Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017
loading...

enova365 490x120


Systemowa kontrola nad firmowymi kosztami osobowymi

Wynagrodzenie brutto, premie, nagrody dla pracowników – wszystkie te elementy składają się na koszty osobowe przedsiębiorstwa, które nawet w stabilnej sytuacji gospodarczej leżą w centrum zainteresowania zarządów i menedżerów. Im większa potrzeba przyglądania się firmowym wydatkom i konieczność ich optymalizacji, tym większe zapotrzebowanie na wiarygodne dane dotyczące kosztów związanych z pracownikami. Dla kadry zarządzającej kluczowym narzędziem do takiej analizy jest oprogramowanie, które umożliwia nie tylko bieżącą kontrolę, ale też planowanie i symulację kosztów osobowych przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Mobilne funkcje w systemie zarządzania kapitałem ludzkim firmy EPICOR

EPICOR - ERP, systemy ERP, zarządzanie kapitałem ludzkimFirma EPICOR poszerzyła swoją ofertę o najnowszą wersję rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM). Epicor HCM 5.7.1. to kompletny system informacji o zasobach ludzkich (HRIS), który pozwala na automatyzację procesów związanych z HR, umożliwiając przedsiębiorstwom śledzenie, zarządzanie oraz analizę danych o pracownikach przez cały okres ich zatrudnienia.

Czytaj więcej...

9 spółek FAKRO z systemem Xpertis Kadry i Płace

MACROLOGIC - ERP, systemy ERP, Kadry i Płace9 spółek należących do FAKRO Macrologic zaimplementowało rozwiązanie Xpertis Kadry i płace, które w zakresie integracji danych powiązane zostało z użytkownym systemem RCP, oraz Xpertis Analizy HR, umożliwiające wykonywanie wielowymiarowych analiz z wykorzystaniem kostki OLAP.

Czytaj więcej...

Sieć Super-Pharm zarządza personelem z SIMPLE.ERP Personel

SIMPLE - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, system ERPSUPER-PHARM - sieć 42 sklepów, zatrudniająca ponad 1000 zatrudnionych osób, rozproszonych na terenie całej Polski, zdecydowała się na wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi SIMPLE.ERP Personel.

Czytaj więcej...

Zarządzanie czasem pracy z zaświadczeniem ministerstwa

macrologicXpertis Personel to jedyne rozwiązanie na polskim rynku, którego zgodność z Kodeksem pracy w odniesieniu do przepisów określonych w dziale VI została potwierdzona przez instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przeprowadził audyt systemu, w wyniku którego potwierdzono przystosowanie Xpertis Personel do ustawowych wymogów planowania i rozliczania czasu pracy.

Czytaj więcej...

HR stawia na cyfryzację, „chmurę” i rozwój pracowników

Digitalizacja podstawowych procesów HR, zarządzanie kadrami w „chmurze” i rozwiązania wspierające rozwój pracowników – to obszary, w które chętnie inwestowały działy kadr polskich firm w minionym roku. Konieczność szukania oszczędności i utrzymania przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku sprawi, że także w 2013 roku przedsiębiorcy chętnie będą sięgać po innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie pracownikami.

Czytaj więcej...

IT a zarządzanie zmianą w firmie

Jedyną stałą jest zmiana – ta sentencja obowiązuje również w świecie biznesu. Reorganizacje, fuzje, przejęcia, nowe regulacje prawne i wewnętrzne to wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa każdej wielkości. Niezależnie od tego, jakie jest źródło zmiany, niemal zawsze dotyka ona pracowników i wymaga zaangażowania działu HR. Z pomocą przychodzą tutaj jednak narzędzia informatyczne, które umożliwiają wprowadzenie zmiany w organizacji bez negatywnego wpływu na ciągłość procesów biznesowych firmy.

Czytaj więcej...

Czy przedsiębiorstwa mają wgląd w kwalifikacje pracowników?

