EPICOR I SCALA Epicor iScala

(L-Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)


Epicor iScala to rozwiązanie jednego z 6 największych dostawców systemów ERP na świecie. System Epicor iScala wdrażany jest w modelu tradycyjnych jak i wersji prekonfigurowanej.

 


 

Ogólny opis systemu:

Epicor iScala to w pełni zintegrowany system ERP (z ang. enterprise resource planning) oferujący unikatową funkcjonalność i technologię. System umożliwia zarządzanie wszelkimi aspektami działalności biznesowej i może odzwierciedlić potrzeby informacyjne firm działających w różnych branżach. Dzięki otwartej architekturze aplikacja umożliwia firmom nie tylko pracę w oparciu o zintegrowane moduły pochodzące z pakietu Epicor iScala, ale również współpracę z innymi systemami. Jest to możliwe bazując na mechanizmach wymiany danych XML-EDI oraz narzędziach Epicor Service Connect.

Rozbudowa funkcjonalność aplikacji pozwala zaspokajać wysokie oczekiwania stawiane przed systemem ERP zarówno dla przedsiębiorstw lokalnych jaki i z oddziałami zagranicznymi czy członkami grup kapitałowych. Kilkudziesięcioletnie doświadczenia zebrane w trakcie tysięcy wdrożeń systemu Epicor iScala pozwoliły na stworzenie niezawodnego, uniwersalnego rozwiązania wyposażonego we wbudowane narzędzia do jego dostosowywania dla konkretnego klienta.

Epicor iScala jest także dostępna w wersji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Epicor iScala Light dzięki prekonfigurowanej parametryzacji oraz realizacją wdrożenia w uproszczonym modelu to w pełni funkcjonalne rozwiązanie ERP, które można uruchomić w bardzo krótkim okresie czasu.

Prekonfiguracja obejmuje następujące obszary: zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie danymi produktów, zarządzanie sprzedażą oraz w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych dodatkowo zarządzanie produkcją, planowanie i harmonogramowanie.

Epicor iScala jest systemem zgodnym z polskimi przepisami finansowymi oraz posiadającym zgodność z międzynarodowymi standardami księgowymi np.: IAS, US GAAP, FASB-52. 10-wymiarowe pojęcie księgowości, wielojęzyczny i wielowalutowy charakter systemu razem ze zgodnością wobec norm UE sprawia, że system Epicor iScala to znakomite narzędzie do kompleksowego zarządzania firmą. Połączenie modułowości, parametryzacji oraz skalowalności wszystkich funkcji i wymagań pozwala proponować specyficzne rozwiązania dla każdego z Klientów. System Epicor iScala jest ponadto certyfikowanym rozwiązaniem dla aplikacji VBA (Visual Basic for Aplication). Użycie VBA pozwala na modyfikacje i wzbogacenie funkcjonalności systemu w prosty i bezpieczny sposób.

Dedykowane branże:

Elekrotechniczna, farmaceutyczna, chemiczna ,plastikowa, metalowa, hotelarska, logistyczna, przemysłowa, usługowa


Przykładowe wdrożenia:Przykładowe wdrożenia:

 • Pawbol 
 • Albatros Aluminium 
 • Fibox 
 • El-Cab
 • Atrem
 • Merck
 • KAEM
 • KAN
 • Zeelandia
 • Smay

Docelowy użytkownik:


Małe (iScala Light), średnie i duże przedsiębiorstwa – producenci, dystrybutorzy, firmy usługowe. Pojedyncze przedsiębiorstwa oraz grupy kapitałowe.

Dynamicznie rozwijające się firmy z dużymi potrzebami funkcjonalnymi, wymagające bardzo solidnego i stabilnego rozwiązania wyposażonego w narzędzia do jego modyfikacji.

