nav365NAV365

(IT.Integro Sp. z o.o.)

 

 
NAV365. System ERP – Microsoft Dynamics NAV z pakietem korzyści. Dostępny w abonamencie.


 
Ogólny opis systemu:

NAV365 to zbiór aplikacji i oprogramowania dla firm, wspomagający proces zarządzania. Łączy w sobie korzyści nowoczesnego systemu ERP Microsoft Dynamics NAV z w pełni zintegrowanym Office 365. A wszystkie dane firmy dostępne są w bezpiecznej chmurze Microsoft Azure.

NAV365 to nie tylko system ERP, ale także pakiet korzyści stworzony po to, by zarządzanie firmą stało się łatwiejsze. To oprogramowanie dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z sektora handlu i usług, które pozwala usprawnić komunikację w firmie, zredukować koszty oraz rozwinąć biznes. Dodatkowo NAV365 jest pierwszym systemem ERP – Microsoft Dynamics NAV, dostępnym w abonamencie.

Kluczowe elementy NAV365 to:

1. Microsoft Dynamics NAV – szeroki pakiet podstawowych funkcjonalności, który może być rozbudowany wraz z rozwojem Twojej firmy bądź Twoich potrzeb. Elementy wchodzące w skład Dynamics NAV to: Zarządzanie finansami, Zarządzanie środkami trwałymi, Zarządzanie środkami pieniężnymi, Zarządzanie zakupami, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie zapasami, Zarządzanie kontaktami i zadaniami.

2. Office 365 – Microsoft Dynamics NAV należy do rodziny produktów Microsoft, dzięki czemu możliwa jest pełna integracja obu rozwiązań. Teraz możesz rozpocząć dzień w pracy od jednego logowania i otrzymujesz dostęp zarówno do pakietu Office 365, poczty firmowej, jak i do systemu ERP. Dodatkowo masz możliwość edycji generowanych przez Dynamics NAV dokumentów oraz wysyłania ich bezpośrednio pocztą e-mail.

3. Microsoft Azure – to platforma chmurowa dla biznesowa, a zarazem integralny element pakietu NAV365. Ta elastyczna chmura obliczeniowa pozwala efektywnie rozwijać działalność oraz szybko reagować na zachodzące zmiany. Platforma Azure gwarantuje nieograniczoną skalowalność, niezwykłą wydajność, a także ogromną pojemność magazynu danych.

4. NAV.express – to model szybkiego wdrożenia, wykorzystywany przy implementacji NAV365. NAV.express to zestaw gotowych narzędzi, szablonów, powtarzalnych procesów oraz zbiór dobrych praktyk, które są gwarancją szybkiego wdrożenia i konfiguracji systemu ERP.

Korzyści pakietu NAV365:

 • Bogaty pakiet funkcjonalności systemu ERP z możliwością rozbudowy (Zarządzanie finansami, Zarządzanie środkami trwałymi, Zarządzanie środkami pieniężnymi, Zarządzanie zakupami, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie zapasami, Zarządzanie kontaktami i zadaniami)
 • Pełna integracja Microsoft Dynamics NAV i Office 365. Wystarczy jedno logowanie 
 • Centrum użytkownika – możliwość tworzenia personalizowanych profili 
 • Łatwy dostęp do systemu poprzez aplikację na tablet, systemu Windows, programu SharePoint i przeglądarkę internetową 
 • Udoskonalony interfejs 
 • Proste raportowanie w systemie ERP dzięki Microsoft Word 
 • Dostęp do rozbudowanych narzędzi biznesowych (pełen pakiet Office, integracja z usługami Exchane, Sharepoint, Lync, Office Web Apps) 
 • Bezpieczeństwo przechowywanych danych 
 • Abonamentowy system rozliczeń 
 • Brak konieczności dodatkowego inwestowania w środki trwałe (zakup serwerów)
 • Niższe koszty utrzymania firmy

Dedykowane branże:

Branża usługowa

Branża handlowa


Przykładowe wdrożenia:

 

Docelowy użytkownik:

Małe i średnie firmy Wielkość firmy: 10-250 użytkowników e


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

 Preferowane platformy bazodanowe:

 


Zarządzanie finansami - system ERP ułatwia zarządzanie procesami, działaniami w sferze finansów (księgowanie transakcji, opracowywanie sprawozdań finansowych, obsługa kont bankowych, zapasów, środków trwałych.),

Zarządzanie środkami pieniężnymi - funkcjonalność systemu ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia przetwarzanie oraz importowanie poprzez konwersję danych bankowych, przetwarzanie oraz importowanie do systemu elektronicznych wyciągów bankowych. Usługa daje również możliwość eksportu poleceń przelewu do formatu wymaganego przez obsługujący bank,

Zarządzanie środkami trwałymi - funkcjonalność umożliwia zarządzanie środkami trwałymi firmy. Zapewnia jednocześnie poprawność stosowanych okresów oraz stawek okresowej amortyzacji. Funkcjonalność umożliwia śledzenie kosztów utrzymania, księgować transakcje, generować raporty oraz statystyki, a także zarządzać polisami przypisanymi ubezpieczonym do danych środków trwałych.,

Zarządzanie zakupami - dana funkcjonalność wspomaga zarządzanie procesem zakupu (ofertami zakupu, zamówieniami zbiorczymi, zamówieniami zakupu).

Zarządzanie zamówieniami zakupu - daje możliwość zarządzania częściowymi przyjęciami. Możliwe są także osobne przyjęcia, fakturowania, tworzenia faktur zaliczkowych oraz korzystanie z ofert i zamówień zbiorczych w fazie zamówienia,

Zarządzanie łańcuchem dostaw - funkcja umożliwia zarządzanie wszystkimi procesami, które dotyczą ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży oraz zbiorczych zamówień sprzedaży. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest tworzenie faktur zaliczkowych, osobne wydawanie, fakturowanie, zarządzanie częściowymi dostawami oraz korzystanie z ofert i zamówień zbiorczych w fazie sprzedaży,

Zarządzanie zapasami - system ERP umożliwia zdefiniować zapasy poprzez określenie między innymi jednostek miar, metod wyceny, grup księgowych, kosztów jednostkowych, cen oraz innych parametrów. Funkcja Zapasy jest powiązana z Księgą Główną, a także z procesami księgowymi w obszarach Sprzedaż i należności oraz Zakupy i zobowiązania,

Zarządzanie kontaktami i zadaniami - system ERP umożliwia zarządzanie kontaktami, kontrolę oraz monitorowanie relacji z kontrahentem. Funkcjonalność jest ściśle powiązana z obszarem Sprzedaż i należność. Gdy Zarządzanie kontaktami jest powiązane z Zarządzaniem zamówieniami sprzedaży, istnieje możliwość m.in. generowania ofert oraz tworzenia dokumentów sprzedaży dla kontaktów.


Czas wdrożenia:

30 dni


Wymagania techniczne: 
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top