Oracle prezentuje najwszechstronniejszą w branży ofertę rozwiązań do przeprowadzania analiz w chmurze

oracle 120Firma Oracle zaprezentowała szereg innowacji w dziedzinie analiz biznesowych, które tworzą spójny, kompletny pakiet usług przetwarzania w chmurze i pozwalają przedsiębiorstwom pozyskiwać wartość z posiadanych danych. Dzięki nowym usługom Oracle Cloud firmy mogą zmienić sposób wydobywania informacji z profili użytkowników, algorytmów, procesów i maszyn, a potem udostępniać te informacje w postaci intuicyjnych wizualizacji, wartościowych relacji i prognoz za pomocą modeli eksperckich i uczenia adaptacyjnego.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
 
Oracle Analytics Cloud to jedyne kompletne rozwiązanie do analizy danych biznesowych w branży. Jest wyposażone w bardzo wydajną infrastrukturę do przetwarzania analiz na dużą skalę, szeroką gamę narzędzi do przygotowywania i wykrywania danych, wizualizacji oraz współpracy, skonfigurowany fabrycznie pakiet dostosowanych do domeny modeli automatycznego uczenia, pakiet analitycznych wskaźników KPI opartych na najlepszych procedurach oraz duże zbiory zorganizowanych danych publicznych.
Wdrożenia oprogramowania do analizy danych biznesowych w chmurze publicznej są wciąż na stosunkowo wczesnych etapach. Zgodnie z przewidywaniami rynek wdrożeń w chmurze będzie się jednak rozwijał 5-krotnie szybciej niż rynek wdrożeń lokalnych i innych metod wdrożeniowych. Oracle Analytics Cloud uwzględnia kształtującą się hybrydową architekturę do zarządzania danymi i przeprowadzania analiz. Zapewnia samoobsługowe funkcje dostępu do danych i narzędzia analityczne, będzie też obejmować funkcjonalność kognitywną/sztuczną inteligencję. Wszystko to daje firmie Oracle dobrą pozycję do wykorzystania tej szansy rynkowej” — powiedział Dan Vesset, wiceprezes grupy ds. analiz i zarządzania informacjami w IDC.
Oracle jest jedyną firmą, która łączy wszystkie komponenty nowoczesnej platformy analitycznej, takie jak:

Wydajna infrastruktura do analiz na dużą skalę

Oracle udostępnia pełen zestaw wydajnych, elastycznie skalowalnych usług w zakresie infrastruktury, stworzonych z myślą o przetwarzaniu analiz na danych o różnych typach, formach i prędkościach napływu:
 • infrastruktura — niezwykle wydajna infrastruktura obliczeniowa oraz infrastruktura blokowej i obiektowej pamięci masowej w chmurze zapewnia najlepszą wydajność i skalowalność do przetwarzania analiz;
 • elastyczna platforma analityczna — dzięki elastycznym platformom Hadoop i Spark oraz strumieniowemu przetwarzaniu danych za pomocą systemu Kafka klienci mogą tworzyć elastyczne klastry do przetwarzania danych przy użyciu rozwiązań MapReduce i Spark;
 • elastyczna pamięć masowa — obiektowa pamięć masowa o dużej wydajności, HDFS, baza danych Oracle Database i mechanizmy typu klucz-wartość/NoSQL;
 • inteligentne opcje przyjmowania danych — przetwarzanie strumieniowe w przypadku danych szybko napływających w czasie rzeczywistym i danych zdarzeń oraz replikacja dużych ilości danych z różnych źródeł.


