Sage powołuje międzynarodową fundację wspierającą działania charytatywne

sageFundacja Sage zakłada dzielenie się z organizacjami dobroczynnymi zasobami – czasem pracy pracowników, środkami finansowymi i technologiami. W nową inicjatywę będą zaangażowane wszystkie międzynarodowe struktury Sage.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Ivan Epstein, prezes Fundacji Sage i Dyrektor Generalny Sage dla regionu Afryki i Azji, powiedział:
Naszym celem jest możliwie trwałe ułatwianie życia osobom będącym w mniej szczęśliwym położeniu. Będziemy ten cel realizować dzieląc się z organizacjami non-profit naszymi zasobami: czasem, pieniędzmi, wiedzą i technologią.
Fundacja pobudza zaangażowanie pracowników w dobroczynność

Jedną z inicjatyw Fundacji Sage jest umożliwienie pracownikom dzielenia się swoim czasem z potrzebującymi. Fundacja konstytuuje zasadę, że każdy z 14 000 pracowników Sage na całym świecie może w ciągu roku przeznaczyć pięć dni ze swojego czasu pracy na wsparcie wybranej przez siebie organizacji dobroczynnej.

Decyzja o powołaniu Fundacji Sage podjęta została w siedzibie Sage w Wielkiej Brytanii – kraju o bogatych tradycjach związanych z wolontariatem pracowników i działaniami dobroczynnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa. Wielu pracowników Sage (w tym także z Polski) jest prywatnie zaangażowanych w różne inicjatywy społeczne i dobroczynne. Poza tym, oddziały Sage w różnych krajach prowadzą własne akcje charytatywne. Polski oddział wspiera m.in. Fundację Iskierka, która pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi.
Założenie fundacji o zasięgu globalnym może odnieść znakomite efekty. Pracownicy zgodnie ze swoją wolą i potrzebą będą mogli przeznaczyć swój czas pracy na cele charytatywne. - powiedział Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Sage. Poza tym, model działania fundacji będzie inspirował i zachęcał do działania dobroczynnego również tych pracowników, którzy nie mają większych doświadczeń z działalnością charytatywną.
Wsparcie finansowe i technologiczne

Fundacja Sage będzie również przyznawała dotacje wspierające krzewienie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji. Będzie też dołączać się do prywatnych darowizn charytatywnych swoich pracowników. Ponadto przewidziany jest program udostępniania organizacjom non-profit rozwiązań i technologii Sage w ramach zarezerwowanej na każdy rok puli.

Na świecie w codziennej pracy z rozwiązań Sage korzystają dziesiątki tysięcy organizacji non-profit. Powołanie do życia fundacji ma zacieśnić relacje z organizacjami dobroczynnymi i przedsiębiorstwami celu społecznego. Ważnym elementem integrującym fundację zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym jest dążenie Sage do połączenia swoich klientów, współpracowników i społeczności w jednym zintegrowanym modelu współdziałania.

Brendan Flattery, Prezes Sage na Europę podkreśla:
Pracownicy Sage w całej Europie są zaangażowani jako woluntariusze w różne fantastyczne inicjatywy charytatywne. Nasza Fundacja robi tu znaczący krok naprzód, ponieważ umożliwia pracownikom fizyczne niesienie pomocy tym organizacjom, na których im najbardziej zależy i które oni sami pragną z pasją wspierać. Jestem przekonany, że taki model działania pozwoli inicjować pozytywne zmiany społeczne w różnych regionach Europy.
Podobnego zdania jest Marc Benioff, prezes Salesforce – firmy, która w świecie IT uchodzi za pioniera biznesowej filantropii opartej na dzieleniu się z potrzebującymi czasem pracy, środkami finansowymi i technologiami. Marc Benioff tak skomentował fakt powstania Fundacji Sage:
Integrując działalność dobroczynną ze swoją kulturą korporacyjną w skali globalnej, Sage może pozytywnie wpłynąć na życie milionów ludzi na całym świecie”. Jego opinię ciekawie dopełnia Martha Lane-Fox, założycielka organizacji charytatywnej Go ON UK zajmującej się krzewieniem podstawowych umiejętności informatycznych: „Firmy brytyjskie mają bogatą tradycję w dobroczynności i niesieniu pomocy, mającej na celu poprawę warunków socjalnych i ekonomicznych w środowiskach najuboższych. Sage, jedna z największych w Wielkiej Brytanii firm informatycznych, wyznacza nowy standard dla biznesowej filantropii.
Model działania Fundacji Sage może inspirować także inne firmy do podejmowania działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Warto podkreślić, że wdrażanie polityki CSR w organizacji ma swoje korzyści w wymiarze HR. Jak zauważył Stephen Kelly, Dyrektor Zarządzający Grupą Sage:
Dziś dla przyciągnięcia i utrzymania najlepszych pracowników z młodej generacji millenials potrzeba nowego zaangażowania. Młodzi chcą czegoś więcej niż tylko poświęcenia się pracy. Są aktywnymi uczestnikami społeczności i naprawdę mają wysoką świadomość potrzeb ludzi, którzy są wokół. Sage to ludzie z pasją nie tylko dla pracy ale i dla działań dobroczynnych.
Fundacja Sage rozpoczyna swoją międzynarodową działalność z początkiem kolejnego roku obrotowego Sage – 1 października 2015 r.

Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top