Wyniki badań opublikowane właśnie przez firmę Oracle dowodzą, że przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej chętnie korzystałyby z rozwiązań do zarządzania kwalifikacjami pracowników, aby zwiększyć zaangażowanie kadr w wykonywanie obowiązków służbowych, a także podnieść rentowność firmy i usprawnić jej działalność operacyjną.

Czytaj więcej...

SSGW będzie zarządzała zasobami ludzkimi z SIMPLE.ERP PERSONEL

SIMPLE - systemy erp, zarządzanie zasobami ludzkimiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będąca jedną z największych Uczelni w kraju zakończyła migrację do systemu wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi firmy SIMPLE.

Czytaj więcej...

Spartherm Polska zarządza kapitałem ludzkim z SAP HR

Firma Spartherm Polska, największy zakład produkcyjny Spartherm Feuerungstechnik GmbH Melle, zakończyła projekt wdrożenia systemu SAP w module zarządzania kapitałem ludzkim (HCM).

Czytaj więcej...

Elektroniczne kadry i płace w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

GAVDI Polska S.A. uruchomiła system SAP HR w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. W oparciu o prekonfigurowane rozwiązania GAVDI HR Box i TM Box wdrożone zostały następujące obszary: struktura organizacyjna, kadry i płace, czas pracy oraz zarządzanie szkoleniami. Pierwsze rozliczenie listy płac dla 1367 pracowników Spółki z użyciem nowego systemu odbyło się we wrześniu b.r.

Czytaj więcej...

Pollux zarządza zasobami ludzkimi rozwiązaniem UNIT4

Agencji Pracy Pollux Sp. z o.o. zakończyła wdrożenie systemy wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi autorstwa wrocławskiego oddziału firmy UNIIT4. Wdrożone rozwiązanie, spełnia szczególne wymagania stawiane systemom HR dla tego typu organizacji.

Czytaj więcej...

Controlling Personalny, a rozwiązania w chmurze

W dzisiejszych czasach odchodzi się już od postrzegania personelu wyłącznie, jako źródło kosztów. Przeciwnie, pracownicy traktowani są, jako istotny składnik aktywów przedsiębiorstwa i źródło konkurencyjności organizacji. Dlatego też strategia personalna jest jedną z istotnych części strategii całej firmy, a controlling personalny służy weryfikacji założonych celów w tym obszarze.

Czytaj więcej...

BCC partnerem SuccessFactors w obszarze cloud HR

BCC i SuccessFactors podpisały umowę partnerską. Na jej mocy BCC rozszerzy ofertę SAP HR (SAP HCM) o usługi związane z cloud HR, dotyczące zwłaszcza „miękkiego” HR.

Czytaj więcej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze

SAP - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ERPSAP Polska poinformowała o dostępności w Polsce oprogramowania SuccessFactors, które jest jednym z najpopularniejszych na świecie rozwiązań do zarządzania zasobami ludzkim, dostępnych w modelu na żądanie, czyli w tzw. chmurze. Oferując zarówno instalowane tradycyjnie aplikacje SAP ERP HCM (Human Capital Management – zarządzanie kapitałem ludzkim), jak i produkty SuccessFactors w chmurze SAP proponuje klientom w Polsce niezwykle szerokie portfolio rozwiązań HCM: bogate funkcjonalnie i elastyczne pod względem modelu zastosowania. Obie rodziny oprogramowania są dostępne w jęz. polskim.

Czytaj więcej...

HR24 – narzędzie wspierające pracę HRowców

Jedynie 20% firm opiera swoją politykę personalną na złożonych procesach oceny pracowników. Polskie firmy w większości koncentrują swoje działania HR tylko na zadaniach związanych z rekrutacją nowych osób, zapominając o potrzebie ewaluacji już zatrudnionych. Wynika to braku wygodnych i tanich narzędzi, które pomogłyby usystematyzować te działania. Z myślą o zapewnieniu lepszego dostępu do narzędzi HR oraz wyeliminowaniu kosztów ich wdrożenia powstała platforma HR24, która właśnie debiutuje na rynku.

