Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017

Inteli HR usprawnia politykę kadrowo-płacową w firmie Rhenus Logistics S.A.

W związku z wielkością zatrudnienia w firmie Rhenus Logistics S.A., a mianowicie 850 osób, zdecydowano się na wdrożenie systemu, który usprawni realizację procesów kadrowo-płacowych. Dotychczas do rozliczeń wykorzystywano program Forte Kadry i Płace, dlatego rozpoczęto poszukiwania aplikacji, która współpracowałaby z aktualnym oprogramowaniem, a jednocześnie automatyzowałaby wprowadzanie danych.


  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
 
W związku z wielkością zatrudnienia w firmie Rhenus Logistics S.A., a mianowicie 850 osób, zdecydowano się na wdrożenie systemu, który usprawni realizację procesów kadrowo-płacowych. Dotychczas do rozliczeń wykorzystywano program Forte Kadry i Płace, dlatego rozpoczęto poszukiwania aplikacji, która współpracowałaby z aktualnym oprogramowaniem, a jednocześnie automatyzowałaby wprowadzanie danych. Podstawowe informacje dotyczące rozliczania pracowników opierają się na harmonogramach pracy przygotowywanych przez kierowników we wszystkich oddziałach firmy, a do podstawowych utrudnień przy ich przetwarzaniu należały:
  • Rozproszona struktura firmy i duża liczba oddziałów, z których konieczne było uzyskanie informacji i harmonogramów.
  • Różne systemy czasu pracy.
  • Ręczne wprowadzanie danych o planowanym przez kierowników czasie pracy, przez dział kadr i płac do systemu Forte Kadry i Płace z harmonogramów przesyłanych w wersji papierowej.
  • Błędy podczas planowania harmonogramów w równoważnym systemie czasu pracy np. w dobowej normie czasu pracy.
  • Opóźnienie w przekazywaniu informacji o zasadnych zmianach w harmonogramach wprowadzanych w ciągu miesiąca rozliczeniowego, które docierały często do działu kadr i płac dopiero pod koniec miesiąca.

Opowiada Katarzyna Jarosz, Kierownik Działu Kadr i Płac Rhenus Logistics S.A.:
Od poszukiwanego systemu oczekiwaliśmy, że wyeliminuje powielanie tych samych czynności przez różne osoby, na przykład uzupełnianie harmonogramów przez kierowników, a potem przepisywanie tych danych przez dział kadr i płac. Liczyliśmy także na usprawnienie i odciążenie w zakresie planowania i rozliczania pracowników, ograniczenie pomyłek i kosztów związanych z przesyłaniem dokumentów. Dla Zarządu istotne było również tworzenie dodatkowych zestawień, m.in. miesięczne wyliczanie kosztów rezerw urlopowych, analiza kosztów urlopów planowanych.
Wybrano aplikację firmy MAP solutions Sp. z o.o. - Inteli HR w zakresie modułów: Rozliczenie Czasu Pracy, E-Teczki, Szkolenia i Wymiana Danych, która współpracuje z programem Forte Kadry i Płace. Jest to aplikacja web’owa, dzięki czemu umożliwia używanie jej przez osoby z różnych oddziałów, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Bieżąca sytuacja

Mówi Robert Jarosz, Specjalista ds. Kadr Rhenus Logistics S.A.:
Teraz kierownicy wprowadzają harmonogramy w aplikacji Inteli HR, dzięki czemu oszczędzane jest dużo czasu i ograniczone zostało ryzyko pomyłek. Osoba posiadająca uprawnienia po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych przesyła je do Forte Kadry i Płace. Ponadto możliwa jest bieżąca weryfikacja poprawności wprowadzonych harmonogramów z przepisami prawa pracy.
Z Inteli HR korzysta obecnie około 80 osób, głównie kierownicy lub osoby przez nich wyznaczone, które odpowiadają za rozliczanie czasu w poszczególnych działach firmy.

Poprzez zastosowanie Inteli HR możliwe jest:
  • Bieżące monitorowanie urlopów i nieobecności. Kierownicy posiadający dostęp do Inteli HR na bieżąco widzą stan faktyczny wymiaru urlopu pracownika (nie są konieczne ustalenia telefoniczne czy mailowe).
  • Wyliczenie kosztu rezerw urlopowych w związku z tym, że urlopy są wprowadzane na bieżąco.
  • Bieżące korygowanie pomyłek i braków w ewidencji czasu pracy – podczas wprowadzania planowanych harmonogramów przez kierowników, system Inteli HR podpowiada błędy (np. źle zaplanowaną normę czasu pracy), a to przekłada się na znikomą liczbę błędów.
Korzyści
Dzięki aplikacji Inteli HR zmniejszyły się koszty przesyłania dokumentów, poprzez automatyczną weryfikację w systemie zgodności planowanych harmonogramów z przepisami prawa pracy - o 70-80% spadła liczba błędów i pomyłek – podsumowuje Katarzyna Jarosz, Kierownik Działu Kadr i Płac Rhenus Logistics S.A.: Stała współpraca, szkolenia i wsparcie telefoniczne ze strony pracowników MAP solutions Sp. z o.o. pozwala nam coraz sprawniej wykorzystywać możliwości programu, a jednocześnie dostosowywać funkcjonalność zgodnie ze specyfiką Rhenus Logistics S.A.
Rhenus Logistics S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu skupiającego ponad 390 oddziałów na całym świecie. W Polsce działa od 1995 roku, posiadając centralę i 22 oddziały zlokalizowane w całym kraju. Firma świadczy pełen wachlarz usług logistycznych, a specjalizuje się w przewozach całopojazdowych i częściowych (FTL/LTL), sieci przewozów drobnicowych, posiada nowoczesne powierzchnie magazynowe oraz terminale zlokalizowane w najbardziej rozwiniętych strefach przemysłowych Polski (Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk, Dolny Śląsk). Świadczy również usługi związane z przeładunkiem, przewozem, składowaniem, dystrybucją i innymi nawet nietypowymi rozwiązaniami logistycznymi.

Źródło: MAP SOLUTIONS
loading...
loading...
loading...

Platforma Dystrybucyjna EDU-książka Sp. z...

Przykładem przedsiębiorstwa, które od lat pracuje na systemie SAP Business One jest Platforma...

SAGE rośnie w Polsce szybciej niż rynek

Sage notuje w Polsce rekordowo wysokie wyniki. Polski oddział spółki uzyskał w roku fiskalnym 2017...

Zaawansowana analityka napędza rozwój...

Firmy coraz powszechniej korzystają z analizy danych i rozwiązań klasy big data, aby prześcignąć...

Grupa Lubawa rozwija się z Impulsem EVO

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, którego główną osią działalności jest...

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
  • eqsystembaner