Jeszcze klika lat temu temat migracji danych do chmury w większości przypadków traktowany był bardziej jako ciekawostka, niż realne wyzwanie, przed którym stoi organizacja. Obecnie sytuacja zmienia się diametralnie. Coraz więcej firm niezależnie od branży decyduje się na wykorzystanie rozwiązań chmurowych w ramach swoich systemów informatycznych. Na potrzebę biznesu odpowiadają wiodący dostawcy, którzy stale doskonalą jakość usług.

{loadpostion Wiadomosci_Dzial}
 
Będąc obecnym na rynku IT od wielu lat, stale monitorujemy kierunki rozwoju w kontekście procesów tworzenia oprogramowania i zmian w zarządzaniu infrastrukturą IT. Istnieje szereg czynników mających wpływ na bieżący trend. Z jednej strony jest to rozwój zakresu usług dostarczanych przez rozwiązania takie jak Amazon AWS, Google Cloud czy Microsoft Azure. Rozwiązania te są coraz bardziej stabilne, dostępne i łatwe w użytkowaniu. Z drugiej strony, zauważamy zmiany w podejściu do tworzenia oprogramowania. Stawia się na rozwiązania skalowalne, generyczne i modułowe, realizowane w oparciu o architekturę mikroserwisową. Wykorzystuje się do tego konteneryzację i inne elementy ułatwiające skalowalność i przenoszalność aplikacji.

Na rynku dostępny jest już szereg sprawdzonych rozwiązań wspierających wykorzystanie infrastruktury Cloud. Należą do nich Docker do konteneryzacji czy Kubernetes do zarządzania i skalowania skonteneryzowanymi systemami – mówi Marek Boratyński, manager dywizji Software Developement w ITMAGINATION.


Rozwój i poszerzający się zakres usług dostawców rozwiązań chmurowych, przyczynił się do decyzji jednego z naszych kluczowych klientów o migracji rozległej infrastruktury do Amazon AWS. Drugim obszarem związanym z działaniami w ramach migracji jest refaktoring obecnych rozwiązań, w celu dostosowania ich do architektury opartej o mikroserwisy. Do realizacji swojego celu postanowiliśmy zaangażować zespoły złożone z architektów AWS, ekspertów DevOps oraz programistów Java jako wsparcia w rozległym i skomplikowanym procesie migracyjnym. W ramach projektu migrowane do chmury AWS jest globalne Data Center, a w proces zaangażowany jest zespół liczący ok. 100 osób.

Chmura to przede wszystkim korzyści

Rozwiązania oferowane przez dostawców infrastruktur chmurowych niosą ze sobą szereg korzyści zarówno w obszarze informatycznym, jak i biznesowym. Najważniejszą zaletą jest lekkość prowadzenia biznesu i koncentracja na wyzwaniach strategicznych, a nie technicznych. Przykładem mogą tu być szczególnie firmy z sezonowymi pikami obciążeń infrastruktury w tym branża e-commerce, gdzie szczytowe momenty przypadają na okres listopada i grudnia. W takim scenariuszu możliwość szybkiego przeskalowania rozwiązań i dostosowania do obciążeń ruchu klientów może być kluczowym elementem w kontekście konkurencyjności i wolumenu sprzedaży.

Ponadto dzięki chmurze dział IT w firmie koncentruje się na realizacji faktycznych potrzeb biznesowych organizacji, wdrażania nowych aplikacji czy monitorowania ich działania i pomocy użytkownikom. Kwestie problemów związanych z infrastrukturą, obciążeniem serwerów, skalowalnością i bezpieczeństwem w większości przenoszone są na dostawcę chmury obliczeniowej.

Wdrażając chmurę, powstaje możliwość relatywnie prostego zaadoptowania automatyzacji we wszystkich procesach związanych z wdrażaniem oprogramowania, tzn. od obszaru developmentu, po automatyzację wdrożeń i późniejsze zarządzanie aplikacjami i infrastrukturą. Rozwiązania te są stabilne, opłacalne i dodatkowo możliwe jest korzystanie z niezbędnych zasobów informatycznych w połączeniu z realnymi kosztami tych zasobów. Użytkownik płaci za wykorzystane zasoby. W przypadku gdy maleją jego potrzeby może np. w prosty sposób zredukować ilość przypisanych serwerów, a co za tym idzie zredukować koszty – dodaje Marek Boratyński.


Źródło: ITMAGINATION

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top