Systemy ERP z dotacją w 2018 roku

Znamy już harmonogramy konkursów unijnych na cały nadchodzący rok. Środki pozwalające na inwestycje, w tym inwestycje informatyczne klasy ERP, ulokowane są obecnie w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), dlatego też możliwość otrzymania dotacji zależy od województwa, w którym firma działa i chce się rozwijać.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Najciekawsze konkursy w 2018 roku, z punktu widzenia zakupu oprogramowania i sprzętu IT, będą w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Są to konkursy dające firmom sektora MŚP szansę na rozwój, bo wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych to sprawniejsze zarządzanie procesami w firmie, optymalizacja produkcji czy też nowe kanały sprzedaży.

Oprócz wymienionych naborów „inwestycyjnych”, w większości województw mamy też do dyspozycji inne konkursy, w których informatyzacja firmy nie jest głównym celem, ale towarzyszy szerszym innowacyjnym zmianom wewnątrz przedsiębiorstwa.
W 2018 roku przedsiębiorcy będą w bardzo komfortowej sytuacji. Mogą korzystać z doświadczeń poprzednich naborów, które miały miejsce w 2015, 2016 i 2017 roku – mówi Magdalena Trybus, specjalista ds. finansowania Comarch ERP. - Znając dokumentację tych konkursów, można dużo wcześniej zacząć przygotowania do aplikowania o środki unijne i wyboru dostawcy oprogramowania. Dobrze zaplanowany projekt to większe szanse na dotacje i sprawną realizację całej inwestycji.
W pierwszej kolejności przygotowania powinni zacząć przedsiębiorcy dwóch regionów: opolskiego i podkarpackiego. Tu konkursy rozpoczną się w pierwszej połowie roku.

Opole – IT na pierwszym planie

Konkurs 2.1.2 opolskiego RPO, który startuje już w marcu 2018 roku, pozwala zarówno na wdrożenie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, jak i na wprowadzenie rozwiązań B2B automatyzujących współpracę pomiędzy firmami. Wspierane też będą rozwój e-usług i sprzedaży online. `
Konkurs został zakrojony bardzo szeroko, ale są inwestycje informatyczne, które będą wyżej punktowane, takie jak rozwiązania e-commerce, elektroniczna wymiana danych (EDI), systemy do analizy danych klasy Business Intelligence, czy oprogramowanie klasy ERP. Szanse projektu zwiększają też rozwiązania chmurowe, mobilny dostęp do danych i aplikacji czy automatyzacja procesów biznesowych (BPM) – wyjaśnia Magdalena Trybus. – Te wszystkie rozwiązania IT znajdują się w ofercie firmy Comarch. Nasze systemy ERP posiadają opinie o innowacyjności i są zintegrowane z dodatkowymi rozwiązaniami, które w pełni wpisują się w założenia konkursów unijnych, a przede wszystkim są w stanie zaspokoić duże i bardzo różnorodne potrzeby przedsiębiorców z różnych branż.
W poprzedniej edycji konkursu 2.1.2, dofinansowanie wynosiło od 45% do 70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wielkości firmy i kategorii wydatków). Każdy przedsiębiorca mógł otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania.

Podkarpacie – dotacje na IT

W województwie podkarpackim konkurs startuje w czerwcu. Działanie 1.4.1 również pozwala na usprawnienie działalności firmy w wielu obszarach. Można rozwijać współpracę przedsiębiorstw w oparciu o rozwiązania informatyczne (B2B), rozwijać sprzedaż online czy wprowadzić e-usługi do działalności firmy. Podobnie jak w województwie opolskim dodatkowe punkty przyznawane będą za technologie przetwarzania w chmurze, rozwiązania mobilne, BPM czy API.

Poprzedni nabór konkursu 1.4.1 miał pewne ograniczenie – skierowany był do przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż dwa lata a wartość wydatków w projekcie musiała się zmieścić w przedziale od 50 tys. zł do 500 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił aż 80%.
Na doprecyzowanie warunków naboru z 2018 roku musimy jeszcze poczekać, ale już dzisiaj warto się zastanowić, jakie rozwiązania informatyczne mogłyby usprawnić działanie naszej firmy, a przy okazji spełnić wymogi konkursów unijnych – dodaje Magdalena Trybus.
Źródło: COMARCH

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Wiodące przedsiębiorstwo budownictwa prefabrykowanego z Wielkiej Brytanii, Caledonian Modular, stawia na IFS Applications 10

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Caledonian Modular, wiodący dostawca rozwiązań dla branży budownictwa…

Globalna sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle

Polska sieć sklepów obuwniczych CCC przyspiesza transformację cyfrową, wykorzystując rozwiązania Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw…

Polskie startupy zmieniają rynek IT

Fundacja Startup Poland już po raz czwarty wydała raport dotyczący polskiej branży startupów. Badanie „Polskie Startupy. Raport 2018” swoim…

W 2019 cyfryzacja w Europie mocno przyspieszy

Jakie tempo ma cyfryzacja europejskiej gospodarki? Według IDC to ponad 15%. Tyle rok rocznie będą rosły inwestycje europejskiego biznesu w…

Nowe perspektywy dla dyrektorów finansowych

O nowych możliwościach działania, które dzięki nowoczesnym technologiom uzyskują dzisiaj dyrektorzy finansowi, opowiada Piotr Ferszka, Dyrektor…

Previous Next Play Pause

ENOVA

Katalog Rozwiązań IT

Back to top