Zaawansowane narzędzia do przygotowywania i wykrywania danych oraz wizualizacji i współpracy
Oracle oferuje pełen pakiet narzędzi, które opierają się na wydajnej infrastrukturze analitycznej i pozwalają wszystkim użytkownikom w przedsiębiorstwie generować i udostępniać analizy. Za pomocą narzędzi Oracle można:
 • przygotowywać dane przez przyjmowanie, profilowanie i oczyszczanie za pomocą różnych algorytmów; kształtować przepływ danych — administratorzy danych mogą przygotowywać, przekształcać i agregować dane, a następnie uruchamiać modele automatycznego uczenia na dużą skalę;
 • wykrywać dane — eksperci merytoryczni mogą bez trudu współpracować z zespołami analityków danych;
 • narzędzia łączą analizę danych biznesowych na dużą skalę, automatyczne uczenie i modelowanie statystyczne; tworzyć wizualizacje na podstawie dowolnych danych i przeglądać je na każdym urządzeniu, zarówno lokalnie, jak i w chmurze;
 • współpracować w oparciu o dane — narzędzia udostępniają proaktywne treści konwersacyjne i wspomagają bieżącą interakcję dotyczącą inteligentnych analiz;
 • korzystać z interfejsów opartych na danych, które pozwalają programistom rozszerzać, dostosowywać i włączać zaawansowane narzędzia analityczne w działanie ich aplikacji.

Pakiety analityczne i modele automatycznego uczenia

Aby móc objąć analizami całe przedsiębiorstwo, trzeba znać właściwe wskaźniki do pomiaru i dysponować wskazówkami pozwalającymi zrozumieć te wskaźniki w każdym aspekcie działalności firmy. Inni dostawcy oferują platformy bez danych lub wiedzy specjalistycznej bądź jedynie sztuczną inteligencję. W przeciwieństwie do nich Oracle dostarcza dane, inteligencję i wiedzę specjalistyczną. Narzędzia te mogą być rozszerzane za pośrednictwem opartej na chmurze platformy analitycznej, która udostępnia:

 • ponad 8000 wskaźników KPI bazujących na najlepszych procedurach, stworzonych z myślą o rolach w różnych działach, takich jak sprzedaż, marketing, serwis, finanse, kadry i łańcuch dostaw;
 • zoptymalizowane rozwiązania z wbudowanymi narzędziami analitycznymi dla największej oferty produktów dostosowanych do konkretnych branż, takich jak komunikacja, inżynieria i budownictwo, edukacja, usługi finansowe, opieka zdrowotna, turystyka i gastronomia, produkcja, handel detaliczny i usługi użyteczności publicznej;
 • inteligentne aplikacje, dopasowujące swoje działanie w oparciu o pakiety algorytmów automatycznego uczenia i sztucznej inteligencji, aby generować inteligentne prognozy i zalecenia;
 • aplikacje dostosowane do konkretnych domen dla różnych branż, np. monitorowanie środków trwałych, monitorowanie produkcji w systemach produkcji i łańcucha dostaw, zarządzanie flotą i obieg informacji o pracownikach;
 • społeczność Oracle Cloud, dzięki której użytkownicy mogą współpracować i wymieniać się analizami oraz wiedzą przez udostępnianie modeli danych, rozwiązań automatycznego uczenia i algorytmów.

Pakiety zorganizowanych danych na potrzeby analiz

Z myślą o zwiększeniu efektywności marketingu, sprzedaży, handlu elektronicznego i obsługi klienta firma Oracle oferuje również pakiety starannie zorganizowanych zbiorów danych, które usprawniają procesy biznesowe i pozwalają lepiej ukierunkować analizy. Oracle Data Cloud, to największa giełda danych na świecie, która w inteligentny sposób agreguje i normalizuje dane z ponad 5 mld globalnych profili konsumentów z uwzględnieniem ponad 45 tys. różnych wymiarów i 1500 dostawców.
Konkurencja w chmurze zmienia się — powiedział Thomas Kurian, szef działu rozwoju produktów Oracle. „Niedrogie zasoby obliczeniowe i pamięć masowa są ważne, prawdziwym kluczem jest jednak generowanie wartości biznesowej dzięki lepszym informacjom. Sprawa jest prosta — tylko Oracle łączy wszystkie dane, technologie i wiedzę specjalistyczną, aby wydobyć tę wartość dla swoich klientów.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top