SAP - ERPSAP Business One

(SAP)

 

SAP Business One jest przystępnym cenowo, łatwym w użyciu oprogramowaniem do zarządzania firmą, stworzonym z myślą o małych i średnich firmach. Rozwiązanie to umożliwia zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi, takimi jak sprzedaż, finanse, zakupy, produkcja, stany magazynowe, relacje z klientami, zarządzanie projektem i innych za pomocą jednego, elastycznego narzędzia. SAP Business One pozwala usprawnić procesy, uzyskać lepszy wgląd w działalność firmy, dzięki czemu Klienci mogą działać szybko i podejmować decyzje w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym.
 
Ogólny opis systemu:
Zaprojektowany dla małych i średnich firm, SAP Business One jest:
Kompletny - Wszystkie podstawowe funkcje biznesowe (księgowość, zarządzanie relacjami z klientami, procesy, sprzedaż, marketing, serwis, magazyny, produkcja i wiele innych) zawarte są w jednym pakiecie – łatwym w instalacji i obsłudze. Pełna widoczność i lepsza kontrola pomagają prowadzić profesjonalnie całościowe procesy biznesowe.
Innowacyjny - Zapewnia operacyjne raportowanie z wykorzystaniem zaawansowanych analiz samoobsługowej inteligencji biznesowej (BI), wspiera inteligentne podejmowanie decyzji z każdego miejsca poprzez dostęp przeglądarkowy oraz dostęp mobilny w czasie rzeczywistym – wszystko z wykorzystaniem najnowszych technologii takich jak przetwarzanie ’in-memory’.
Rozwojowy - Nasza platforma wspiera rozwój i zmiany – jako jedyna firma na rynku corocznie publikuje Plan Rozwoju Produktu („Road Map”) na kolejne 5 lat. Obsługiwane są 44 lokalizacje i 28 języków. SAP Business One używany jest przez Klientów w ponad 170 krajach. Posiadamy ponad 500 rozwiązań branżowych i ogólnych dostarczonych przez partnerów SAP. Platforma integracyjna dostarcza scenariusze predefiniowane oraz wspiera integracje niestandardowe. Do budowy rozszerzeń mogą być wykorzystywane różne opcje i technologie, takie jak nowe REST API oraz SAP Business One service layer na bazie protokołu OData.
Elastyczny - Różnorodne opcje wdrożeniowe z wykorzystaniem instalacji lokalnych lub w chmurze, lub jako usługa serwisowa w chmurze oferowana przez SAP i partnerów. Wszystkie opcje wymagają niskich inwestycji i mają niskie koszty eksploatacji.

Dedykowane branże:

Handel, Produkcja, Sprzedaż i Dystrybucja, Usługi


Przykładowe wdrożenia:

Firmy.:
 • AGRARADA Sp. z.o.o.
 • Agro-Efekt
 • ATA
 • AWP Group Polen Sp. z o.o
 • BestFoods Polska
 • Bloominess Polska Sp. z o.o.
 • Boryszew S.A. Oddział Maflow
 • BOSCH AGARES
 • Brodd Polonia Sp. z o.o.
 • BT Kapitał Sp. z o.o.
 • Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.
 • Copal Sp. z o.o.
 • Corundum Sp. z o.o.CVGS Sp.z.o.o. Sp. K.
 • DAJAR
 • Delfarma Sp. z.o.o.
 • Dollken Sp. z o.o.
 • Edbak Sp. z o.o.
 • Energopol TPElbud SA
 • Enix Sp. z.o.o.
 • Euro-Box Sp. z o.o.
 • Femax Sp.K.
 • Firma Produkcyjno-Handlowa "HART-SM"
 • HACON
 • Hodowla Roślin Smolice
 • Hoger MB Sp. z o.o.
 • Hongbo Clean Energy Europe Sp. z o.o.
 • Horn Distribution S.A.
 • Ikano Industry Sp. z o.o.
 • INFRA PORT
 • IOW Trade Sp. z o.o
 • JMP Flowers Sp. z.o.o.
 • KAPlast Sp. z o.o.
 • KR Inżynieria Sp. z o.o.
 • Leitz Sp. z o.o.
 • Mekanika Sp. z o.o.
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Neogroup
 • NETLE S.A.
 • Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
 • PATRIA TOP
 • Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka Sp. z.o.o.
 • PLCC
 • Politech Sp. z o.o.
 • Polkard Sp. z o. o.
 • POLTRAMP YARD
 • Provalliance Polska Sp. z.o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o
 • Przemysł Drzewny Świebodzin Sp. z o.o.
 • Redos Pojazdy Użytkowe Sp. z o.o.
 • Saginomiya Europe Sp. z o.o
 • Savitor Sp. z o.o.
 • Schnug Polska Sp. z o.o.
 • SOCOMEC
 • Soligrano Sp.z.o.o. Sp. K.
 • Stolmach S. C.
 • STr Shipping and Trading Sp. z o.o.
 • Symatic Sp. z o. o.
 • Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
 • Teknika S.A.
 • TLC Sp. z o.o.
 • TOREC
 • Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o.
 • Turbo-Tec Sp. z o.o.
 • Variosteel Sp. z o.o.
 • Zakłady Meblowe Wajnert
 • Zelan Sp. z o.o.
 • ZING Sp. z.o.o.

