Polski rynek IT według firmy Wincor Nixdorf

Rynek IT w Polsce rośnie w niespotykanie szybkim tempie. Jeśli obecne tempo wzrostu nie ulegnie zmianie, już na przestrzeni kilku lat może zająć nawet drugie miejsce w Środkowo-Wschodniej Europie. Z tego powodu wiele firm decyduje się na działalność właśnie tu.
 
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
 
Polski rynek IT jest najmłodszym, a jednocześnie niezwykle prężnie rozwijającym się sektorem w kraju. Na jego ewenement składa się wiele czynników i trendów. Poniżej najważniejsze z nich w ocenie specjalistów Wincor Nixdorf Sp. z o.o., międzynarodowej firmy informatycznej dostarczającej rozwiązania technologiczne i usługi m.in. dla sieci handlowych i sektora bankowego.

Wartość polskiego rynku informatycznego wciąż rośnie

Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi informatyczne to trzy główne segmenty sektora IT w Polsce. Łączna wartość z ich przychodów liczona jest w miliardach złotych. Wzrost rynku IT w kraju wynika m.in. z napływu inwestycji zagranicznych, dostępności pomocy publicznej i nowych kierunków rozwoju sektora. Niebagatelny wpływ na zwiększenie wartości sektora IT w Polsce mają wydatki na administrację i sektor publiczny, ale również stale powiększający się eksport.

Kondycja branży IT jest uzależniona od sytuacji gospodarczej kraju

W ciągu ostatnich kilku lat można dostrzec różne trendy – wzrost sprzedaży oprogramowania i usług oraz spadek sektora sprzętu komputerowego. Wynika to w dużej mierze z sytuacji gospodarczej w kraju. Gdy sytuacja jest zła, spada jednocześnie wartość inwestowanych przez przedsiębiorców środków. Najczęściej odbija się to na sektorze sprzętu IT. Sektor sprzedaży oprogramowania i usług informatycznych wykazuje się dużo większą odpornością na wahania koniunkturalne w Polsce. Z kolei eksport sprzętu komputerowego w 2010 roku wzrósł o 90% w stosunku do dwóch wcześniejszych lat. Jednocześnie Polska odnotowała sięgającą 330 mln euro nadwyżkę w handlu sprzętem komputerowym – jest to ważna zmiana po rejestrowanym w poprzednich latach deficycie sięgającym ok. 1 mld euro. W ostatnim czasie głównym motorem wzrostu była sprzedaż, którą zwiększyły polskie spółki działające za granicą.

Małe przedsiębiorstwa stanowią większość firm IT w Polsce

Największymi firmami IT działającymi w Polsce są m.in. producenci sprzętu, dystrybutorzy, dostawcy oprogramowania i firmy świadczące usługi informatyczne. Zdecydowana większość z nich to oddziały przedsiębiorstw międzynarodowych. Co ciekawe, małe przedsiębiorstwa stanowią jednak aż 90% polskich firm IT. Wiele z nich próbuje swoich sił, rozszerzając działania na rynki zagraniczne.

Administracja publiczna – sektor, o który walczą firmy IT

Aktualnie najbardziej atrakcyjnym z nabywców usług i towarów z sektora IT jest administracja publiczna. Z czego to wynika? Instytucje centralne i samorządowe często otrzymują środki unijne na innowacyjne rozwiązania. Powołane Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji aktywnie zwiększa dostępność do Internetu i stara się pomóc w rozwijaniu umiejętności Polaków w zakresie branży komputerowej. Prowadzi wiele projektów i działań, które przyczyniają się do rozwoju tej branży w Polsce. Sektor publiczny jest zdecydowanie najatrakcyjniejszym nabywcą usług IT w Polsce, ale jednocześnie najtrudniejszym. Należy pamiętać, że w resortach często proces od decyzji i akceptacji do realizacji może trwać nawet kilka lat. Dlatego na udział w tak dużych przetargach mogą pozwolić sobie tylko firmy o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Ważnym nabywcą jest też sektor bankowości i telekomunikacji. Ciągły wzrost notuje także sektor usług publicznych, którego wydatki na IT wzrosły o 44% w 2011r. i dalej utrzymują tendencję wzrostową.

