Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017
loading...
enova365 490x120


SAP ERP wspiera obszar HR w PNiG Nafta

Spółka Infovide-Matrix, dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce, zrealizowała prace projektowe i wdrożeniowe systemu SAP ERP w obszarze Human Resources dla firmy Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta S.A w Pile, należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekt obejmował wszystkie funkcjonalności obsługi pracowników krajowych oraz zagranicznych całej spółki.

Czytaj więcej...

HR stawia pierwsze kroki w chmurze

WNP.PLKorzystanie z rozwiązań informatycznych wspierających procesy kadrowe jest już ogólnoświatowym standardem. Firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w formie usługi internetowej (tzw. cloud-computing), które doskonale sprawdza się także w obszarze HR. Dzięki temu zarządzanie przez cele, strategiczne planowanie zasobów, zarządzanie sukcesją czy analiza efektywności pracowników nie wymagają już inwestowania w zakup kosztownych licencji oraz długotrwałego procesu wdrożenia aplikacji na firmowych serwerach i stacjach roboczych.

Czytaj więcej...

Nauka (i sztuka) w tworzeniu harmonogramów dla usług serwisowych w terenie

iFS - ERP - SYSTEMY ERPŚwiadczenie usług serwisowych w terenie to ciężka praca. Zarządzanie zespołem mobilnych techników przeprowadzających naprawy i prace konserwacyjne w obiektach położonych w różnych miejscach i należących do wielu klientów, przy ciągłej dbałości o satysfakcję klienta, to bardzo ciężka praca. Niestety, często oczekujemy właśnie tego od pracowników naszych organizacji, nie zapewniając im odpowiednich narzędzi. Liczymy, że ich zaangażowanie w pracę wystarczy, by poradzili sobie z presją ze strony zarówno menedżerów, jak i klientów.

Czytaj więcej...

Elektroniczna teczka osobowa

Polscy przedsiębiorcy od lat narzekają na ustawowy obowiązek przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej, zgodnie z którym wybrane akta powinny być przechowywane nawet przez pół wieku. Jest to obowiązek uciążliwy i kosztowny, a jego niedopełnienie wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie możliwości prowadzenia archiwum akt pracowniczych w wersji elektronicznej. Choć obecnie cyfrowe dokumenty wciąż mogą stanowić jedynie uzupełnienie tradycyjnego archiwum, firmy coraz chętniej decydują się na digitalizację akt.

Czytaj więcej...

Roc Polska ułatwia firmom raportowanie

Firma Roc Polska – autoryzowany, globalny partner SAP, ekspert w systemach kadrowo-płacowych – posiada w swojej ofercie rozwiązanie zwiększające użyteczność wykorzystywanych systemów SAP.

Czytaj więcej...

HR migruje do chmury

Efektywność procesów kadrowych może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie przy wykorzystaniu oprogramowania w chmurze – wynika z badania Top 3 Strategy Consulting firm survey of CxO’s przeprowadzonego przez firmę SuccessFactors. Chociaż organizacje coraz częściej dostrzegają potrzebę skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, rzadko korzystają z odpowiednich narzędzi. Odpowiedzią na coraz większe potrzeby firm w obszarze HR są rozwiązania w chmurze.

Czytaj więcej...

SIMPLE.ERP Personel zarządza zasobami ludzkimi w Tikkurila Polska

simpleFirma Tikkurila działająca na międzynarodowym rynku, wybrała rozwiązanie SIMPLE do zarządzania jednym z najważniejszych zasobów każdej firmy - personelem.

Czytaj więcej...

EPICOR HCM wzbogacony o nowe funkcje

EPICOR - zarządzanie zasobami ludzkimi, ERP, systemy ERPEpicor Software Corporation, wiodący dostawca oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, poinformował o nowej wersji systemu do zarządzania zasobami ludzkimi. Dostępny także w formie usługi Epicor HCM 5.7 ma za zadanie usprawnić zarządzanie procesami wokół zróżnicowanego personelu firmy.

Czytaj więcej...

