sente logoSente S4

(Sente Systemy informatyczne Sp. z o.o.)

 

Sente S4 to kompletny system ERP wspierający rozwój i wzrost efektywności w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych. System Sente S4 wspiera przedsiębiorstwa w obszarach: Sprzedaż i CRM, Logistyka i Magazyny, Zarządzenie Produkcją, Finanse i Księgowość, Controlling i Informacja Zarządcza, Magazyn Wysokiego Składowania (WMS), Workflow i Dokumenty, eCommerce. Architektura systemu pozwala dostosować go do wymagań i indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Sente S4 oparty jest na nowoczesnej platformie budowania aplikacji biznesowych – Neos.
 

 
Ogólny opis systemu:
Sente S4 to zintegrowany system informatyczny, w którym funkcje obejmujące różne obszary działania firmy działają w ramach jednej, spójnej aplikacji. Dzięki temu użytkownicy otrzymują produkt oferujący dużą wygodę eksploatacji w jednym zintegrowanym środowisku pracy. Z drugiej strony zaprojektowanie systemu w oparciu o modułowość poszczególnych obszarów pozwala na praktycznie nieograniczone dostosowywanie oprogramowania do specyfiki, potrzeb i wymagań Klienta.

Korzyści wynikające z wdrożenia Sente S4

 • Przewaga nad konkurencją
 • Lepsze wyniki firmy
 • Zwiększenie skuteczności sprzedaży
 • Uporządkowana produkcja
 • Porządek na magazynie
 • Prosty i szybki dostęp do analiz na potrzeby kadry zarządzającej
 • Decyzje oparte o aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane oraz raporty
 • Duże oszczędności czasu w realizowaniu rutynowych zadań

Intuicyjny interfejs

W celu ułatwienia obsługi programu zastosowano w nim intuicyjny interfejs oparty na najnowszych trendach i rozwiązaniach. Nawigator systemu, wstążki i paski narzędzi zaopatrzone zostały w funkcje dające szerokie możliwości konfiguracji pozwalające elastycznie dostosowywać środowisko pracy użytkownika do jego potrzeb i to w taki sposób, żeby miał wszystko co mu niezbędne do pracy „w zasięgu ręki”.

Oprócz tego dzięki rozbudowanym narzędziom prezentacji danych użytkownicy programu mogą w łatwy i szybki sposób tworzyć własne raporty i analizy, w tym analizy wielowymiarowe oraz kolorowe wykresy do tabel we wszystkich obszarach pakietu ERP.

Na pierwszym miejscu efektywność

Najważniejszy cel istnienia systemu Sente S4 to zapewnienie naszym Klientom takich rozwiązań, które pozwolą rozwijać ich firmy poprzez osiąganie coraz lepszej efektywności codziennej pracy. Tak, aby mogli stawać się liderami w swoich branżach. System stanowi narzędzie mające na celu zrealizowanie wyzwań przed jakimi staje współczesny przedsiębiorca oraz pozwala zdobyć mu przewagę nad konkurencją, co w efekcie przekłada się na konkretne i wymierne korzyści.

Nowoczesna technologia

Autorski system informatyczny Sente S4 powstał w oparciu o najbardziej nowoczesne rozwiązania do budowania aplikacji biznesowych, które oferuje platforma programistyczna Neos. Platforma Neos stanowi produkt własny firmy Sente i służy do tworzenia aplikacji przeznaczonych dla biznesu, właśnie takich jak zaawansowane systemy ERP. Rozwiązania technologii Neos pozwalają uprościć oraz przyspieszyć wiele procesów związanych z rozwojem oprogramowania, a funkcje systemu mogą elastycznie reagować na zmieniające się biznesowe środowisko Klienta.

Zalety platformy programistycznej Neos

 • Duża skalowalność rozwiązań.
 • Możliwość łatwych modyfikacji systemu - bezpośrednio w siedzibie Klienta - przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa działania programu oraz stałości procesów związanych z aktualizacją.
 • Wsparcie wielojęzyczności interfejsów i danych. 
 • Zwiększenie możliwość pracy na urządzeniach mobilnych i ich integracja z głównym systemem firmy.
 • Powszechna mobilność - funkcje aplikacji mogą być realizowane zarówno poprzez klienta desktop, przy użyciu terminali radiowych (HandHeld), jak i w środowisku przeglądarki internetowej na urządzaniach typu tablet czy smartphone.