Czytaj więcej...

SAP ERP wspiera obszar HR w PNiG Nafta

Spółka Infovide-Matrix, dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce, zrealizowała prace projektowe i wdrożeniowe systemu SAP ERP w obszarze Human Resources dla firmy Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta S.A w Pile, należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekt obejmował wszystkie funkcjonalności obsługi pracowników krajowych oraz zagranicznych całej spółki.

Czytaj więcej...

HR stawia pierwsze kroki w chmurze

WNP.PLKorzystanie z rozwiązań informatycznych wspierających procesy kadrowe jest już ogólnoświatowym standardem. Firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w formie usługi internetowej (tzw. cloud-computing), które doskonale sprawdza się także w obszarze HR. Dzięki temu zarządzanie przez cele, strategiczne planowanie zasobów, zarządzanie sukcesją czy analiza efektywności pracowników nie wymagają już inwestowania w zakup kosztownych licencji oraz długotrwałego procesu wdrożenia aplikacji na firmowych serwerach i stacjach roboczych.

Czytaj więcej...

Nauka (i sztuka) w tworzeniu harmonogramów dla usług serwisowych w terenie

iFS - ERP - SYSTEMY ERPŚwiadczenie usług serwisowych w terenie to ciężka praca. Zarządzanie zespołem mobilnych techników przeprowadzających naprawy i prace konserwacyjne w obiektach położonych w różnych miejscach i należących do wielu klientów, przy ciągłej dbałości o satysfakcję klienta, to bardzo ciężka praca. Niestety, często oczekujemy właśnie tego od pracowników naszych organizacji, nie zapewniając im odpowiednich narzędzi. Liczymy, że ich zaangażowanie w pracę wystarczy, by poradzili sobie z presją ze strony zarówno menedżerów, jak i klientów.

Czytaj więcej...

Elektroniczna teczka osobowa

Polscy przedsiębiorcy od lat narzekają na ustawowy obowiązek przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej, zgodnie z którym wybrane akta powinny być przechowywane nawet przez pół wieku. Jest to obowiązek uciążliwy i kosztowny, a jego niedopełnienie wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie możliwości prowadzenia archiwum akt pracowniczych w wersji elektronicznej. Choć obecnie cyfrowe dokumenty wciąż mogą stanowić jedynie uzupełnienie tradycyjnego archiwum, firmy coraz chętniej decydują się na digitalizację akt.

Czytaj więcej...

Roc Polska ułatwia firmom raportowanie

Firma Roc Polska – autoryzowany, globalny partner SAP, ekspert w systemach kadrowo-płacowych – posiada w swojej ofercie rozwiązanie zwiększające użyteczność wykorzystywanych systemów SAP.

Czytaj więcej...

HR migruje do chmury

Efektywność procesów kadrowych może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie przy wykorzystaniu oprogramowania w chmurze – wynika z badania Top 3 Strategy Consulting firm survey of CxO’s przeprowadzonego przez firmę SuccessFactors. Chociaż organizacje coraz częściej dostrzegają potrzebę skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, rzadko korzystają z odpowiednich narzędzi. Odpowiedzią na coraz większe potrzeby firm w obszarze HR są rozwiązania w chmurze.

Czytaj więcej...

SIMPLE.ERP Personel zarządza zasobami ludzkimi w Tikkurila Polska

simpleFirma Tikkurila działająca na międzynarodowym rynku, wybrała rozwiązanie SIMPLE do zarządzania jednym z najważniejszych zasobów każdej firmy - personelem.

Czytaj więcej...

EPICOR HCM wzbogacony o nowe funkcje

EPICOR - zarządzanie zasobami ludzkimi, ERP, systemy ERPEpicor Software Corporation, wiodący dostawca oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, poinformował o nowej wersji systemu do zarządzania zasobami ludzkimi. Dostępny także w formie usługi Epicor HCM 5.7 ma za zadanie usprawnić zarządzanie procesami wokół zróżnicowanego personelu firmy.

