oracle 120Rozwój sztucznej inteligencji (SI) rewolucjonizuje wszystkie branże. Wykorzystanie olbrzymich ilości danych, wydajnych obliczeń i zaawansowanych funkcji automatycznego uczenia wreszcie umożliwia firmom realizację projektów opartych na sztucznej inteligencji, które wcześniej nie były możliwe.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 


Systemy sztucznej inteligencji uczą się, wyciągają wnioski i samodzielnie korygują swoje działanie. Szybko przetwarzają ogromne ilości danych, a jeśli są prawidłowo zaprojektowane, potrafią formułować hipotezy i rozwiązania problemów występujących w różnych branżach. Systemy sztucznej inteligencji można zaprogramować tak, aby uczyły się na swoich błędach — i sukcesach — oraz automatycznie dostosowywały.

Coraz więcej firm uświadamia sobie, że wdrożenie sztucznej inteligencji to dla nich szansa na wyróżnienie się na rynku i wypracowanie przewagi nad konkurencją. Przedsiębiorstwa, które nie chcą pozostać w tyle, stawiają na tę technologię, aby utrzymać się na czele stawki. Potwierdzają to prognozy rynkowe. Jak wynika z danych firmy IDC, która zajmuje się badaniami rynku technologii, w 2021 r. ze sztucznej inteligencji będzie korzystać 75% handlowych aplikacji biznesowych. Do 2024 r. interfejsy oparte na sztucznej inteligencji mają natomiast zastąpić 30% współczesnych aplikacji ekranowych.

Wydatki na sztuczną inteligencję są różne w poszczególnych branżach, żaden sektor nie może się jednak oprzeć potencjalnym korzyściom płynącym z wdrożenia tej technologii. Najwięcej wdrożeń ma miejsce w branżach, w których typowe są duże ilości danych o różnych strukturach. Firmy z tych branż dostrzegają szanse na tworzenie nowych produktów i usług, optymalizację działania, przekształcenie obsługi klienta i zwiększenie jego lojalności.

Sektor usług finansowych wdraża sztuczną inteligencję, aby opracować dla klientów narzędzia bankowe nowej generacji. Systemy sztucznej inteligencji potrafią szybko wydobywać informacje i wnioski z dokumentów korporacyjnych. Proces ten można powiązać z systemami rekomendacji, wspierającymi automatyczne dopasowywanie produktów i usług. Sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia używa się także do optymalizowania komunikacji klientów banków z chatbotami.

W branży ubezpieczeniowej sztuczna inteligencja jest wdrażana w analizach oszustw i dochodzeniach oraz na potrzeby systemów rekomendacji. SI może tu pomóc w automatyzacji przetwarzania roszczeń. Ułatwia dopasowywanie potrzeb klientów do odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Może też szybko ocenić i zintegrować nieustannie aktualizowane dane dotyczące zachowań i dane demograficzne, zapewniając korzystającym z niej firmom ubezpieczeniowym przewagę nad konkurencją.

Jedną z branż, które jako pierwsze wdrożyły systemy sztucznej inteligencji, jest handel detaliczny. SI może tutaj pomóc w budowaniu lojalności wobec sklepu, ponieważ pozwala klientom łatwo i wygodnie poznawać, oceniać i kupować produkty z oferty sprzedawcy. Do najważniejszych przypadków użycia sztucznej inteligencji w handlu detalicznym należą automatyczne systemy obsługi klienta, które oferują zoptymalizowane rozwiązania, a także wyspecjalizowani doradcy zakupowi, systemy rekomendowania produktów i merchandising w działalności wielokanałowej. Technologia ta pomaga też dbać o dostępność właściwych produktów we właściwym miejscu i czasie.

Firmy telekomunikacyjne wdrażają sztuczną inteligencję w celu analizowania i identyfikacji zagrożeń. Zależy im na szybkości i precyzji automatycznych, inteligentnych systemów bezpieczeństwa. Dzięki sztucznej inteligencji operatorzy mogą zautomatyzować procesy biznesowe i informatyczne, aby zoptymalizować sieci i poprawić łączność oraz doświadczenia klienta.

Sztuczna inteligencja wspiera też innowacyjność produkcji, ponieważ usprawnia procesy i optymalizuje koszty. Producenci wdrażają tę technologię na potrzeby inteligentnych asystentów, gromadzenia i oceny danych wspomagających wewnętrzne procesy decyzyjne oraz interakcji z klientami przy użyciu chatbotów i rozpoznawania mowy.

Administracja publiczna często pozostaje w tyle pod względem wdrażania nowych technologii, sztuczna inteligencja jest już jednak wprowadzana zarówno przez urzędy centralne, jak i lokalne. Najczęściej jest używana w systemach obrony/wywiadu i bezpieczeństwa publicznego/reagowania w sytuacjach awaryjnych. W coraz liczniejszych inicjatywach ukierunkowanych na tworzenie inteligentnych miast SI służy do poprawy usług świadczonych na rzecz mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Organy administracji publicznej przyglądają się też możliwości zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości i systemach kontroli. W Estonii pojawiły się na przykład plany wdrożenia „sędziego robota”, który rozstrzygałby sprawy niewielkiej wagi. Urzędnicy chcą, aby system zniwelował zaległości na wokandach i przyspieszył przebieg procesów sądowych.

Aby lepiej wykorzystać przewagę nad konkurencją w swoich branżach, organizacje powinny rozważyć następujące kroki:
  • Wprowadzenie innowacji na dużą skalę. Wymaga to określonych ilości użytecznych danych i wdrożenia oprogramowania jako usługi, robotyzacji procesów i/lub sztucznej inteligencji/automatycznego uczenia. Kluczowe jest tu znalezienie dostawców rozwiązań informatycznych, którzy będą w stanie wspierać przedsiębiorstwo w dłuższej perspektywie.
  • Wizualizacja przedsiębiorstwa w nowej postaci. Transformacja cyfrowa powinna być traktowana jako całościowe doświadczenie, które zmieni podejście firmy do obsługi klienta, strategii i wydajności.

Analiza przykładów sukcesu. Warto poprosić dostawcę technologii o przedstawienie przykładowych sukcesów odniesionych przez jego klientów, które uwidocznią nowe kluczowe wskaźniki wydajności i udoskonalenia. Mile widziane będą tu modele, symulacje i analizy. Nowa technologia powinna umożliwić osiągnięcie znakomitych wyników biznesowych, ponieważ cyfryzacja przenosi firmę do świata, w którym wszystko dzieje się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Autor: Andrés Garcia-Arroyo, wiceprezes ds. aplikacji w Oracle na region Europy Środkowo-Wschodniej, WNP i Izraela
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top