Usługi firmy Pagero pozwalają firmom w automatyczny sposób przekazywać kluczowe dokumenty do wszystkich swoich partnerów. Poprzez cyfrowe połączenie systemów ERP różnych firm, mechanizmy realizacji zakupów (Purchase-to-Pay, P2P) oraz uzyskiwania należności (Order-to-Cash, O2C) mogą być w całości zautomatyzowane. Umożliwia to również klientom i dostawcom dokładne śledzenie wszelkich transakcji, szybsze przetwarzanie i ograniczenie kosztów.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Nasze elektroniczne usługi realizacji zleceń i fakturowania są dostarczane przy użyciu platformy chmurowej Pagero Online. Usługi te nie są zależne od stosowanego systemu ERP. Można je wdrożyć globalnie, w każdej branży, bez względu na ilość realizowanych transakcji czy wielkość firmy — świetnie sprawdzają się w każdych warunkach biznesowych.

Nasze rozwiązanie chmurowe pomaga zachować zgodność z przepisami dotyczącymi opodatkowania VAT i archiwizowania dokumentów, które obowiązują na rynkach lokalnych. Pozwala to wdrożyć w skali globalnej strategię współpracy z jednym dostawcą.

Naszym klientom służymy radą i pomagamy im w doskonaleniu procesów i ograniczaniu kosztów. Firma Pagero ma bogatą tradycję współpracy z przedsiębiorstwami międzynarodowymi, takimi jak Alstom, Volvo, Johnson & Johnson czy Tetra Pak. Zapewniamy elektroniczną obsługę fakturowania i zaopatrzenia oraz wymianę danych elektronicznych w związku z działalnością na rynku europejskim i/lub globalnym.

ZMIANY W PRAWIE DROGĄ DO ROZWOJU FIRMY

Inicjatywy automatyzacji obsługi finansów i zaopatrzenia stają się coraz bardziej popularne w dużych firmach w różnych gałęziach przemysłu. Jednym z kluczowych czynników są lokalne przepisy dotyczące faktur elektronicznych. Instytucje administracji publicznej na całym świecie wprowadzają przepisy dotyczące przetwarzania faktur elektronicznych. Działania te mają na celu zwiększenie wydajności, ograniczenie kosztów i zapobieganie oszustwom.

Jedna z kluczowych w skali globalnej zmian legislacyjnych tego typu niebawem wejdzie w życie na terenie Europy. W roku 2014 dyrektywa Unii Europejskiej (2014/55/UE) określiła, że do roku 2018 wszystkie państwa członkowskie muszą zadbać o to, by jednostki i organy zajmujące się podzlecaniem prac mogą otrzymywać i przetwarzać faktury elektroniczne. Ta dyrektywa Unii Europejskiej miała olbrzymi wpływ na ustalanie norm dotyczących fakturowania na rynku europejskim, a proces ten będzie kontynuowany w nadchodzących latach. Infrastruktura PEPPOL będzie normą dominującą w Unii Europejskiej, gdyż wiele krajów członkowskich (Norwegia, Austria, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, kraje Beneluksu, Francja i Irlandia) już ją wdrożyło lub ma taki zamiar.

Inne duże państwa (m.in. Włochy, Hiszpania i Turcja) zdecydowały się opracować własne procedury postępowania, przez co realizacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych krajów stała się jeszcze bardziej złożona.

Naszym klientom zapewniamy komfort, gdyż bez względu na rynek i lokalne przepisy prawa zapewniamy kompleksowe wsparcie procesów automatyzacji obsługi dostawców i klientów w skali międzynarodowej. Nasze usługi zapewniają zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi wystawiania i archiwizowania dokumentacji związanej z VAT. Jako zaufany doradca naszych klientów aktywnie śledzimy zmiany legislacyjne na rynkach lokalnych, aby zapewnić zgodność w działalności firmy na chwilę obecną i w przyszłości.

USŁUGI O WARTOŚCI DODANEJ

Firma Pagero oferuje wiele usług o wartości dodanej, które pozwalają wzbogacić usługi podstawowe odpowiednio do indywidualnych potrzeb firmy. Opisane poniżej usługi mogą być bardzo przydatne dla naszych klientów. Pomagają one zapewnić płynny przesył zleceń i faktur bez względu na możliwości przetwarzania dokumentacji elektronicznej przez ich odbiorców, a jednocześnie zapewniają zgodność procesów archiwizacji transakcji z przepisami prawa.

PEŁNA OBSŁUGA DOKUMENTACJI WYCHODZĄCEJ Z OPCJĄ FAKTUR PDF PRZESYŁANYCH POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ I DRUKOWANYCH NA ZEWNĄTRZ

Faktury są tworzone w sposób standardowy w systemie obsługi finansów lub ERP, a następnie są przekazywane do platformy Pagero Online. Odbiorcy, którzy mogą otrzymywać faktury elektroniczne, uzyskają je bezpośrednio z platformy Pagero Online w wybranym formacie. Pozostałe faktury są automatycznie przesyłane pod wstępnie ustalone adresy e-mail odbiorców, jeśli takie zostały określone. W przeciwnym razie faktury są drukowane, umieszczane w kopertach i wysyłane pocztą przez naszego dostawcę usług druku.

PEŁNA OBSŁUGA DOKUMENTACJI PRZYCHODZĄCEJ PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMU PAGERO DATA CAPTURE

Wszystkie wiadomości związane z fakturami i zleceniami są przekazywane do systemu ERP przy użyciu platformy Page-ro Online. Dokumenty elektroniczne są dostarczane do systemów ERP bezpośrednio przez ich nadawcę. Pozostałe faktury są przesyłane pocztą elektroniczną do systemu Pagero Data Capture, który interpretuje i przetwarza zawarte w nich informacje do postaci danych elektronicznych i przekazuje je dalej. System Pagero Data Capture pozwala skuteczniej odczytywać informacje w porównaniu z typowymi rozwiązaniami OCR, gdyż interpretacja jest przeprowadzana zarówno na poziomie nagłówka, jak i wierszy.

PAGERO E-ARCHIVE – DŁUGOTRWAŁY DOSTĘP DO WSZYSTKICH DOKUMENTÓW

Usługa Pagero e-archive umożliwia odczytywanie i przechowywanie wiadomości (razem z załącznikami) dotyczących faktur i zleceń przetworzonych na platformie Pagero Online. Archiwa są dostępne przez okres wymagany przez przepisy międzynarodowe. Wszystkie dokumenty są przechowywane w tym samym miejscu, przez co nie jest konieczne przeszukiwanie różnych systemów, aby później ustalać autentyczność transakcji. Dzięki temu wyszukiwanie poszczególnych dokumentów elektronicznych lub uzyskanie wglądu w historię transakcji firmy również jest łatwe. Więcej informacji: www.pagero.com

PAGERO I IFS - GLOBALNI PARTNERZY

Pagero od wielu lat współpracuje z firmą IFS, oferując klientom firmy IFS elektroniczne usługi przetwarzania zleceń i fakturowania przy użyciu platformy chmurowej Pagero Online. Klienci firmy IFS mogą szybko i łatwo rozpocząć korzystanie z usług firmy Pagero bezpośrednio z poziomu systemu IFS Applications przy użyciu predefiniowanego modelu integracji. Obecnie Pagero i IFS obsługują ponad 400 wspólnych klientów na terenie Europy.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top