HR nie tylko dla działu kadr

IFS - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ERPO nowych rozwiązaniach w ob szarze zarządzania zasobami ludzkimi mówi Aneta Chuda, dyrektor działu R&D HR &Payroll w korporacji IFS.

Czytaj więcej...

Moduł SoftHR – profesjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim

COIGNowoczesna polityka zarządzania zasobami ludzkimi to rozbudowany, wieloaspektowy zbiór reguł, którego stworzenie, wdrożenie i późniejsze stosowanie w organizacji wymaga wsparcia ze strony systemu informatycznego.

Czytaj więcej...

Grupa GAVDI z ofertą w chmurze HR

Grupa GAVDI podpisała umowę o współpracy z SuccessFactors, czołowym producentem rozwiązań chmurowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Porozumienie zakłada rozszerzenie istniejącej oferty usług konsultingowych firmy GAVDI w zakresie SAP HCM o usługi związane z oprogramowaniem cloud-computing.

Czytaj więcej...

Zarządzanie kapitałem ludzkim w chmurze zyskuje na popularności

Firma Oracle poinformowała, że na wdrożenie aplikacji Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) zdecydowało się ponad 90 klientów z więcej niż 85 krajów świata, co oznacza, że firma umocniła się na pozycji lidera w dziedzinie aplikacji do zarządzania kapitałem ludzkim.

Czytaj więcej...

Nowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi w NETII

Netia S.A. wdrożyła SAP Enterprise Portal dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Implementację nowych rozwiązań przeprowadziła firma GAVDI Polska. Projekt objął zakresem wdrożenie narzędzi do planowania i symulacji kosztów osobowych, zarządzania wynagrodzeniami oraz samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej wraz z raportowaniem z Hurtowni Danych.

Czytaj więcej...

arvato Polska z systemem SAP HCM

GAVDI Polska S.A. wdrożyło system SAP ERP HCM w arvato Polska. W ramach zakończonego pierwszego etapu prac, wdrożone zostały funkcjonalności z obszaru „twardego HR”, takie jak administracja kadrami, zarządzanie czasem pracy oraz rozliczanie listy płac. Wdrożenie systemu SAP w obszarze kadr i płac miało na celu ujednolicenie systemu informatycznego funkcjonującego już w firmie arvato Polska w innych obszarach, a przez to sprawniejszą obsługę pracowników oraz optymalizację kosztów personalnych.

Czytaj więcej...

Kadry i płace oraz sprzęt IT dla Portu Lotniczego w Łodzi

MACROLOGIC - ERP, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimiNa dostawcę sprzętu IT oraz oprogramowania kadrowo-płacowego do Terminala Pasażerskiego nr 3 Port Lotniczy w Łodzi w wyniku przetargu wybrał firmę Macrologic, która spełniła wszystkie wymagane kryteria.

Czytaj więcej...

Rok 2012 w HR upłynie pod znakiem innowacji i oszczędności

W 2011 roku świat doświadczył kolejnej fali kryzysu finansowego – wysoki kurs franka szwajcarskiego, bliskie bankructwo Grecji oraz wizja upadku strefy euro nie na żarty przestraszyły rynek. Mimo to nowy rok będzie stał pod znakiem innowacji, także w obszarze rozwiązań informatycznych dla HR. Firmy, chcąc dostosować się do zmieniającej sytuacji, będą przykładać większą wagę do rozwiązań, które na trudnym rynku pozwolą im odróżnić się od konkurencji.

Czytaj więcej...

Xpertis kadry i płace w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN

MACROLOGIC - kadry i płaceIBW PAN w Gdańsku zakupił system do obsługi kadrowo-płacowej firmy Macrologic. Dostawca przeprowadził wdrożenie i od stycznia 2012 r. Instytut prowadzi kadry i liczy płace przy wykorzystaniu systemu Xpertis Kadry i płace.

Czytaj więcej...

System SAP ERP HCM w Bumarze

Bumar sp. z o.o. – dostawcy i eksportera uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego - wdrożył system SAP ERP HCM. Wdrożenie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm GAVDI i it Works.

Czytaj więcej...