Docelowy użytkownik:

Małe i średnie przedsiębiorstwo (do 500 pracowników), oraz integracja dużych przedsiębiorstw z mniejszymi spółkami zależnymi


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

65.000Preferowane platformy bazodanowe:SAP HANA, MS SQL

Opisy modułów: 

 

 

 

Księgowość i finanse
 • Księgowość – Obsługa wszystkich transakcji finansowych, włączając w to księgę główną, wpisy do księgi przychodów/rozchodów, tworzenie budżetu oraz zakładanie i obsługa rachunków za pośrednictwem jednego systemu zawierającego wszechstronne narzędzia i raporty.
 • Budżet – Obsługa tworzenia budżetu, alokacji i dystrybucji. Obejmuje śledzenie budżetu, raportowanie i alerty powiadamiające odpowiednich użytkowników, jeżeli transakcja przekracza miesięczny lub roczny limit budżetowy.
 • Operacje bankowe – Śledzenie wszystkich procesów bankowych, takich jak wpływ gotówki, wystawianie czeków, płatności z wyprzedzeniem, płatności kartą kredytową i uzgadnianie stanu kont.
 • Raportowanie finansowe – Łatwe w użyciu raporty finansowe, obejmujące bilanse, raporty zysków i strat, analizę przepływów gotówkowych, raporty transakcyjne, zestawienia okresowe oraz raporty budżetowe.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

 • Zarządzanie sprzedażą – Obejmuje cały proces sprzedaży wraz ze wszystkimi jego fazami. Śledzenie działań powiązanych ze sprzedażą, ich analiza i przewidywanie potencjalnego przychodu. Monitorowanie i analiza działań powiązanych ze sprzedażą za pośrednictwem okien i raportów sprzedaży.
 • Zarządzanie relacjami z klientami za pomocą strony internetowej – Uzyskanie przez pracowników działu sprzedaży dostępu do danych klientów za pośrednictwem Internetu.
 • Integracja z Microsoft Outlook - Importowanie danych klientów z SAP Business One do listy kontaktowej Microsoft Outlook. Wpisy i zadania wprowadzone do kalendarza SAP Business One mogą być synchronizowane z listą zadań Microsoft Outlook.
 • Obsługa i wsparcie klienta – Umożliwienie działowi obsługi i wsparcia klienta administrowania gwarancjami, umowami serwisowymi, rozmowami telefonicznymi oraz śledzenia wszystkich interakcji z klientami.
 • Zarządzanie kontaktami z partnerami biznesowymi – Zarządzanie danymi resellerów i partnerów w celu śledzenia działań przedsprzedażowych, włączając w to profile, podsumowania kontaktów, bilanse i analizę sprzedaży.

Działania operacyjne i dystrybucja

 • Sprzedaż i dostawa – Odpowiadanie na zapytania cenowe, wprowadzanie zamówień klientów, organizacja dostaw, aktualizacja zapasów, raportowanie bieżących bilansów klientów oraz zarządzanie fakturami i płatnościami klientów.
 • Zaopatrzenie – Zarządzanie umowami ze sprzedawcami i transakcjami, włączając w to wystawianie zamówień zakupu, uaktualnianie stanów magazynowych, obliczanie wartości towarów importowanych, zwroty i udzielanie kredytów oraz obsługę płatności.
 • Zarządzanie stanem magazynowym – Obsługa stanów magazynowych, zarządzanie listami towarów i cen, przecenami, transferami pomiędzy magazynami i transakcjami magazynowymi – wszystko całkowicie zintegrowane z systemami sprzedaży i zakupów. Zarządzanie – indeks magazynowy, partia, numer seryjny – rozliczenie do wyboru - według ceny średniej, ewidencyjnej, FIFO, LIFO oraz wyznaczonej na poziomie numeru seryjnego lub partii.
 • Zarządzanie lokalizacjami magazynowymi – wsparcie wdrożeń w zakresie magazynu wysokiego składowania.
 • Planowanie produkcji – Zarządzanie zapotrzebowaniami materiałowymi poprzez kreatory umożliwiające definiowanie scenariuszy w pięciu łatwych krokach oraz przewidywanie zapotrzebowania w oparciu o prognozy.


Administracja i raportowanie

 • Zasoby ludzkie – Przechowywanie informacji o każdym pracowniku umożliwiające zarządzanie danymi pracowników.
 • Automatyczne alerty - Definiowanie własnych alertów i unikalnych procesów obiegu informacji poprzez ustanowienie zatwierdzeń, procedur i kroków automatycznie wykonywanych przy zajściu określonego wydarzenia.
 • Okna i raporty – Tworzenie intuicyjnych raportów i okien dla każdego aspektu działalności firmy, włączając w to klientów i dostawców, sprzedaż, obieg gotówki, księgowość, stany magazynowe, raporty finansowe, cenniki oraz działania klientów.
 • Przeciągnij i skojarz - Podgląd istotnych związków pomiędzy danymi poprzez przeciąganie danych, o których chce się otrzymać więcej wiadomości, ustawianie ich ponad innymi danymi i wyciąganie z nich więcej szczegółów.
 • Indywidualne dostosowywanie i integracja - Umożliwienie użytkownikom łatwego dodawania pól, zmian form oraz indywidualnego dostosowywania kwerend i raportów. Standardowy zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK) składający się z obiektów biznesowych wielokrotnego użytku i narzędzi do indywidualnego dostosowywania interfejsu użytkownika umożliwia dopasowanie SAP Business One do specyficznych potrzeb danej gałęzi przemysłu i firmy.

Czas wdrożenia:

Średnio 3 miesiące


Wymagania techniczne: 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top