Polska – klimat przyjazny inwestorom i przedsiębiorcom branży IT

Wiele firm działających na rynku IT stara się o dofinansowanie na rozwój branży ze strony Polski lub UE. Przedsiębiorcy realizujący nowe projekty, mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie w ramach tzw. pomocy regionalnej. Polega ona m.in. na bezzwrotnych grantach czy też zwolnieniach podatkowych. Dotację można otrzymać również z funduszy strukturalnych. Dzięki unijnemu i rodzimemu wsparciu dla innowacji, Polska tworzy świetne miejsce i warunki, by zainteresować zagranicznych inwestorów, co przekłada się na wzrost zatrudnienia w branży IT. – Nasza firma w ostatnim czasie otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt innowacyjnego oprogramowania TP.net, służącego do optymalizacji procesu zarządzania przedsiębiorstwem – mówi Mirosław Janik, Prezes Zarządu polskiego oddziału firmy Wincor Nixdorf.

Jeden rodzaj usług nie wchodzi w grę

W innowacyjnym segmencie IT nie ma miejsca na stagnację i banalne rozwiązania. Większość firm w Polsce nie zamyka się wyłącznie na jeden rodzaj oferowanych usług. Przedsiębiorstwa skrupulatnie starają się łączyć segmenty, aby w jak największym stopniu dostosować się do oczekiwań i wymagań klientów.

Outsourcing stał się produktem

Równie ciekawym utrzymującym się trendem w sektorze IT jest outsourcing. To nic innego jak nawiązanie współpracy z zewnętrznym podmiotem, któremu przekazane zostają do zrealizowania konkretne zadania. Wiele firm nie ma środków na zatrudnienie własnych informatyków. Outsourcing pozwala zoptymalizować wydatki przedsiębiorstw przeznaczone na informatykę. Z takiej formy współpracy korzystają nie tylko lokalne, ale również globalne przedsiębiorstwa. Doskonałym przykładem są firmy, które przez wzgląd na wydatki, rozglądają się za zakupem oprogramowania SaaS (Software as a Service), dzięki któremu nie muszą co jakiś czas kupować najnowszych wersji oprogramowania, tylko korzystają z jego aktualizacji. W efekcie otrzymują zawsze aktualny software.

Gdzie szukać dobrego inżyniera? W Polsce!

Wysoko wykwalifikowani specjaliści IT są niewątpliwym atutem i czynnikiem przyciągającym do Polski międzynarodowe firmy. Poziom wykształcenia i kwalifikacje pracowników w tym sektorze oceniane są naprawdę wysoko.
Polska jest krajem wyróżniającym się jeśli chodzi o innowacje. W swojej firmie mamy ponad 1300 pracowników i współpracowników – świetnie wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki swoim umiejętnościom stanowią silne ogniwo Wincor Nixdorf – mówi Mirosław Janik. Obecny poziom zatrudnienia w branży IT w Polsce wynosi ponad 100 tys. pracowników i ciągle rośnie.
Konkurencja łączy siły

Ciekawym trendem w branży IT w Polsce jest zawiązywanie inicjatyw klastrowych. W ramach klastrów przedsiębiorstwa (często konkurencyjne) nawiązują między sobą współpracę. Mogą one obejmować m.in. oferty, działania lobbingowe czy też realizację wspólnych zamówień. Współpraca, nawet firm konkurencyjnych, może dawać lepsze efekty niż indywidualne działania przedsiębiorstw.

Aplikacje mobilne i Cloud Computing są aktualnym trendem w sektorze IT

Aplikacje mobilne i Cloud Computing są jednym z najdynamiczniej rozwijających się obecnie trendów w Polsce i na świecie. Telefon nie służy już tylko do dzwonienia. Prowadzenie rozmów jest teraz najbardziej banalną czynnością, jaką możemy wykonać na smartfonie. Większość osób wykorzystuje go do wykonywania przelewów czy odpisywania na e-maile. Cloud Computing z kolei pozwala przechowywać dane na zewnętrznym serwerze – w tzw. chmurze. Jest to szybki i bezpieczny sposób przetwarzania danych, a logowanie do systemu może nastąpić z każdego komputera.

Źródło: Wincor Nixdorf

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top