Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017

NX jest systemem preferowanym, ponieważ ma najlepszą wydajność

 Firma Van Dijk 3D Engineering BV, założona w 2000 roku, specjalizuje się w projektowaniu i konstrukcji produktów konsumpcyjnych i medycznych. "Chociaż nie ograniczamy się do działań tego typu, większość prac w tych obszarach rynkowych prowadzimy dla takich klientów jak; Philips, ABB, Dräger Medical, Ball Packaging Europe i Ahrend,” wyjaśnia Ron Van Dijk, właściciel firmy Van Dijk 3D Engineering BV.

  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  

W ramach naszej działalności specjalizujemy się w tworzywach sztucznych i łączeniu różnych materiałów. Ten szczególny obszar ma mnóstwo miejsca na udoskonalenia i w tym jesteśmy dobrzy.

Zewnętrzne biura projektowe i techniczne, takie jak Van Dijk’a mogą decydująco przyspieszyć procesy rozwojowe klienta, ale wymaga to ścisłej integracji z jego systemem wartości, łącznie z oprogramowaniem projektowym i technicznym. Van Dijk 3D Engineering BV wykorzystuje to jako zaletę biznesową.

Firma, która rozrosła się do 12 osób w dziale projektów, zaczynała używając oprogramowania SolidWorks, ale od tego czasu przeszła na oprogramowanie NXTM - pochodzącego z oferty Siemens PLM Software.

Często pracowaliśmy dla Philips’a, a firma ta oczekiwała, że będziemy używać tego samego oprogramowania, co oni - wyjaśnia Van Dijk. To była dla nas prawdziwa rewelacja. Program wyższej klasy, taki jak NX, często jest postrzegany tylko jako wydatek i używany wyłącznie na żądanie klienta. Natomiast my wybraliśmy NX na nasz główny system. Sytuacja się odwróciła, ponieważ teraz używamy SolidWorks tylko kiedy klient o to prosi.

Szybki rozwój idei

Van Dijk twierdzi, że koszt programu nie jest dla niego czynnikiem decydującym. Przede wszystkim dostrzega on zyski.

Zauważyliśmy, że w rzeczywistości NX jest bardziej nastawiony na cel niż konkurencyjne pakiety

.

Oferuje on o wiele więcej sposobów do osiągnięcia danego celu, podczas gdy w programie skonstruowanym analitycznie, takim jak Solid Works, sposoby te są wstępnie ustalone. Jeśli nie można osiągnąć celu poprzez jego wstępnie ustalone reguły, to pojawia się problem

. Wydajność programu NX odgrywa główna rolę w pozycji, jaką zajmuje firma, wyprzedzając konkurencję.

Dochody z NX są zauważalnie wyższe, niż dochody z innych programów używanych w naszej firmie, dodaje Van Dijk. Dlatego wszyscy nasi projektanci na swoich stanowiskach pracy mają dostęp do programu NX z modułem projektowym Shape Studio.

Klienci zatrudniają firmę Van Dijk 3D Engineering zarówno do wykonania projektów nowych produktów, jak i do przeprojektowania produktów już istniejących.

Wykonując zlecenie projektowe dla klienta, najpierw przedstawiamy pewną liczbę propozycji w oparciu o wymagania klienta, jego produkt i rynek, aby określić kierunek projektowania - mówi Van Dijk. Po dokonaniu wstępnego wyboru przez klienta, razem uczestniczymy w procesie ustalenia końcowego projektu.

Proces ten wykorzystuje całą gamę oprogramowania graficznego, w tym również NX Shape Studio.

Wykorzystujemy NX Shape Studio we wczesnej fazie projektowania, aby przedstawić klientowi realistyczny obraz koncepcji - wyjaśnił Van Dijk. Shape Studio jest do tego celu idealnym narzędziem. Jest bardzo elastyczny i szybki w tworzeniu i korygowaniu geometrii kształtu. Pozwala nam wraz z klientem na optymalne wykorzystanie czasu

Optymalizacja produkcji

Po wyłonieniu końcowego projektu pod koniec takiej sesji, firma Van Dijk 3D Engineering przekształca go w gotowy produkt. W przypadku, gdy Van Dijk ma przygotować projekt do produkcji lub zoptymalizować istniejący produkt, firma otrzymuje zatwierdzone dokumenty projektowe od klienta, a projektanci i inżynierzy z jego firmy opracowują projekt od tego momentu. Specjalnością firmy Van Dijk jest sprostanie wymaganiom stawianym przez produkty z tworzyw sztucznych.