Tramwaje Warszawskie i nowe technologie w szkoleniach BHP

Spółka ITMAGINATION wdrożyław Tramwajach Warszawskich Rozwiązanie umożliwiające zarządzanie procesem szkoleń od wprowadzania danych, poprzez ich ewaluację, aż po analizę. Projekt trwał od lipca do września 2011 roku.

Czytaj więcej...

Rok 2011 okiem systemu mHR

BPSC - zarządzanie kapitałem ludzkim, HR, erpIntegracja z platformami eLerningowymi, rozbudowanie funkcjonalności Zarządzanie Przez Cele czy rozwiązania umożliwiające samoobsługę w ramach wybranych procedur kadrowych to tylko niektóre elementy, które wzbogaciły zakres funkcjonalny systemu wspierającego Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – mHR. Rok 2011 był również okresem kilku udanych wdrożeń w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji publicznej.

Czytaj więcej...

Weltbild Polska Sp. z o.o. zarządza zasobami ludzkimi z SIMPLE

SIMPLE - zarządzanie zasobami ludzkimi, SIMPLE.ERPWeltbild Polska Sp. z o.o. wybrał firmę SIMPLE S.A. jako zaufanego i doświadczonego partnera biznesowego w zakresie dostawy i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie personelem - SIMPLE.ERP Personel.

Czytaj więcej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w McDonald’s Polska

Asseco Business Solutions S.A. zakończyło etap startu produkcyjnego najnowszej wersji systemu Asseco HR wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie McDonald’s w Polsce. Dzięki temu firma zyskała nowoczesne narzędzie wspomagające kluczowe procesy w obszarze kadr i płac.

Czytaj więcej...

GAVDI wdrożyło kadry i płace w Tauron Polska Energia

Firma Gavdi Polska zakończyła proces implementacji systemu SAP ERP w obszarze kadrowo-płacowym w Tauron Polska Energia. Celem wdrożenia była pełna automatyzacja procesów w obszarze administracji kadrami w systemie SAP oraz eliminacja punktów wielokrotnej rejestracji tych samych danych. Wdrożenie było jednym z elementów projektu implementacji systemu SAP ERP realizowanego przez firmę SI-Consulting S.A.

Czytaj więcej...

Jak polskie firmy zarządzają talentami?

GAVDINiemal 40 procent przedstawicieli polskich firm nie korzysta z zarządzania talentami w swoich organizacjach – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Przekonanie, że sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału intelektualnego pracowników staje się coraz bardziej powszechne, jednak poziom zastosowania go w praktyce jest nadal niewystarczający. Według co trzeciego badanego zarządzanie talentami może mieć pozytywne przełożenie na ogólną kondycję firmy, lecz tylko dwa procent dostrzega w jego wdrożeniu możliwość poprawy sytuacji finansowej organizacji.

Czytaj więcej...

Kapitał społeczny w HR – czego można się nauczyć od Facebooka?

W społeczeństwie opartym na wiedzy, umiejętne wykorzystanie kapitału społecznego w biznesie może stanowić klucz do znacznego zwiększenia efektywności biznesowej. O tym doskonale wiedzą biznesowi użytkownicy Facebook’a.

Czytaj więcej...

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na abonament

Firma Oracle zaprezentowała aplikacje Oracle Fusion HCM przeznaczone do wdrażania w chmurze ― w ofercie znalazły się aplikacje Oracle Fusion Human Capital Management (zarządzanie kapitałem ludzkim) i Oracle Fusion Talent Management w wersji przeznaczonej do udostępniania w chmurze publicznej.

Czytaj więcej...

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w PKP Polskie Linie Kolejowe

PLAUT - SAP ERP, zarządzanie kapitałem ludzkimPlaut Consulting Polska Sp. z o.o. jako podwykonawca PKP Informatyka Kolejowa zrealizował wdrożenie systemu SAP ERP HCM (Zarządzanie Kapitałem Ludzkim) w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki dużemu zaangażowaniu obu Stron wdrożenie trwało tylko 9 miesięcy - od maja 2010 do końca stycznia 2011.