Funkcje mobilne zaimplementowane w systemie Sente S4

Technologia Neos oferuje wszystkie mechanizmy i rozwiązania, jakie są wymagane od współczesnych systemów wspomagania zarządzania. System Sente S4 może wymieniać dane z praktycznie każdym rozwiązaniem informatycznym. Dostęp do systemu może być realizowany z komputera stacjonarnego, terminala, a także za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Poniżej praktyczne przykłady zastosowań w różnych obszarach systemu:

 • Program współpracuje z urządzeniami PSION i SET w zakresie eksportu kartoteki Klientów i stanów magazynowych oraz importu dokumentów sprzedaży, WZ i kasowych. Możliwa jest także współpraca z systemem sprzedaży mobilnej RONER.
 • Moduł pt. MOBILNY SERWISANT pozwala na rejestrację zgłoszeń i czynności serwisowych oraz zmianę statusu zgłoszeń przez przeglądarkę internetową. Pozwala także na składanie zamówień wewnętrznych na części, materiały i towary. Ponadto umożliwia przeglądanie stanów magazynowych i rezerwowanie zasobów firmy, takich jak narzędzia i sprzęt.
 • Raportowanie produkcji na urządzeniach mobilnych przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych pracownicy działu produkcji mogą przeglądać zlecenia produkcyjne, przewodniki i operacje produkcyjne, a także ewidencjonować raporty produkcyjne – ze wskazaniem pracownika, maszyny i zlecenia/przewodnika poprzez sczytywanie kodów kreskowych.
 • Obsługa zleceń magazynowych na urządzeniach mobilnych - realizacja zleceń magazynowych przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held, współpracujących online z bazą danych, dzięki czemu kierownik magazynu otrzymuje informację o rzeczywistym postępie prac. Daje również sposobność ciągłej zmiany priorytetów zadań wykonywanych przez magazynierów, optymalizując tym samym pracę magazynu. Zapewnia także stały kontakt kierownika z magazynierami za pośrednictwem wbudowanego w module komunikatora. Dzięki możliwości pracy z wykorzystaniem kodów kreskowych i RFID moduł eliminuje pomyłki i przyspiesza pracę w trakcie inwentaryzacji towarów.
 • eHRM – moduł pracujący w przeglądarce WWW, który umożliwia pracownikom przedsiębiorstwa zarządzanie własnymi danymi oraz planami urlopowym. Pozwala na podgląd własnych umów, wynagrodzeń czy rachunków dostępnych w module.
 • Kokpity menadżerskie (Mobile) – dostęp do dashboardów z poziomów urządzeń typu tablet i smartphone.

Dedykowane branże: • Handel
 • Dystrybucja
 • Usługi
 • Finanse i bankowość 
 • Służba zdrowia
 • Produkcja chemiczna
 • Produkcja elektroniczna
 • Produkcja elektrotechniczna
 • Produkcja maszynowa
 • Produkcja metalowa
 • Produkcja metalurgiczna
 • Produkcja motoryzacyjna
 • Produkcja papiernicza
 • Produkcja drzewna
 • Produkcja włókiennicza
 • Produkcja spożywcza
 • Produkcja tworzyw sztucznych
 • Przemysł meblarski
 • Przemysł lekki.


Docelowy użytkownik:


Firmy chcące sprostać wyzwaniom, jakie pojawiają się przed nimi w procesie zarządzania, rozwoju i w otoczeniu konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybucyjne, handlowe i usługowe poszukujące kompleksowych rozwiązań w postaci pełnego systemu ERP, jak i przedsiębiorstwa szukające wsparcia w wybranych obszarach swojej działalności: sprzedaży, obsłudze klienta, logistyce, gospodarce magazynowej, magazynowi wysokiego składowania (WMS), zarządzaniu produkcją, finansach i księgowości, controllingu, informacji zarządczej, zarządzaniu dokumentami i procesami (workflow), e-Commerce.


Ilość zrealizowanych wdrożeń:
Ponad 70


Preferowane platformy bazodanowe:

Firebird, Oracle


Opisy modułów:

Sprzedaż i CRM
Obszar systemu Sente S4 - Sprzedaż i CRM - wspiera zarządzanie procesami sprzedażowymi oraz utrzymywaniem dobrych relacji z klientami. System CRM pozwala zapanować nad bazą nowych i aktualnych Klientów firmy, zarządzać obsługą serwisową i reklamacjami oraz akcjami marketingowymi. Obszar programu informatycznego odpowiedzialny za sprzedaż pomaga poprawić jakość zarządzania pracą działu handlowego podnosząc efektywność działań sprzedażowych. Oprogramowanie dla firm marki Sente przejmuje i automatyzuje kwestie dotyczące tworzenia ofert, zleceń i zamówień oraz dokumentacji sprzedażowej (faktury, dokumenty magazynowe).