Wydajność produkcji zawsze jest dla nas najważniejsza - powiedział Van Dijk. W konsekwencji sam projekt jest temu podporządkowany. Dobry projekt, który jest źle skonstruowany i dlatego trudny do wykonania, wpływa na złą jakość produktu, co nie jest pożądane

. Projektowanie i przeprojektowanie produktu jest w firmie Van Dijk traktowane jako możliwości optymalizacji montażu, demontażu do konserwacji, lub produkcji odlewniczej. Tam, gdzie jest to konieczne projekty są dopasowywane tak, aby połączyć jak najwięcej elementów wydajności produkcji. Jednym z przykładów przeprojektowania wykonanego przez firmę Van Dijk jest automatyczny ekspres do kawy drugiej generacji Philips Senseo.

W porównaniu do jego pierwszej generacji byliśmy w stanie radykalnie zmniejszyć liczbę części przez przeprojektowanie produktu - twierdzi Van Dijk. Przeanalizowano wykonalność wszystkich elementów. W końcu osiągnęliśmy nasz cel, czyli produkt wysokiej jakości z mniejszą ilością elementów, który jest łatwiejszy w montażu. Projekt został nieznacznie zmieniony, tak aby być zgodny z wymogami produkcji i montażu. Zmiany te nie są zauważalne.

Według Van Dijk’a, przedsiębiorstwa międzynarodowe mogą radykalnie skrócić czas tworzenia produktu wykorzystując szybko działających partnerów.

Zauważyliśmy, że czas realizacji wynoszący około dwóch lat można skrócić do około roku. Część z tego czasu realizacji to czas projektowania i wdrażania wymagany przez kulturę dyskusji, która zdominowała wiele dużych firm.

W niektórych przypadkach kultura dyskusji nie jest produktywna. Van Dijk z pewnością nie chce sugerować, że dyskusja jest zbyteczna. Firma zapewnia wystarczającą ilość wewnętrznych konsultacji, tak aby zająć się wszelkimi problemami i je rozwiązać.

Chcę, aby nasi pracownicy komunikowali się ze sobą, w celu omówienia wstępnych projektów i rozwiązywania wszelkich złożonych kwestii - mówi Van Dijk. Proces ten musi być krótki i zorientowany na cel, aby nie dopuścić do prowadzenia niekończących się dyskusji. Taki rodzaj dyskusji przyczynia się do wyników. Do tego przeznaczyliśmy oddzielne pomieszczenie, gdzie projekcje modeli NX zapewniają konkretne podstawy do dyskusji. Okresowe konsultacje z klientem najlepiej przeprowadzać osobiście. „Zazwyczaj są to rozmowy, w których ważny jest bezpośredni kontakt z klientem - dodaje Van Dijk. Swoboda projektowa z NX

W opinii Van Dijk’a swoboda, którą oferuje projektantom NX, przyczynia się również do tak krótkiego czasu realizacji.

Ogromna ilość opcji projektowych umożliwia osiągnięcie zamierzonego efektu dużo szybciej, niż przy użyciu analitycznych metod modelowania. Umożliwia nam to szybsze tworzenie geometrii i bardziej efektywne wprowadzanie poprawek. Również metody kontroli projektu są dość rozbudowane. Często zmniejsza to konieczność tworzenia modeli fizycznych

Pracownicy Van Dijk’a opracowują projekty na etapie rysunków z kształtem i tolerancjami wymiarów koniecznymi do produkcji form. Van Dijk stale monitoruje rozwój firmy i wykonalność organizacyjną. Choć NX tego nie wymaga, Van Dijk przewiduje, że rozwój jego firmy w pewnym momencie doprowadzi do konieczności zainwestowania w oprogramowanie do zarządzania danymi produktu.

Chcę wyeliminować ryzyko, które miałoby negatywne konsekwencje dla naszych klientów, a które jest efektem ograniczonej wykonalności, informuje Van Dijk. Taka inwestycja musi przyczyniać się do zarządzania procesem i czasu realizacji, ponieważ, obok jakości naszej pracy, krótszy czas realizacji daje nam największą przewagę nad konkurencją. I chcemy, aby tak pozostało.

Obecnie prowadzony jest „pilot” rozwiązania Teamcenter, dedykowanego do zarządzania cyklem projektowym poprzez zadania oraz nadzoru nad informacją o produkcie.

Źródło: www.siemens-plm.pl

loading...
loading...
loading...

Chmura dużym ułatwieniem dla młodych,...

Przenoszenie zasobów firmy do chmury jest dzisiaj jednym z kluczowych elementów cyfrowej...

Małe i średnie firmy coraz częstszym celem...

Cyberprzestępczość jest równie dużym zagrożeniem dla korporacji, jak i małych oraz średnich firm....

Internet rzeczy rośnie w tempie 30 proc....

W kolejnych latach rynek internetu rzeczy będzie się rozwijał w 30-proc. tempie, a w 2021 r. do...

Procesowy ERP w firmie Danstoker

Procesowy ERP w firmie Danstoker

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
erpframe
Show Panel
  • eqsystembaner
  • snt button 250