Czytaj więcej...

HR nie tylko dla działu kadr

IFS - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ERPO nowych rozwiązaniach w ob szarze zarządzania zasobami ludzkimi mówi Aneta Chuda, dyrektor działu R&D HR &Payroll w korporacji IFS.

Czytaj więcej...

Moduł SoftHR – profesjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim

COIGNowoczesna polityka zarządzania zasobami ludzkimi to rozbudowany, wieloaspektowy zbiór reguł, którego stworzenie, wdrożenie i późniejsze stosowanie w organizacji wymaga wsparcia ze strony systemu informatycznego.

Czytaj więcej...

Grupa GAVDI z ofertą w chmurze HR

Grupa GAVDI podpisała umowę o współpracy z SuccessFactors, czołowym producentem rozwiązań chmurowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Porozumienie zakłada rozszerzenie istniejącej oferty usług konsultingowych firmy GAVDI w zakresie SAP HCM o usługi związane z oprogramowaniem cloud-computing.

Czytaj więcej...

Zarządzanie kapitałem ludzkim w chmurze zyskuje na popularności

Firma Oracle poinformowała, że na wdrożenie aplikacji Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) zdecydowało się ponad 90 klientów z więcej niż 85 krajów świata, co oznacza, że firma umocniła się na pozycji lidera w dziedzinie aplikacji do zarządzania kapitałem ludzkim.

Czytaj więcej...

Nowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi w NETII

Netia S.A. wdrożyła SAP Enterprise Portal dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Implementację nowych rozwiązań przeprowadziła firma GAVDI Polska. Projekt objął zakresem wdrożenie narzędzi do planowania i symulacji kosztów osobowych, zarządzania wynagrodzeniami oraz samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej wraz z raportowaniem z Hurtowni Danych.

Czytaj więcej...

arvato Polska z systemem SAP HCM

GAVDI Polska S.A. wdrożyło system SAP ERP HCM w arvato Polska. W ramach zakończonego pierwszego etapu prac, wdrożone zostały funkcjonalności z obszaru „twardego HR”, takie jak administracja kadrami, zarządzanie czasem pracy oraz rozliczanie listy płac. Wdrożenie systemu SAP w obszarze kadr i płac miało na celu ujednolicenie systemu informatycznego funkcjonującego już w firmie arvato Polska w innych obszarach, a przez to sprawniejszą obsługę pracowników oraz optymalizację kosztów personalnych.

Czytaj więcej...

Kadry i płace oraz sprzęt IT dla Portu Lotniczego w Łodzi

MACROLOGIC - ERP, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimiNa dostawcę sprzętu IT oraz oprogramowania kadrowo-płacowego do Terminala Pasażerskiego nr 3 Port Lotniczy w Łodzi w wyniku przetargu wybrał firmę Macrologic, która spełniła wszystkie wymagane kryteria.

Czytaj więcej...

Rok 2012 w HR upłynie pod znakiem innowacji i oszczędności

W 2011 roku świat doświadczył kolejnej fali kryzysu finansowego – wysoki kurs franka szwajcarskiego, bliskie bankructwo Grecji oraz wizja upadku strefy euro nie na żarty przestraszyły rynek. Mimo to nowy rok będzie stał pod znakiem innowacji, także w obszarze rozwiązań informatycznych dla HR. Firmy, chcąc dostosować się do zmieniającej sytuacji, będą przykładać większą wagę do rozwiązań, które na trudnym rynku pozwolą im odróżnić się od konkurencji.

Czytaj więcej...

Xpertis kadry i płace w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN

MACROLOGIC - kadry i płaceIBW PAN w Gdańsku zakupił system do obsługi kadrowo-płacowej firmy Macrologic. Dostawca przeprowadził wdrożenie i od stycznia 2012 r. Instytut prowadzi kadry i liczy płace przy wykorzystaniu systemu Xpertis Kadry i płace.

