Elastyczność chmury źródłem przewagi konkurencyjnej

oracle logo plFirma Oracle poinformowała o wynikach badania „Oracle Cloud Agility” które pokazało, że przedsiębiorstwa z całego świata w dużym stopniu przeceniają swoją elastyczność. Większość firm jest przekonana o swojej elastyczności, jednak badanie Oracle wykazało, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie sprawnie zarządzać obciążeniami lub szybko opracowywać, testować i uruchamiać nowych aplikacji, przez co firmy te są słabo przygotowane do walki z konkurencją. Badanie pokazało również niedostatek wiedzy na temat tego, w jaki sposób można wykorzystać nowe technologie (np. usługi PaaS) do stawienia czoła tym wyzwaniom.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
 
W badaniu Oracle Cloud Agility, poświęconym elastyczności biznesowej w epoce chmury, wzięło udział 2 263 pracowników dużych globalnych korporacji. 64% respondentów uznało swoje przedsiębiorstwo za elastyczne (tj. zdolne do szybkiego reagowania na szanse biznesowe lub szybkiego wprowadzania nowych produktów i usług). W Polsce przedsiębiorstwa są nawet bardziej optymistyczne: 71% respondentów w tym kraju uważa, że ich firma jest elastyczna, czyli więcej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim objętym badaniem.

Uczestnicy badania zdają sobie sprawę z korzyści z elastyczności - średnio 81% z nich stwierdziło, że zdolność do szybkiego opracowywania, testowania i wprowadzania na rynek nowych aplikacji biznesowych jest ważna albo bardzo ważna dla sukcesu ich przedsiębiorstwa, przy czym w Polsce współczynnik ten wyniósł 89%. W szczególności prawie jedna trzecia respondentów (29%) uważa, że skuteczne dostosowanie aplikacji i usług do wymagań urządzeń mobilnych jest obecnie najważniejszym czynnikiem sukcesu biznesowego, jeśli chodzi o infrastrukturę informatyczną.

Badanie pokazało również, że przewaga nad konkurencją zapewniana przez elastyczność ma krytyczne znaczenie dla przedsiębiorstw. Zdolność konkurentów do szybszego wprowadzania innowacyjnych usług dla klientów została bowiem uznana za najważniejsze zagrożenie ze strony konkurencji przez większość przedsiębiorstw (27%). Tymczasem nawet 52% przedsiębiorstw nie dysponuje infrastrukturą informatyczną umożliwiającą skuteczne reagowanie na zagrożenia ze strony konkurencji - w Polsce współczynnik ten wynosi 50%.

Co ważne, badanie pokazuje, że firmy nie wykorzystują korzyści zapewnianych przez rozwiązania PaaS. Prawie połowa badanych przedsiębiorstw (49%) nie jest w stanie (lub nie wie, czy jest w stanie) przenosić obciążeń pomiędzy chmurą publiczną, prywatną i hybrydową oraz przenosić aplikacji lokalnych do chmury. Ponadto jedynie 50% przedsiębiorstw potrafi opracowywać, testować i wdrażać nowe aplikacje biznesowe przeznaczone dla urządzeń mobilnych w ciągu sześciu miesięcy, a tylko 30% w ciągu miesiąca.
Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że elastyczność jest kluczem do sukcesu, ale często brakuje im wiedzy o tym, jak ją osiągnąć za pomocą odpowiednich inwestycji w technologię - powiedział Robert Shimp, Group Vice President z firmy Oracle. Rozwiązania PaaS umożliwiają szybkie projektowanie aplikacji - w ciągu zaledwie dwóch tygodni - co pozwala szybko uruchamiać nowe aplikacje, zarówno wewnętrzne, jak i przeznaczone dla klientów. Dzięki temu firmy mogą prawie natychmiast reagować na nowe warunki rynkowe i udostępniać klientom swoje produkty i usługi szybciej niż konkurencja.
Wyniki badania potwierdzają wniosek, że przedsiębiorstwa nie są w pełni świadome tego, w jaki sposób rozwiązania PaaS mogą zwiększyć ich elastyczność operacyjną. Zaledwie 32% respondentów stwierdziło, że w pełni rozumie, czym jest PaaS (w Polsce współczynnik ten wyniósł 35%), natomiast 29% respondentów przyznało, że w ogóle tego nie rozumie. Wśród ankietowanych, którzy stwierdzili, że rozumieją PaaS, tylko 31% wskazało krótszy czas opracowania aplikacji jako główną korzyść. Znacznie więcej respondentów zwróciło uwagę na inne korzyści - takie jak niższe koszty infrastruktury informatycznej (47%).
Usługi PaaS, np. te zawarte w platformie Oracle Cloud, mogą zapewnić przedsiębiorstwom niespotykany wcześniej poziom elastyczności biznesowej. Kluczową sprawą jest obecnie pokazanie firmom, jak łatwo jest zintegrować tę newralgiczną platformę przetwarzania w chmurze z ich infrastrukturą informatyczną. Owszem, niższe koszty zapewniane przez rozwiązania PaaS są ważne, ale jeszcze ważniejsza jest ich zdolność do pomocy przedsiębiorstwom w skróceniu czasu opracowywania aplikacji oraz łatwiejszym dopasowywaniu i integrowaniu aplikacji SaaS pochodzących od innych producentów, dzięki czemu mogą lepiej reagować na potrzeby klientów - dodaje Robert Shimp.
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top