UNIT4 nabywa Assistance Software

Spółka Unit4 nabyła firmę Assistance Software, wiodącego dostawcę rozwiązań z dziedziny Automatyzacji Usług Profesjonalnych (PSA), znanym z dostarczania gotowych rozwiązań PSA zaprojektowanych dla konkretnych gałęzi sektora usługowego.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
 
Nowość ta poszerza i tak już kompleksową ofertę rozwiązań dla firm sektora PSO - Professional Services Organizations. Nowy pakiet PSA Unit4 jest wiodącym rozwiązaniem na rynku, a jego dodatkową zaletą jest bezproblemowa integracja z systemem CRM - Microsoft Dynamics 365. Rozszerzona oferta Unit4 oznacza, że firma z sektora PSO, niezależnie od rozmiaru, może skorzystać z niezależnego rozwiązania PSA w chmurze. Pakiet Unit4 PSA można również stosować jako nakładkę do istniejących rozwiązań ERP danej firmy, w tym w Unit4 Business World. W ten sposób powstaje kompletne rozwiązanie zarówno dla PSO, jak i dla działów usługowych w innych organizacjach.

Nowość ta pozostaje w zgodzie ze strategią Unit4, polegającą na dostarczaniu wyspecjalizowanym klientom takich rozwiązań, które umożliwiają im świadczenie usług przy jednoczesnej poprawie zarządzania organizacją. Nowy pakiet Unit4 PSA od podstaw został stworzony jako nakierowane na potrzeby klienta rozwiązanie w chmurze z możliwością natywnej integracji z CRM - Microsoft Dynamics 365.

Unit4 udostępnia pełny pakiet PSA wymagany przez firmy świadczące profesjonalne usługi (PSO) w celu poprawy wyników w oparciu o rzeczywisty wgląd i większą przejrzystość we wszystkich aspektach działalności.

Klienci docenią następujące korzyści:
 
  • Prawdziwa przejrzystość we własnym łańcuchu usług,
  • Wcześniejsze wykorzystanie szans w cyklu sprzedaży., 
  • Lepsze przejście od sprzedaży do usług zapewniające bezproblemową obsługę klienta
  • Zdolność do określania typów klientów i projektów, które najlepiej pasują do specyfiki działalności
  • Pełny 360-stopniowy wgląd w grupę docelową klientów poprzez cykl sprzedaży i usług.

Unit4 i Assistance Software specjalizują się w dostarczaniu potężnych rozwiązań branżowych. Razem, firmy skoncentrują się na poszerzeniu funkcjonalności i dostarczaniu gotowych treści dla kluczowych pionów w ramach profesjonalnych usług, ale rozszerzą również ofertę na inne branże.

Assistance Software jest liderem rynku pozycjonowanym jako drugi najbardziej powszechnie używany system PSA w usłudze Performance Insight PS Maturity Benchmark.
Według przeprowadzonych przez nas analiz, pakiet PSA firmy Assistance Software jest jednym z pakietów najczęściej stosowanych przez firmy typu PSO. Zintegrowane podejście do aplikacji i gotowych rozwiązań w ramach profesjonalnych usług sprawia, że firmy dysponują nowoczesnym rozwiązaniem w chmurze, które optymalizuje procesy biznesowe i pozwala osiągać jeszcze lepszą skuteczność w dostarczaniu usług - powiedział R. David Hofferberth, P.E. Założyciel i Dyrektor Zarządzający Performance Insight.
Automatyzacja i usprawnienie procesów biznesowych mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firm z sektora PSO"- powiedział Stephan Sieber, prezes Unit4. "Dzięki jednemu, inteligentnemu rozwiązaniu IT typu end-to-end , przedsiębiorstwa mogą zapewnić większą skuteczność i dokładność realizacji usług. Mając pakiet PSA firmy Unit4 nasi klienci skorzystają z dostosowanego do potrzeb klienta rozwiązania PSA, zaprojektowanego z wykorzystaniem najnowszej technologii, w celu uproszczenia obsługi klienta i zmaksymalizowania wydajności. Pozostaje to również w zgodzie z naszym strategicznym partnerstwem z Microsoft, jako platformą preferencyjną dla platformy Unit4 na całym świecie. Dotychczasowi klienci mogą uzyskać dodatkowe korzyści z istniejącego Unit4 PSA poprzez dodanie kompleksowej nakładki frond-endowej do naszego rozwiązania. – dodaje Stephan Sieber.
Unit4 jest świetnym uzupełnieniem dla Assistance Software,” powiedział Martijn van der Hoeden, założyciel i prezes Assistance Software. "Mamy tę samą wizję i razem zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązanie dla organizacji z sektora usług. W parze z doświadczeniem i wiedzą branżową Unit4 oferujemy naszym klientom produkt, dzięki któremu będą najbardziej wydajni w branży.
Źródło: UNIT4

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top