oracle 120Ponieważ wirus COVID-19 budzi coraz większe obawy, wiele przedsiębiorstw i działów kadr ma do czynienia z bezprecedensowymi wyzwaniami. Aby im pomóc, Oracle zapewnia użytkownikom systemu Oracle Human Capital Management Cloud bezpłatny dostęp do naszego rozwiązania Workforce Health and Safety.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Moduł ten pomoże klientom zarządzać kluczowymi sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uzyskiwać odpowiedzi na newralgiczne pytania, takie jak:
  • Kto w mojej organizacji był narażony na zakażenie koronawirusem?
  • Czy części wspólne budynków zostały odpowiednio zdezynfekowane?
  • Czy mamy odpowiednie środki czyszczące oraz środki ochrony pracowników? 
  • Jak skontaktować się z pracownikami, aby dać im znać o tym, że miał miejsce incydent? 
  • Czy muszę powiadomić lokalne władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne? Jakie dane muszę podać?
  • W jaki sposób mogę uzyskać pewność, że zgłoszenie zostało zrealizowane i zostały podjęte działania naprawcze?

Pracownicy mogą uzyskać dostęp do tych informacji w dowolnym miejscu i w dowolny sposób — z urządzeń mobilnych lub biurkowych. Traktujemy ten moduł jako „przycisk reagowania na incydenty”. Udostępnia on specjalistom i menedżerom z działów kadr szereg metod pomagających w podejmowaniu działań koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Na przykład, jako menedżer, na ogół wiem, co robić, kiedy ktoś idzie na zwolnienie. Ale w obecnej sytuacji po udzieleniu pomocy tej osobie muszę również myśleć o tym, co zrobić, aby chronić jej kolegów oraz firmę jako całość.

Moduł Workforce Health and Safety pomaga zautomatyzować zgłaszanie incydentów w miejscu pracy zarówno teraz, jak i w przyszłości, w warunkach większych obaw o zdrowie i bezpieczeństwo. Przyjrzyjmy się np. zgłaszaniu incydentu polegającego na tym, że sala konferencyjna nie została sprzątnięta z jednego dnia na drugi. W normalnych okolicznościach nie miałby on najwyższego priorytetu, ale obecnie jego zgłoszenie i natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań jest sprawą najwyższej wagi. Po zgłoszeniu incydentu przez pracownika lub menedżera działu kadr system automatycznie kieruje incydent do osoby, która jest odpowiedzialna za podjęcie działań naprawczych. Wysyła również potwierdzenie e-mail pracownikowi, który zgłosił incydent, z informacją, że zgłoszenie zostało otrzymane i jest realizowane.

Moduł Workforce Health and Safety nie tylko udostępnia łatwy, skuteczny i poufny proces załatwiania spraw związanych z BHP, lecz także daje pewność, że zgłoszenia będą w odpowiedni sposób realizowane.

Oracle angażuje się w pomaganie naszym klientom w zapewnianiu wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy tak szybko, jak to tylko możliwe. Wkrótce udostępnimy opracowanie zawierające instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji podstawowych funkcji zgłaszania incydentów. Do końca kwietnia będziemy również prowadzić wirtualne dyżury, aby pomagać klientom w konfiguracji. W tym czasie bezprecedensowej niepewności chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać naszych klientów, którzy mogą liczyć na to, że będziemy im pomagać w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb biznesowych.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top