Stymulowanie rozwoju biznesowego i innowacyjności - nowa rola dyrektorów IT

ORACLE - NOWA ROLA DYREKTORÓW ITBadanie IDC przeprowadzone na zlecenie firm Oracle oraz Intel wskazuje, że dyrektorzy IT – korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych i swojej wyjątkowej pozycji zajmowanej w przedsiębiorstwie, mogą radykalnie zmienić rolę sprawowaną w swojej organizacji: z usługowej do roli najważniejszego stymulatora biznesu.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Po niedawnym ogólnoświatowym spowolnieniu gospodarki, przedsiębiorstwa wprowadziły dokładniejszą kontrolę wydatków, eliminując projekty niemające bezpośredniego związku z zyskiem. Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej kładą dzisiaj większy nacisk na optymalizację środowisk IT, co w połączeniu z szybszym tempem opracowywania technologii jest źródłem zasadniczej zmiany roli dyrektora ds. informatycznych - dzisiaj ma on nie tylko wspierać rozwój biznesowy i innowacyjność, ale wręcz być ich motorem.

Aby dokładniej zbadać to zjawisko firma IDC przeprowadziła 200 ankiet z dyrektorami IT oraz dyrektorami generalnymi 180 dużych przedsiębiorstw działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem badania była analiza aktualnych strategii informatycznych i sposobów stosowanych przez dyrektorów ds. informatycznych, aby sprostać konieczności optymalizacji infrastruktury IT, a jednocześnie wspierać szersze strategiczne potrzeby biznesowe swoich firm.

Analitycy IDC stwierdzili, że budżety IT są wprawdzie w dalszym ciągu pod ścisłą kontrolą, a normą wciąż są standardowe, przyrostowe poprawki i aktualizacje posiadanej infrastruktury, jednak dyrektorzy dążą do bardziej kompleksowego przekształcenia środowisk informatycznych w skali całego przedsiębiorstwa. Taka transformacja ma im pozwolić dotrzymać kroku nieprzerwanie zmieniającym się potrzebom biznesowym firm.

Badanie wykazało, że czołowe priorytety strategiczne w regionie na nadchodzący rok to optymalizacja procesów biznesowych, redukcja kosztów oraz kwestia poprawy jakości. Stwierdzono także, iż dyrektorzy IT są skłonni zrestrukturyzować swoje środowiska IT, aby lepiej sprostać wyzwaniom nowych czasów. Taka transformacja może być dokonana za pomocą szerokiej adaptacji najnowszych osiągnięć IT – takich, jak chmura, mobilność, big data oraz nowoczesna platforma bazodanowa, która poradzi sobie z czekającą nas w najbliższym czasie eksplozją danych.
  • Dyrektorzy IT w Europie Środkowo-Wschodniej mogą lepiej wspierać strategiczne cele swoich organizacji, jeśli będą bardziej aktywnie tworzyć nowe usługi dla klientów.
  • Ogromna popularność mediów społecznościowych i urządzeń przenośnych wywiera presję na dyrektorów IT, aby wprowadzali do swoich systemów nowe funkcje, pozwalające lepiej obsłużyć ogromne ilości danych oraz ich różnorodność. 38% przedsiębiorstw regionu inwestuje w oprogramowanie analityczne klasy BI oraz BA, aby móc łatwiej wskazywać możliwości optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa i procesów
  • Około 30% dyrektorów IT stwierdziło, że inwestycje wiążące się z mobilnością, to w ich wydatkach jeden z najważniejszych priorytetów.
  • Chmura jest uważana za czołowy czynnik sprzyjający uzyskaniu lepszej konkurencyjności – dzięki łatwiejszemu projektowaniu i wdrażaniu aplikacji w tym środowisku.
  • Badane firmy coraz bardziej skłaniają się do wdrażania technologii przetwarzania w chmurze: 32% przedsiębiorstw korzysta już ze środowiska chmury prywatnej lub hybrydowej, 16% używa infrastruktury chmury publicznej i/lub aplikacji udostępnianych w chmurze tego typu.

Sprawdzoną metodą na zrealizowanie nowych strategii dyrektorów IT jest wdrożenie architektury przetwarzania w chmurze. Analizy IDC potwierdzają fakt, że kluczowe dla działalności przedsiębiorstw aplikacje biznesowe – takie, jak systemy księgowe, HCM, SCM, CRM, narzędzia do zarządzania dokumentami, a także rozwiązania infrastrukturalne: bazy danych, platformy, czy pamięć masowa, można zwykle skonfigurować i uruchomić znacznie szybciej, gdy są to rozwiązania oparte na modelu cloud computing.
Dzisiejsze czasy dają unikalne, nowe możliwości dyrektorom IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Chmura, technologie mobilne, big data oraz nowoczesne bazy danych, to technologie których zastosowanie radykalnie zwiększa sprawność biznesu” – powiedział Michel Clement, Wiceprezes Oracle, szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej. „Dzięki uproszczeniu architektury informatycznej za pomocą najnowszych technologii IT, dyrektorzy mogą zlikwidować ‘wąskie gardła’ i ograniczyć koszty związane z utrzymywaniem systemów poprzedniej generacji. Mogą także w znacznie większym stopniu wprowadzać innowacje w swoich organizacjach. Oracle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej może dostarczyć wszystko, co jest potrzebne do realizacji tych zadań: technologie, aplikacje, usługi i zasoby lokalne. Dzięki temu możemy być dla dyrektorów IT kompeentnym partnerem w ich drodze do pomyślnej transformacji
Powszechne stosowanie inteligentnych urządzeń, połączonych ze sobą oraz potrzeba tworzenia środowisk łączących informacje z różnych kanałów sprawia, że pojawiła się potrzeba wymiany dotychczasowych, opartych na przestarzałej infrastrukturze systemów IT na takie, które lepiej poradzą sobie z przetwarzaniem ogromnych ilości różnorodnych danych, z jakimi mają do czynienia współczesne firmy. Dyrektorzy IT są zatem poddawani presji na takie przekształcanie ich środowisk, aby mogły lepiej sprostać nowym oczekiwaniom” – powiedział Mark Yates, Research Manager w IDC CEMA. „Zwłaszcza cloud computing może odegrać kluczową rolę w tej transformacji. Przedsiębiorstwa przekonały się, że środowisko oparte na chmurze bardzo przyspiesza procesy wdrażania nowych technologii. To z kolei pozwala na wykonywanie bardziej dogłębnych analiz biznesowych i znacznie przyspiesza projektowanie nowych produktów. W rezultacie organizacje uzyskują nowe możliwości uzyskania przewagi nad konkurencją
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top