Ilość zrealizowanych wdrożeń:W Polsce około 250

Preferowane platformy bazodanowe:

Microsoft SQL


Opisy modułów:epicor i scala1

 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

epicor i scala zarzadzanie finansami

Podstawowe funkcje modułu:

 • Wielowymiarowa struktura kont zapewniająca pełen controlling
 • Rozliczenie kosztów (np. produkcji) w oparciu o dynamiczne klucze alokacyjne
 • Informacje faktyczne, plany budżetowe i symulacje • Możliwość zastosowania wielu walut
 • Wyliczanie i księgowanie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych 
 • Uzgadnianie kont z bankami
 • Alokacje złożone i okresowe
 • Obsługa zamykania okresów i transakcji między firmowych
 • Konsolidacja ciągła i okresowa 
 • Prognozy przepływów pieniężnych (Cash Flow) • Kasa gotówkowa 
 • Generator sprawozdań 
 • Integracja i uzgadnianie księgi sprzedaży • Integracja i uzgadnianie księgi zakupów 
 • Rejestr zakupów dla wewnątrz wspólnotowych nabyć towarów
 • Płatności automatyczne i integracja z księga płatności • Obsługa weksli 
 • Fakturowanie bezpośrednie 
 • Tworzenie podstawowych zestawień finansowych np. Bilans, RziS, Cash Flow oraz wymaganych przez Unię Europejską.


ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI

epicor i scala zarzadzanie srodkami trwalymi
Podstawowe funkcje modułu:

 • Tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidacja środków trwałych, • Obsługa wielu metod amortyzacji
 • Automatyczna obsługa naliczania odpisów amortyzacyjnych • Automatyczne harmonogramy rozliczeń dotyczące transakcji • Obsługa aktywów o złożonej strukturze 
 • Obsługa wielu walut 
 • Obsługa konserwacji
 • Zasady kapitalizacji przy rozszerzaniu środków 
 • Obsługa amortyzacji zapasów • Historia środków trwałych

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (Sprzedaż, Magazyn, Zakupy)

epicor i scala zarzadzanie logistyka

Podstawowe funkcje modułu:

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia sprzedaży 
 • Elastyczne typy zamówień
 • Faktury z tytułu sprzedaży 
 • Kontrola kredytowa 
 • Przeliczanie walut w zamówieniach 
 • Integracja z zarządzaniem umowami 
 • Pełna integracja z częścią finansową 
 • Historia zamówień i faktur 
 • Elastyczne kryteria odbioru towarów 
 • Funkcje ATP (Available to Promise) i obliczanie czasu realizacji 
 • Przypisywanie towarów do zamówień 
 • Zwrot towarów i noty kredytowe 

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

 • Główna kartoteka magazynowa 
 • Wielojęzyczne opisy
 • Konwersja jednostek 
 • Ustalanie cen w wielu walutach 
 • Równoległe wycenianie zapasów w wielu walutach 
 • Numery seryjne 
 • Zestawienia materiałów 
 • Inwentaryzacja (w tym inwentaryzacja ciągła) 
 • Transakcje magazynowe 
 • Przesunięcia magazynowe 

ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM

 • Planowanie zapotrzebowania 
 • Propozycje zakupów
 • Zamówienia z dostawą bezpośrednio do klienta
 • Zamówienia zakupu
 • Proces odbioru towarów 
 • Historia zakupów i ranking dostawców 
 • Kontrola jakości
 • Kontrola zgodności faktury z zamówieniem 
 • Zarządzanie zwrotami


ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (SCM):

epicor i scala zarzadzanie lancuchem dostaw

Podstawowe funkcje modułu: 

ZARZADZANIE CYKLAMI

 • Rozbicie cyklu na czynności składowe
 • Zidentyfikowanie i wyeliminowanie nieefektywnych procesów

SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

 • Zwiększenie zadowolenia klientów 
 • Zmniejszenie liczby zamówień, których nie można zrealizować w terminie
 • Identyfikacja zamówień, których terminy realizacji należy zmienić

SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH

 • Obsługa prostego montażu oraz wytwarzania/konstruowania na zlecenie
 • Zmniejszenie liczby zamówień, których nie można zrealizować w terminie
 • Pełna integracja z modułem obsługi produkcji

DOSTAWA BEZPOEREDNIA

 • Szybsze dostawy do klientów
 • Zmniejszenie kapitału obrotowego
 • Możliwość rentownej sprzedaży trudno zbywalnych towarów
 • Przesunięcia między magazynami

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

epicor i scala zarzadzanie produkcja

Podstawowe funkcje modułu

 • Podstawowe dane:
   - Definiowanie surowców, półproduktów, wyrobów
   - Definiowanie receptur (BOM)
   - Definiowanie operacji produkcyjnych (BOO)
   - Definiowanie zasobów produkcyjnych
 • Kalkulację metodą standardową i kosztów rzeczywistych
 • Tworzenie głównego planu produkcji (MPS – Master Production Schedule)
 • Planowanie zapotrzebowania na materiały (MRP – Material Requirements Planning)
 • Planowanie zamówień
 • Planowanie zapotrzebowania na moce przerobowe (CRP – Capacity Requirements Planning)
 • Planowanie dostępnych mocy (ATP – Available to Promise)
 • Zwalnianie zleceń do realizacji
 • Obsługa wydań do zleceń produkcyjnych
 • Raportowanie realizacji zleceń produkcyjnych

ZARZĄDZANIE SERWISEM

epicor i scala zarzadzanie serwisem

Podstawowe funkcje modułu

 • Obsługa zleceń serwisowych
 • Konserwacje kontrolna
 • Zarządzanie instalacją i majątkiem trwałym
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie umowami serwisowymi
 • Odnośniki do umów serwisowych
 • Odnośniki do umów pożyczki i leasingu
 • Planowanie i prowadzenie szkoleń
 • Zarzadzanie zamówieniami serwisu
 • Planowanie kosztów, czasu i działań
 • Dokumentacja serwisu, transportu i eksportu
 • Dołączanie listy kontrolnej działania
 • Zarzadzanie statusem
 • Procedury eskalacji
 • Zarzadzanie zmianami i historia konfiguracji
 • Zarzadzanie inspekcjami
 • Zarzadzanie wymianą i zwrotem
 • Konserwacja i naprawa własnego sprzętu
 • Zarzadzanie gwarancjami i reguły fakturowania
 • Informacje o konfiguracji i historia usług
 • Zestawy serwisowe
 • Biuletyny techniczne
 • Scenariusze przekazywania zadań na wyższy poziom
 • Monitorowanie zleceń serwisowych
 • Zarzadzanie magazynem technicznym
 • Zarzadzanie sprzedażą części zapasowych
 • Różne modele fakturowania
 • Kompleksowe zarzadzanie kosztami
 • Historia i statystyka serwisu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

epicor i scala zarzadzanie projektami

Podstawowe funkcje modułu

 • Obsługa struktur projektów
 • Szablony projektów
 • Złożone fakturowanie
 • Plany fakturowania
 • Obsługa stałych cen
 • Rozszerzone możliwości tworzenia budżetów
 • Planowanie/zarzadzanie zasobami
 • Księgowanie robót w toku,
 • Elastyczne tworzenie struktur księgowych
 • Obsługa poziomów
 • Projekt główny/ Projekt
 • Propozycje fakturowania
 • Rozszerzone funkcje zapytań i raportów
 • Obsługa statusów projektów (oferta, projekt)
 • Raportowanie czasu i materiałów
 • Kopiowanie i usuwanie projektów
 • Informacje statystyczne
 • Raporty planowania projektów (planowanie czasu i możliwości)
 • Raportowanie procentu wykonania

Czas wdrożenia:
1-12 miesięcy

Wymagania techniczne:

Zależne od zakresu wdrażanych funkcjonalności i ilości użytkowników.PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top