Firma Streamsoft opracowała nowe rozwiązanie weryfikacyjne w module „Logistyka” oraz znacząco rozszerzyła możliwości aplikacji „Mobilny Magazyn”. Co uległo zmianom?


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
W obszarze Logistyki wprowadzone zostały przede wszystkim rozwiązania pozwalające na automatyczne tworzenie zwrotów magazynowych w procesie weryfikacji przyjęcia towarów. Jak działa mechanizm? Jeśli wystąpią rozbieżności między wygenerowaną dyspozycją weryfikacji przyjęcia towaru, a utworzonym wcześniej — na wstępie procesu dostawy — dokumentem przyjęcia zewnętrznego (PZ), to przy realizacji takiej dyspozycji zostanie automatycznie wystawiony dokument zwrotu do dostawcy (ZD) na brakujące towary. Taki dokument ZD powinien zostać później rozliczony — skorygowany zwrotem lub uzupełniony korektą zakupu.

Przypomnijmy, że moduł Logistyka przeznaczony jest dla firm produkcyjnych i handlowych, dla których sprawne zarządzanie logistyką magazynową jest kluczowe. Umożliwia on m.in.: 
 
 • obsługę magazynu z podziałem na miejsca składowania
 • generowanie dyspozycji logistycznych
 • rozdzielenie prac na poszczególnych magazynierów 
 • obsługę jednostek logistycznych 
 • szczegółowe planowanie ruchów na magazynach 
 • wsparcie procesów wykonywanych w magazynach wysokiego składowania
 • obsługę identyfikatorów i kodów kreskowych 
 • weryfikację wydań i przyjęć magazynowych
Aplikacja Mobilny Magazyn została wzbogacona o możliwość konfiguracji programu dla użytkownika lub grupy użytkowników. Pozwala to na przydzielenie operatora do konkretnych magazynów czy funkcjonalności oraz dostęp do wybranych drukarek. Poza tym możliwości „Mobilnego Magazynu” rozszerzono o obsługę procedury do automatycznego nadawania numerów partii. W ramach aplikacji umożliwiono także generowanie kodu EAN (wg warunków zdefiniowanych wcześniej w — zintegrowanym z MOB — module Logistyka systemu ERP Streamsoft Prestiż).

Przypomnijmy, że aplikacja Magazyn Mobilny jest przeznaczona do usprawniania działań na magazynie, „potrafi” ona m.in.:
 • przyspieszać wymianę informacji między magazynierami a zarządzającymi
 • automatyzować 4 podst. fazy magazynowe (przyjęcie, składowanie, kompletację i wydanie)
 • śledzić poziom realizacji dyspozycji (kontrolować pracę magazynierów)
 • eliminować błędy przy wprowadzaniu danych
Aplikacja jest zintegrowana z modułem Logistyka. Wszystko co zostanie wykonane za pomocą urządzenia, na którym jest uruchomiona aplikacja „Magazyn Mobilny” (tzw. sprzęt typu handheld), od razu widoczne jest w module Logistyka, w dyspozycjach. I odwrotnie: w module Logistyka widać również postęp w realizacji dyspozycji, jakie były wydane dla poszczególnych magazynierów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top