Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017
loading...

Profesjonalni pracownicy to największy kapitał każdej firmy

macrologicKluczem do sukcesu każdej firmy są kadry. Ich odpowiedni dobór ma kolosalne znaczenie dla rozwoju danego biznesu. Dlatego rekrutacja pracowników to proces, który powinien zostać dogłębnie przemyślany i zaplanowany. Nie da się tego zrobić bez zastosowania nowoczesnych narzędzi IT, które ułatwiają weryfikację wielu szczegółowych danych dotyczących osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwie, kandydatów poszukiwanych na rynku oraz tych aplikujących do pracy.


  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
 
Wszystkie firmy działające na polskim rynku mają problem z pozyskiwaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach. Dlatego tak ważne jest to, aby odpowiednio zaplanować sam proces rekrutacyjny w każdej organizacji.

Receptę na to, by był on skuteczny, zdradza na portalu organizacjahoryzontalna.pl Monika Grabowska, brand manager rozwiązań HR w Macrologic SA, polskiego dostawcy systemów ERP wspierających zarządzanie.
Dobry pracownik musi wpisywać się w schemat działania danej firmy i jej potrzeby kompetencyjne. Wszystkie czynności, które są realizowane przez działy HR, to tak naprawdę procesy, które zmierzają do tego, żeby dobrze zarządzać pracownikiem na różnych etapach jego życia w organizacji” — podkreśla Monika Grabowska.
Działy HR to dzisiaj centra analityczne

Dynamicznie rozwijający się rynek wymusza podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz atrakcyjności ich oferty dla klientów. Diametralnie zmieniło to charakter pracy działów Human Resources. Komórki HR przestały się skupiać tylko na administracyjnych funkcjach związanych z obsługą pracownika. Każda ich działalność to swojego rodzaju proces, który jest realizowany w organizacji i w którym uczestniczą różne osoby, z różnych komórek firmy.
Dział HR musi podjąć decyzję o tym, czy pracownika można szukać wewnątrz firmy, czy tez wyjść z taką propozycją na zewnątrz i podjąć działania zmierzające do tego, żeby znaleźć nowe kompetencje poza firmą. Mając do czynienia z wewnętrznym rynkiem pracownika, nie możemy liczyć na to, że zbyt wiele osób uda nam się wykorzystać do innych zadań — tłumaczy Monika Grabowska.
Dlatego często działania rekrutacyjne kierowane są na rynek zewnętrzny. Bardzo ważne jest, żeby proces poszukiwania pracownika był tak zamodelowany, żeby nie znużył potencjalnego kandydata.
Jeżeli będzie trwał zbyt długo, może powodować nie tylko zniechęcenie kandydata, ale także powstanie ryzyka, że ktoś inny tę osobę zachęci do pracy, choćby jakimiś benefitami” — zauważa ekspert Macrologic. Optymalna dla firmy realizacja procesów rekrutacyjnych nie może być ani zbyt krótka, ani zbyt długa, ale musi być przeprowadzona w taki sposób, który zainteresuje kandydata daną firmą i oferowanym przez nią stanowiskiem. „Istotne jest to, żeby odpowiednio zamodelować proces rekrutacji, żeby dostarczał on nam wszystkich niezbędnych informacji o kandydacie — tłumaczy Monika Grabowska.
Systemy informatyczne pomagają w rekrutacji

Bardzo pomocne są w tym zakresie nowoczesne narzędzia IT.
Mam tu na myśli komunikację z kandydatem, umawianie spotkań, planowanie działań czy analizę samych dokumentów przedstawianych przez kandydata — mówi Monika Grabowska. „Podczas prowadzonych procesów rekrutacyjnych na stanowiska niskiego szczebla często zdarza się, że liczba aplikacji jest bardzo duża. I trudno sobie poradzić ze wszystkimi dokumentami, które spływają do firmy. Dlatego tutaj z pomocą przychodzą systemy informatyczne, które pozwalają wyselekcjonować — po konkretnych słowach, kontekstach czy innych elementach zawartych w CV — tych kandydatów, którzy mogą zostać później wyselekcjonowani do kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego — dodaje.
Narzędzie informatyczne wspomagają również działania organizacyjno-logistyczne całego procesu rekrutacji.
Pozwalają zaangażować różne osoby z naszej organizacji, i spoza niej, do każdego konkretnego etapu tego procesu, umawiania spotkań, udostępniania dokumentów aplikacyjnych itp. Bardzo ważne jest, żeby doświadczenia wynikające z procesów rekrutacyjnych i z analiz, jakimi dysponujemy, móc wykorzystywać do tego, żeby ponawiać i inaczej modelować procesy rekrutacyjne. Tak, żeby były one coraz bardziej atrakcyjne dla kandydatów i efektywne dla przedsiębiorstwa — zaznacza Monika Grabowska z Macrologic.
Źródło: www.macrologic.pl
loading...
loading...
loading...

Chmura dużym ułatwieniem dla młodych,...

Przenoszenie zasobów firmy do chmury jest dzisiaj jednym z kluczowych elementów cyfrowej...

Małe i średnie firmy coraz częstszym celem...

Cyberprzestępczość jest równie dużym zagrożeniem dla korporacji, jak i małych oraz średnich firm....

Internet rzeczy rośnie w tempie 30 proc....

W kolejnych latach rynek internetu rzeczy będzie się rozwijał w 30-proc. tempie, a w 2021 r. do...

Procesowy ERP w firmie Danstoker

Procesowy ERP w firmie Danstoker

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
erpframe
Show Panel
  • eqsystembaner
  • snt button 250