Czytaj więcej...

System SAP ERP HCM w Bumarze

Bumar sp. z o.o. – dostawcy i eksportera uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego - wdrożył system SAP ERP HCM. Wdrożenie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm GAVDI i it Works.

Czytaj więcej...

Tramwaje Warszawskie i nowe technologie w szkoleniach BHP

Spółka ITMAGINATION wdrożyław Tramwajach Warszawskich Rozwiązanie umożliwiające zarządzanie procesem szkoleń od wprowadzania danych, poprzez ich ewaluację, aż po analizę. Projekt trwał od lipca do września 2011 roku.

Czytaj więcej...

Rok 2011 okiem systemu mHR

BPSC - zarządzanie kapitałem ludzkim, HR, erpIntegracja z platformami eLerningowymi, rozbudowanie funkcjonalności Zarządzanie Przez Cele czy rozwiązania umożliwiające samoobsługę w ramach wybranych procedur kadrowych to tylko niektóre elementy, które wzbogaciły zakres funkcjonalny systemu wspierającego Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – mHR. Rok 2011 był również okresem kilku udanych wdrożeń w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji publicznej.

Czytaj więcej...

Weltbild Polska Sp. z o.o. zarządza zasobami ludzkimi z SIMPLE

SIMPLE - zarządzanie zasobami ludzkimi, SIMPLE.ERPWeltbild Polska Sp. z o.o. wybrał firmę SIMPLE S.A. jako zaufanego i doświadczonego partnera biznesowego w zakresie dostawy i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie personelem - SIMPLE.ERP Personel.

Czytaj więcej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w McDonald’s Polska

Asseco Business Solutions S.A. zakończyło etap startu produkcyjnego najnowszej wersji systemu Asseco HR wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie McDonald’s w Polsce. Dzięki temu firma zyskała nowoczesne narzędzie wspomagające kluczowe procesy w obszarze kadr i płac.

Czytaj więcej...

GAVDI wdrożyło kadry i płace w Tauron Polska Energia

Firma Gavdi Polska zakończyła proces implementacji systemu SAP ERP w obszarze kadrowo-płacowym w Tauron Polska Energia. Celem wdrożenia była pełna automatyzacja procesów w obszarze administracji kadrami w systemie SAP oraz eliminacja punktów wielokrotnej rejestracji tych samych danych. Wdrożenie było jednym z elementów projektu implementacji systemu SAP ERP realizowanego przez firmę SI-Consulting S.A.

Czytaj więcej...

Jak polskie firmy zarządzają talentami?

GAVDINiemal 40 procent przedstawicieli polskich firm nie korzysta z zarządzania talentami w swoich organizacjach – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Przekonanie, że sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału intelektualnego pracowników staje się coraz bardziej powszechne, jednak poziom zastosowania go w praktyce jest nadal niewystarczający. Według co trzeciego badanego zarządzanie talentami może mieć pozytywne przełożenie na ogólną kondycję firmy, lecz tylko dwa procent dostrzega w jego wdrożeniu możliwość poprawy sytuacji finansowej organizacji.

Czytaj więcej...

loading...
loading...
loading...

Chmura dużym ułatwieniem dla młodych,...

Przenoszenie zasobów firmy do chmury jest dzisiaj jednym z kluczowych elementów cyfrowej...

Małe i średnie firmy coraz częstszym celem...

Cyberprzestępczość jest równie dużym zagrożeniem dla korporacji, jak i małych oraz średnich firm....

Internet rzeczy rośnie w tempie 30 proc....

W kolejnych latach rynek internetu rzeczy będzie się rozwijał w 30-proc. tempie, a w 2021 r. do...

Procesowy ERP w firmie Danstoker

Procesowy ERP w firmie Danstoker

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
erpframe
Show Panel
  • eqsystembaner
  • snt button 250