PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają dostępność newralgicznych aplikacji biznesowych dzięki Oracle Cloud

oracle 120PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) to firma o znaczeniu strategicznym dla kraju, która odpowiada za zarządzanie siecią linii kolejowych, zajmuje się także synchronizacją ruchu pociągów oraz opracowaniem i aktualizowaniem rozkładów jazdy. Realizacja tak odpowiedzialnych zadań wymaga posiadania niezawodnego i wydajnego systemu informatycznego, który pozwala na zarządzanie ogromnymi zasobami infrastruktury technicznej firmy. W jej zakres wchodzi ponad 18 tys. km linii kolejowych, ponad 25 tys. obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty) oraz 6 tys. budynków i 13,5 tys. innych budowli – takich, jak perony, wiaty, czy ekrany akustyczne.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
 
PLK jest od wielu lat strategicznym klientem Oracle Polska – baza danych Oracle jest podstawą działania wielu newralgicznych aplikacji biznesowych firmy. Należą do nich zarówno systemy zaplecza, jak również główna aplikacja dziedzinowa „Prowadzenie Opisu Sieci” (POS), użytkowana przez ponad 1500 operatorów. Aplikacja ta gromadzi informacje o sieci kolejowej i jej wszystkich zmianach.

Również System Informacji dla Linii Kolejowych (SILK), będący standardem prezentacji danych dla wszystkich obszarów działalności Spółki w zakresie wizualizacji przestrzennej, oparty jest na bazach danych Oracle. Ten wyrafinowany system klasy GIS służy do przechowywania i udostępniania danych przestrzennych opisujących linie i tory kolejowe wraz z informacjami opisowymi oraz danymi pochodzącymi z innych aplikacji biznesowych, w tym ze wspomnianego powyżej systemu POS. Obok danych LRS w bardzo dokładny sposób opisujących położenie przestrzenne torów kolejowych oraz elementów infrastruktury kolejowej system przechowuje również dane geometryczne i opisowe dotyczące nieruchomości (działki i budynki).

Sprawne zarządzanie tak dużą ilością danych przestrzennych oraz bazujące na nich analizy możliwe są dzięki wykorzystaniu narzędzi przetwarzania danych przestrzennych Oracle Spatial and Graph. Publikowanie i udostępnianie danych przestrzennych w intranecie i internecie realizowane jest przez Mapę Interaktywną Linii Kolejowych (MILK) bazującą na narzędziach Oracle MapViewer oraz Oracle WebLogic. Bazy danych Oracle są również pomocne w przetwarzaniu oraz analizowaniu ogromnej ilości danych pochodzących z procesu skanowania laserowego (LIDAR) torów kolejowych wraz z ich otoczeniem, realizowanego przez specjalny pojazd pomiarowy w ramach systemu Kodyfikacji Linii Kolejowych (KLK).

Firma PLK pracuje od wielu nad rozbudową swojego systemu IT i zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla jego działania. Ostatni projekt zakłada stworzenie nowej, oddzielnej instalacji, która będzie służyła jako zapasowe centrum obliczeniowe, powołane do zabezpieczenia newralgicznych aplikacji przed sytuacjami awaryjnymi. W celu zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej dla swoich systemów, firma PLK rozszerzyła niemal dwukrotnie stan posiadania licencji Oracle Database, a także zdecydowała się na subskrypcję usług chmurowych z pakietu Oracle Management Cloud (OMC).
Pakiet usług chmurowych Oracle Management Cloud, to produkt do wykrywania problemów wydajnościowych w systemach IT, służący do strojenia i utrzymania aplikacji w optymalnej konfiguracji, który w Polsce notuje doskonałe wyniki sprzedaży” – komentuje Grzegorz Kulągowski, odpowiedzialny za sprzedaż technologii Oracle. „Istotą działania OMC jest zbieranie tzw. danych maszynowych generowanych podczas pracy systemów i następnie przesyłanie ich do chmury Oracle do dalszej analizy. Usługa bada przykładowo stan serwerów, status procesorów i pamięci, czasy transmisji, czy liczbę zapytań do bazy danych. Dzięki analizie tych informacji w chmurze Oracle, firma jest w stanie utrzymywać swój system zawsze w najlepszej kondycji, znacząco zwiększa się też komfort pracy użytkowników.
Najważniejszą zaletą i przewagą konkurencyjną Oracle Management Cloud jest możliwość analizowania danych maszynowych w chmurze Oracle przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych, w tym narzędzi klasy Big Data. Dzięki temu można szybko zidentyfikować nietypowe zachowania systemów oraz określić, które elementy są za to odpowiedzialne. Usługa przekazuje także sugestie, co trzeba usprawnić w aplikacji, aby dostosować jej pracę do zmieniającego się otoczenia – np. w przypadku migracji do nowszej wersji bazy danych, czy przeniesienia jej na inną maszynę. Narzędzia OMC dokonują także analiz predykcyjnych, w czym zawierają się symulacje zachowania konfiguracji IT przy zadanych parametrach – np. większej liczbie użytkowników. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wyrafinowanych algorytmów, opartych na wieloletniej praktyce i wiedzy technologicznej Oracle.
Oracle Management Cloud, to niejedyny obszar, w którym wykorzystujemy chmurę Oracle” – mówi Mirosław Majsterek z firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Zamierzamy również uruchomić usługi bazy danych w chmurze, które w naszym przypadku posłuży jako platforma do wykonywania testów i prac projektowych. Usługa DBaaS (Database as a Service) będzie służyła do dalszych prac rozwojowych nad naszymi systemami IT, które prowadzimy samodzielnie oraz przy pomocy partnerów. Jest to opcja bardzo dla nas korzystna, bowiem niewielkim kosztem uzyskujemy pełnowymiarowe środowisko bazodanowe, której moc obliczeniową można łatwo dostosowywać zgodnie z bieżącymi potrzebami, bez inwestowania w kosztowne składniki infrastruktury IT. Dzięki temu możemy znacznie skrócić czas wprowadzania innowacji oraz obniżyć ryzyko związane z wprowadzaniem nowych funkcjonalności.
Analizy danych maszynowych firma mogłaby przeprowadzić w swoim centrum obliczeniowym, jednak wymagałoby to posiadania ogromnej i niezwykle kosztownej infrastruktury – podobnie jest w przypadku budowy środowiska testowo-deweloperskiego” – wyjaśnia Grzegorz Kulągowski. „Potrzebne są do tego osobne serwery i pamięć masowa, złożona architektura bezpieczeństwa, procedury aktualizacji i backupu, a także wyrafinowane aplikacje analityczne. Z wszystkich tych kosztownych inwestycji można zrezygnować jeśli korzystamy z Oracle Cloud, gdzie użytkownik ponosi opłaty tylko za czas użytkowania usług.
Źródło: www.oracle.com
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top