Czytaj więcej...

ROPS w Gostyninie zarządza personelem z SIMPLE.ERP

SIMPLE - systemy ERPZakończył się projekt wdrożenia SIMPLE.ERP PERSONEL w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej. Zakład realizuje zadania w zakresie psychiatrii sądowej, orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego co wymaga wykwalifikowanego personelu, którym należy efektywnie zarządzać.

Czytaj więcej...

Kadry i Płace enova w firmie Montex

ENOVA - ERP, systemy ERP, Kadry i płaceFirma Montex FHU Piotr Dębowski powstała w 2005 roku w Gdańsku. Od początku swojej działalności zajmuje się wykonawstwem dużych konstrukcji stalowych. Uczestniczy między innymi w budowie jednostek pływających w wielu stoczniach na terenie Polski. Od 2010 roku również rozpoczęła współpracę z firmami z Niemiec oraz Szwecji. W chwili obecnej dysponujemy kadrą 80 osobową w tym 50 spawaczami wraz ze sprzętem i potrzebnymi uprawnieniami do wykonywania najtrudniejszych zadań.

Czytaj więcej...

e-Talent do Zarządzania Kapitałem Ludzkim

FORUNIT - zarządzanie kapitałem ludzkimFirma ForUnit stworzyła unikatowy system e-Talent do Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Dzięki jego funkcjonalności można ekonomicznie i efektywnie zarządzać, a także inwestować w rozwój swoich pracowników. W oparciu o e_Talent można tworzyć katalogi kompetencji wraz z opisem wskaźników zachowań oraz profesjonalne opisy stanowisk pracy - odpowiadające rzeczywistym wymaganiom firmy. Na tej podstawie wskazać oczekiwane poziomy kompetencji.

Czytaj więcej...

Decyzje w obszarze HR wciąż oderwane od strategii firm

GAVDI - zarządzanie zasobami ludzkim, zarządzanie personelemNiemal 20 proc. przedstawicieli obszaru finansów i controllingu przyznaje, że decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w ich organizacjach są podejmowane intuicyjne i przypadkowo – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Chociaż działy zarządzania zasobami ludzkimi są znacznie częściej angażowane w zagadnienia controllingu, poziom ten jest nadal niewystarczający. Zaledwie jedna trzecia firm traktuje komórki HR jako partnerów w opracowaniu strategii, a aż 90% przedsiębiorstw nie ma wyodrębnionego stanowiska controllera personalnego.

Czytaj więcej...

Karlik Elektrotechnik zarządza zasobami ludzkimi z Asseco

ASSECO BS - zarządzanie zasobami ludzkimi, HR, ERPFirma Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o., ogólnopolski producent osprzętu elektroinstalacyjnego, zdecydowała się na wdrożenie nowej wersji systemu pozwalającego na zarządzanie zasobami ludzkimi Asseco HR. Dzięki temu klient Asseco BS zyskał nowe funkcjonalności, które wspomagają takie obszary działania przedsiębiorstwa, jak naliczanie wynagrodzeń, monitorowanie czasu pracy oraz obsługa umów o pracę.

Czytaj więcej...

HCM - trendy na rynku

EPICOR - ERP, systemy ERP, HCM, zarządzanie kapitałem ludzkimWedług przewidywań niezależnej firmy badawczej, Gartner, w 2011 roku należy spodziewać się wzrostu nakładów na rozwiązania HR. Według Deloitte i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, systemy IT wspomagające zarządzanie procesami kadrowymi to najpowszechniejsze narzędzie organizacji funkcji kadrowej w Polsce, szczególnie w grupie największych firm. Posiadanie lub wdrażanie narzędzi IT do zarządzania procesami kadrowymi oraz zaawansowanych narzędzi polityki personalnej idzie w parze z postrzeganiem roli HR jako partnera strategicznego w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej...

Zarządzania czasem pracy i kontroli dostępu w pełnej integracji z SAP HR

BCC - ERP, zarządzanie czasem pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, SAPOd czerwca br. jako partner firmy Kaba, BCC dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania do zarządzania czasem pracy i kontroli dostępu do firmy i jej pomieszczeń, w pełni zintegrowane z systemem SAP HR

Czytaj więcej...

