Comarch rozwija współpracę z ZUS

Comarch podpisał 2 marca umowę na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oferta krakowskiego producenta została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Po okresie przejściowym Comarch będzie odpowiedzialny za utrzymaniem systemu przez kolejne cztery lata.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Wraz z podpisaniem umowy rozpoczyna się okres przejściowy, w czasie którego przygotowana zostanie i uzgodniona z ZUS koncepcja przejęcia zadań, według której Comarch będzie przejmował usługi od obecnego dostawcy, a rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z umową Comarch będzie świadczył na rzecz ZUS usługi utrzymaniowe, serwisowe oraz dodatkowe dla systemu KSI oraz pełnił rolę integratora systemu, a całkowita wartość umowy wynosi 242 mln PLN.

Źródło: Comarch

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top