Hadoop, stanowią uzupełnienie wiodącej oferty Teradata w obszarze hurtowni danych i pomagają klientom uwolnić wartość biznesową big data.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top