Rośnie popyt na HCM Epicor
wśród firm poszukujących kompleksowego systemu do zarządzania kapitałem ludzkim

EPICOR - ERP, zarządzanie kapitałem ludzkim, HCMEpicor informuje o rosnącym zapotrzebowaniu na oprogramowanie HCM. Wzrost popytu obserwowany jest wśród firm poszukujących kompleksowego rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim. HCM Epicor to kompleksowy system informacji o zasobach ludzkich. Automatyzuje procesy HR, umożliwia firmom śledzenie, analizowanie i zarządzanie wszystkimi danymi na temat pracownika, począwszy od złożenia podania o pracę, aż po odejście na emeryturę.

Czytaj więcej...

HR Box w sieci Piekarni pod Telegrafem

GAVDI - zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płaceGAVDI Polska S.A. we współpracy z firmą HICRON wdroży system SAP ERP w sieci Piekarni pod Telegrafem. Głównym celem projektu jest implementacja modułów obsługujących obszary finansów, logistyki, produkcji, a także kadr i płac. GAVDI Polska odpowiada za wdrożenie modułu HR opartego na rozwiązaniu prekonfigurowanym GAVDI HR Box. Docelowo system będzie obsługiwał 750 pracowników Piekarni pod Telegrafem.

Czytaj więcej...

Lantmannen Unibake Poland zarządza zasobami ludzkimi SIMPLE

simpleLantmannen Unibake Poland, należący do międzynarodowej grupy z branży piekarskiej, wybrał rozwiązanie PERSONEL SIMPLE.ERP.

Czytaj więcej...

System IT zwiększy efektywność procesów kadrowych

GAVDI - zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płaceWedług badania „Barometr HR” (Aon Hewitt) jednym z głównych priorytetów dla członków zarządów i dyrektorów personalnych jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadra zarządzająca widzi więc potrzebę zastosowania narzędzi IT, które wiążą się nie tylko z oczywistymi oszczędnościami finansowymi, ale wpływają także na poprawę skuteczności i efektywności funkcjonowania procesów HR w organizacji.

Czytaj więcej...

Comarch OPT!MA obsłuży kadry i płace w Ziaja Ltd

COMARCH - ERP, systemy ERP, Kadry i płace, CRMZiaja zatrudnia kilkaset osób na stanowiskach produkcyjnych i umysłowych. Obsługa kadrowo-płacowa takiej grupy ludzi wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci systemu informatycznego. Firma zdecydowała się na wdrożenie modułu Płace i Kadry programu Comarch OPT!MA, który posiada funkcjonalności wymagane przez spółkę

Czytaj więcej...

HP Polska zarządza zasobami ludzkimi z SIMPLE.ERP

SIMPLE - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ERPJedno z największych przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. zarządza, jednym z najważniejszych zasobów firmy – PERSONELEM, za pomocą SIMPLE.ERP.

Czytaj więcej...

loading...
loading...
loading...

Co to jest ten "zwinny zakres"?

Co to jest ten "zwinny zakres"? Odpowiada Stanisław Drosio w 8 odsłonie cyklu "Zwinna Środa".

Strefa Eksperta BPSC: Zwinna środa #7

Staszek Drosio, Dyrektor Pionu ds. Wdrożeń i Utrzymania Oprogramowania w BPSC, w 7 odcinku cyklu a...

Grupa Bury z systemem ERP Microsoft Dynamics

Branża automotive bardzo wysoko stawia poprzeczkę swoim partnerom. Grupę Bury – dynamicznie...

Microsoft Dynamics CRM w Kasie Stefczyka

Obecnie bardzo trudno wyróżnić się na rynku wyłącznie produktami finansowymi, które co do zasady...

SENTE - systemy, które wspierają biznes

Eksperci z Sente wierzą, że tylko te projekty, który stawiają na pierwszym miejscu efektywność i...

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
infor300x250
Show Panel
  • eqsystembaner