Obawy o bezpieczeństwo i utratę kontroli blokują wdrożenia technologii chmurowych

Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), globalny lider w dziedzinie usług chmurowych do budowania lojalności klientów, komunikacji i współpracy, uznaje technologie chmurowe za jeden z najbardziej obiecujących, a równocześnie dojrzałych trendów biznesowych. Chmura zwiększa elastyczność biznesu, umożliwia lepszą kontrolę kosztów i szybki dostęp do nowych technologii. Jednak według raportu firmy analitycznej Frost & Sullivan „Navigating an Era of Global Digital Transformation - A Customer Perspective” największymi barierami dla adopcji rozwiązań chmurowych są obawy związane z bezpieczeństwem i utratą kontroli nad systemami.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
W badaniu zrealizowanym przez Frost & Sullivan* w grupie 1980 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji informatycznych w firmach z całego świata migracja do chmury została wskazana jako jedno z trzech najważniejszych wyzwań IT w trzech najbliższych latach przez 27 proc. respondentów. Co dość zaskakujące, średnie i duże firmy zdecydowanie częściej uznawały chmurę za swój priorytet w porównaniu z małymi przedsiębiorstwami.

Rynek technologii chmurowych, choć osiągnął już wysoką dojrzałość po stronie dostawców rozwiązań, wciąż wymaga dużej edukacji potencjalnych użytkowników.” – powiedział Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence. – Większość małych firm w Polsce skupia się na najbardziej oczywistych i wydajnych z punktu widzenia sprzedaży projektach, nie zastanawiając się w ogóle nad korzyściami nowoczesnych, medialnie nagłośnionych technologii. Przebija tu kompleks niewielkiej skali: „Słyszałem o tym, ale takiej małej firmy jak moja globalne trendy rynkowe na pewno nie dotyczą.” A to nieprawda! Chmura jest idealnym rozwiązaniem dla sektora MSP, dzięki niskiej barierze inwestycyjnej, dobrej kontroli kosztów w modelu „płać za to, z czego korzystasz”, skalowalności usługi zgodnie z popytem i możliwości szybkiego wypowiedzenia umowy dostawcy.

Według badań Frost & Sullivan firmy przeniosły do chmury już 25 proc. lub więcej wykorzystywanych aplikacji. Generalnie są raczej zadowolone ze swojej decyzji, a jako podstawowe jej zalety wymieniają: możliwość przechowywania ogromnej ilości danych oraz elastyczność przy nagłych zmianach popytu. Natomiast głównymi czynnikami blokującymi migrację do chmury firmy są: potrzeba kontroli nad własnymi systemami komunikacyjnymi i obawy związane z bezpieczeństwem usługi.

Z krótkiej ankiety przeprowadzonej wśród naszych klientów wynika, że na rynku polskim dużą barierę stanowi również obawa o regulacje prawne, zabraniające wyprowadzania wrażliwych danych poza firmę. Kwestie bezpieczeństwa również stanowią poważny problem – powiedział Marcin Grygielski. – Jednak, jak celnie zauważył jeden z naszych kontrahentów: „Bez problemów przekazujemy poufne dane lokalnym firmom outsourcingowym posiadającym mniej lub bardziej zaawansowane zabezpieczenia. Dlaczego mielibyśmy obawiać się przekazania ich międzynarodowym firmom, inwestującym miliony dolarów w certyfikowane procedury i zaawansowane technologie bezpieczeństwa? Tak jak firmy outsourcingowe, biorą one pełną odpowiedzialność za powierzone dane, często mając ku temu znacznie lepsze podstawy.
Firma Interactive Intelligence wprowadziła na rynek platformę PureCloud, pierwszą usługę chmurową do budowy lojalności klientów, komunikacji i współpracy opartą na architekturze mikrousług, na bazie Amazon Web Services. Usługa jest niezawodna, bezpieczna i łatwo skalowalna, a wdrożenie zajmuje kilka dni, zamiast kilku tygodni czy miesięcy. Jak każda usługa chmurowa, PureCloud jest rozliczana w modelu „płać za wykorzystanie”, w formie miesięcznych płatności z możliwością wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie.

* Frost & Sullivan, Navigating an Era of Global Digital Transformation - A Customer Perspective, wrzesień 2016.

Źródło: Interactive Intelligence

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top