PERSPEKTYWY ERP 2018: BPSC

bpscOd kilku lat obserwujemy rosnące wydatki polskich firm produkcyjnych na zaawansowane rozwiązania IT. Nie inaczej było w roku 2017. To, co warto zaznaczyć, to fakt, że w ubiegłym roku rosły inwestycje nie tylko dużych, ale też średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Z jednej strony obserwowaliśmy proces wymiany oprogramowania, z drugiej poszerzania funkcjonalności systemów. Wynika to m.in. z większych możliwości analizowania i monetyzacji informacji pochodzących zarówno z organizacji, jak i źródeł zewnętrznych. Obecnie rozwiązania, za które niedawno trzeba było płacić dziesiątki tysięcy dolarów, kosztują ułamek tej kwoty i stały się dostępne dla każdego. Bardzo potaniała elektronika sterująca i automatyka przemysłowa. To sprawia, że w tej chwili możemy opomiarować w zasadzie każdy proces produkcyjny.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
 
Głównym motorem napędowym dla rynku wciąż jest trwający proces reindustrializacji europejskiego sektora produkcyjnego i czwarta rewolucja prze- mysłowa. Te procesy nie zaczęły się wczoraj, trwają od dłuższego czasu, ale z roku na rok przyspieszają. Widać to na przykładzie rynku systemów ERP, który w Polsce coraz mocniej zaczyna opierać się na rozwoju projektów przez klientów, których potrzeby rosną wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa.

Rynek systemów klasy ERP w 2018 roku będzie podobny do ubiegłego. Napędzać go będą nowe wdrożenia i wymiana systemów starszej generacji na nowsze rozwiązania. Doświadczenia ilustrują, że współczesne systemy ERP pozwalają znacząco poprawić efektywność produkcji i tym samym diametralne ograniczyć koszty. Dobrym przykładem jest Feerum. Dzięki wdrożeniu Impuls EVO firma produkująca silosy zbożowe skróciła czas niezbędny do opracowania nowej konstrukcji elewatora zbożowego z dziewięciu miesięcy do 3 tygodni. Czas od stworzenia projektu do przekazania go do produkcji zajmuje obecnie dwa dni, a nie jak wcześniej miesiąc. To pokazuje, jak duże znaczenie odgrywa gruntowna informatyzacja przedsiębiorstwa, zgodną z koncepcją Przemysłu 4.0.

Sama idea Przemysłu 4.0 to przede wszystkim zmiana funkcjonowania przedsiębiorstwa i firm z nim współpracujących. Nie da się tego zrealizować bez powiązania ze sobą systemów produkcyjnych i logistycznych, pozwalających na swobodną wymianę informacji.

W ciągu najbliższych miesięcy na pewno będzie rósł udział cloudowych systemów ERP, ale dynamika wzrostu nie będzie na wysokim poziomie. Powodem jest niedostosowanie infrastruktury dostępowej, zwłaszcza poza wielkimi aglomeracjami. Powoli zaczyna się to zmieniać, ale na to potrzeba jeszcze czasu.

W przyszłym roku chcemy zaangażować użytkowników w rozwój oprogramowania. Takie rozwiązanie pozwoli nam rozwijać system w zupełnie nowym ujęciu, który będzie jeszcze bardziej odpowiadał potrzebom użytkowników i przełoży się na podniesienie użyteczności. Nasz pomysł spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony klientów. Współpraca na linii “dostawca — odbiorca” jest korzystna dla obu stron i będzie to kolejny etap w rozwoju systemów klasy ERP. To pozwoli rozwijać otwarty i stale rozwijany system wspierany przez silny zespół doświadczonych w branży programistów i konsultantów.

Profesjonalizm i czas realizacji zleceń oraz optymalne zarządzanie zasobami serwisowymi będą coraz bardziej znaczącym obszarem aktywności dostawców systemów ERP w 2018 roku. Dostawcy oprogramowania wykazują w tym obszarze mobilizację, ale możemy się spodziewać, że będzie ona rosła, szczególnie w strefach związanych z obsługą serwisową, szybkością wdrożenia, czy pracami badawczo rozwojowymi.

Możemy się spodziewać, że systemy wdrożone przez zachodnie korporacje będą zastępowane przez oprogramowanie, którego dostawcami będą polskie firmy. Okazuje się bowiem, że koszty serwisowe tych pierwszych znacząco przewyższają koszt zakupu nowego systemu. Co więcej, w przypadku oprogramowania lokalnego, nie ma problemu z dostosowaniem się do przepisów lokalnych czy też do specyfiki lokalnego rynku. Rodzimi dostawcy niezwiązani korporacyjnymi procedurami szybciej reagują na potrzeby klientów.

Autor: Sławomir Kuźniak, Dyrektor Zarządzający Produktem, BPSC
Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top