E-podatki: punkt zwrotny polskiej gospodarki

SAGEPodczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbyła się debata „Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw w obliczu zmian prawnych - JPK, split payment, zachowanie należytej staranności w transakcjach VAT” z udziałem Wiesława Jańczyka – sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Marcina Sidelnika z PwC, prof. Macieja Stradomskiego z Instytutu Firm Rodzinnych, Russela Towlsona z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Piotra Ciskiego, dyrektora zarządzającego Sage w Polsce.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
 
Debatę otworzył Bogdan Zatorski – konsultant biznesowy Sage, odnosząc obecną sytuację gospodarczo-prawną do punktu zwrotnego polskiej gospodarki. Zaznaczył, że od digitalizacji podatków, a tym samym zapisu gospodarczego zdarzeń w firmach nie ma odwrotu i wskazał, że biznes jest zobligowany do profesjonalizacji zapisu i przyjrzenia się jak tworzy się obowiązek podatkowy, co w firmie temu towarzyszy. Wiąże się to także z uporządkowaniem odpowiedzialności, czyli procesowym spojrzeniem na działania biznesu.

Sekretarz stanu, Wiesław Jańczyk odniósł się do podjętych przez Ministerstwo Finansów reform systemu podatkowego wskazując, że wprowadzone rozwiązania kontroli biznesowej i zapisu zdarzeń gospodarczych, takie jak JPK, przynoszą efekty. Wspomniał także, że ambicją spółki Aplikacje Krytyczne jest analiza wszystkich operacji gospodarczych w taki sposób, aby szybko i celnie identyfikować nielegalne operacje i tym sposobem ukierunkowywać kontrole skarbowe. Ściągalność podatków ma także poprawić dobrowolny split payment – jako narzędzie wsparcia dzielenia odpowiedzialności w niektórych transakcjach oraz większe uprawnienia dla szefa KAS w kwestiach blokowania kont bankowych na okres trzech dni, gdy transakcje będą budzić podejrzenie. Kluczową sprawą, według Jańczyka jest porozumienie biznes-administracja, zaś kluczowych informacji dotyczących zmian i prowadzenia działalności można szukać na stronach Ministerstwa Finansów.

piotr ciski forum ekonomiczne sage

Zaznaczył także, że konsultacje społeczne dla Kodeksu Dobrych Praktyk zakończyły się sukcesem i administracja będzie dopracowywać przepisy zgodnie z oczekiwaniami kontrahentów względem siebie, tak aby wypracować normy uczciwości podatkowej. Wspomniane Konstytucja dla biznesu oraz Pakiet 100 zmian dla firm mają wesprzeć biznes w nowej sytuacji gospodarczej.

Podczas debaty poruszono istotne kwestie odpowiedzialności i sankcji, które grożą firmom z tytułu nie wywiązania się z nowych przepisów. Od odsetek karnych za zaległości, przez wskaźnik zwiększający odsetki, kary pozbawienia wolności i finansowe dla zarządów firm, czy choćby sankcje osobiste – niemożność sprawowania funkcji członka zarządu. Głównym niepokojem biznesu względem sankcji jest praktyka sporów z administracją skarbową – ponieważ w praktyce czas pomiędzy wypowiedzią sądu w sprawie wstrzymania ewentualnej egzekucji jest przedłużony na tyle, że dochodzi do konieczności zapłaty.

Uczestnicy pozytywnie ocenili zmiany w skali makro dla przedsiębiorstw. Uznanie zdobył projekt ustawy o sukcesji i Kodeks Dobrych Praktyk – dbające o pewność i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu przez uczciwych przedsiębiorców mających utrudnioną sytuację w konkurowaniu na rynku, gdy sam podatek staje się towarem. Wskazano także na konieczność poprawy sytuacji kapitału polskiego i jawność – transparentność testów JPK, tak aby przedsiębiorcy mogli weryfikować swoje zeznania jeszcze zanim zrobi to fiskus.
Niezwykle istotne we wsparciu biznesu jest rzetelna i transparentna sytuacja prawna, czyli obieg informacji między administracją i firmami. Przedsiębiorcy potrzebują czasu na realizację działań, a nieustanne zmiany powodują konieczność szukania informacji. Cyfryzacja podatków i zapisu gospodarczego jest nieunikniona, warto pokazać biznesowi, że uciążliwość jest przejściowa, że z czasem ciężar będzie mniejszy, zaś stosowanie się do zaproponowanych w Kodeksie Dobrych Praktyk zasad da zaplecze, możliwość powołania się na coś, odniesienia do konkretnych, bezpiecznych na rynku zachowań – powiedział Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.
Zebrani odnieśli się także do konieczności aktualizacji systemów IT do następujących zmian prawa i obciążeniach biznesu z tym związanych, które podniosą jakość środowiska działania dla uczciwych przedsiębiorców – system e-podatków eliminuje bowiem nieuczciwą konkurencję i podejrzane transakcje.
Biznes niewątpliwie potrzebuje doposażenia, aby sprostać nowym wymaganiom – możliwość sprawdzenia poprawności cyfrowych raportów czy solidarna odpowiedzialność – a więc konieczność sprawdzania kontrahentów wymagają odpowiednich narzędzi, ale także nowego spojrzenia na biznes – od strony zachodzących w nim procesów gospodarczych – dodał Piotr Ciski
Podczas debaty poruszono też kwestie najmniejszych firm, które stoją przed nadchodzącą zmianą. Oceniono słuszność wprowadzenia rozwiązań podatkowych w pierwszej kolejności dla największych firm i wskazano na konieczność profesjonalizacji ich zasobów. Ten sektor wymaga wdrożeń – więc jasnej sytuacji prawnej dla długoterminowej oceny inwestycji w digitalizację biznesu lub przeniesienia odpowiedzialności na biura rachunkowe. Te mogą przejąć obowiązki raportowania. Cyfryzacja podatków została oceniona jako sposób na zwiększenie transparentności finansowej przed fiskusem, ale także jako operacja dająca lepszy obraz sytuacji materialnej dla firmy. Podczas debaty poruszono też kwestie najmniejszych firm, które stoją przed nadchodzącą zmianą. Oceniono słuszność wprowadzenia rozwiązań podatkowych w pierwszej kolejności dla największych firm i wskazano na konieczność profesjonalizacji ich zasobów. Ten sektor wymaga wdrożeń – więc jasnej sytuacji prawnej dla długoterminowej oceny inwestycji w digitalizację biznesu lub przeniesienia odpowiedzialności na biura rachunkowe. Te mogą przejąć obowiązki raportowania. Cyfryzacja podatków została oceniona jako sposób na zwiększenie transparentności finansowej przed fiskusem, ale także jako operacja dająca lepszy obraz sytuacji materialnej dla firmy.

Źrodło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top