Logistyka i Magazyn
Ten obszar wspiera zarządzanie procesami logistycznymi oraz gospodarką magazynową. Program ułatwia planowanie stanu zapasów na magazynie - pozwala zachować pełną dostępność towaru bez generowania złogów i niedoborów na magazynie. Funkcje systemu pomagają organizować w szybkim czasie najtańsze metody transportu. System posiada pełną obsługę dokumentacji magazynowej i spedycyjne oraz pozwala na eletroniczną wymianę dokumentów integracją z oprogramowaniem spedytorów.

Zarządzenie Produkcją
System Sente S4 w obszarze zarządzania produkcją ułatwia planowanie, wspiera harmonogramowanie, dostarcza bieżących informacji o przebiegu produkcji oraz zapewnia wsparcie analityczne. Wprowadzenie rozwiązań proponowanych przez Sente pozwala zmienić jakość zarządzania produkcją – oszczędza czas, usprawnia procesy produkcyjne i polepsza organizację pracy. Wdrożenie systemu ułatwia wyeliminownie trudności stojących na drodze rozwoju przedsiębiorstw.

Finanse i Księgowość

Kwestie finansowe w każdej firmie stanowią najważniejszy obszar zainteresowania zarządu. System informatyczny Sente umożliwia efektywne zarządzanie środkami finansowymi przedsiębiorstwa, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawne rozliczanie się z organami skarbowymi. Oprogramowanie automatyzuje ewidencjonowanie oraz księgowanie dokumentacji finansowo-księgowej, minimalizuje możliwość pomyłek ludzkich, pozwala na łatwe i szybkie wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie raportów i analiz, a także ułatwia planowanie dostępości środków pieniężnych.

Controlling i Informacja Zarządcza
Wprowadzenie rozwiązań systemu ERP Sente S4 w obszarze controllingu finansowego i informacji zarządczej pozwala na przeprowadzanie w czasie rzeczywistym analiz i dzięki temu monitorowanie bieżącej kondycji firmy w sferach dotyczących zarządzania kosztami oraz wydajnością firmy, jak i ocenie wyników finansowych czy rentowności prowadzonego biznesu. Dostęp do wiarygodnych danych pozwala menedżerom na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Mechanizmy monitorowania sytuacji firmy pomagają skupić uwagę na tych sprawach, które wymagają interwencji kierownictwa.

Magazyn Wysokiego Składowania (WMS)
System Sente S4 w obszarze WMS wspiera i ułatwia sprawne kierowanie magazynem poprzez zwiększanie wydajności pracy magazynu i poprawę jakości świadczonych usług. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom powtarzalne i rutynowe działania zostają przejęte przez program magazynowy. Takie rozwiązanie pozwala skoncentrować się na kwestiach istotnych dla poprawy efektywności pracy, a odpowiednio przygotowane analizy pomagają podejmować trafne decyzje.

Workflow i Dokumenty
Ten obszar systemu wspiera obieg dokumentów i zarządzanie procesami zachodzącymi w firmie. System skutecznie rozwiązuje problemy z dostępem różnych użytkowników do dokumentacji - uprawnieni użytkownicy mają dostęp do wszystkich potrzebnych im dokumentów, niezależnie od formy w jakiej powstał dany dokument (pismo, e mail, faks). Każda informacja jest łatwa do odnalezienia i odpowiednio skojarzona. Poza tym system Sente posiada wbudowane narzędzia umożliwiające projektowanie, realizację i mierzenie procesów, jakie w firmie zachodzą. Dane dotyczące jakości obsługi Klientów, terminowości i czasów realizacji zamówień są dostępne na bieżąco.

E-commerce
Rozwiązania obszaru e-commerce pozwalają na prowadzenie handlu internetowego oraz wykorzystnie nowoczesnych technologii do obsługi wielu kanałów sprzedaży. Mechanizmy systemy pozwalają zintegrować go z każdym sklepem internetowym, a także z platformami zakupowymi, takimi jak Ceneo i Allegro. Dzięki panelom dostawcy komunikacja z wieloma kontrahentami staje się prostsza i mniej czasochłonna. Rozesłanie zapytań, zebranie ofert, ich porównanie i wybór optymalnej jest dużo łatwiejszy.Czas wdrożenia:

4 – 12 miesięcy


Wymagania techniczne:

Udostępnia producentPRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top