Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017
loading...

ERP na warunkowym - czyli co decyduje o procesie transformacji i rentowności inwestycji?

BPSCNiedotrzymanie warunków umowy, komplikacje, opóźnienia, wyższe koszty - to hasła, których żadne przedsiębiorstwo przechodzące cyfrową transformację nie chce usłyszeć. Niestety takie scenariusze się zdarzają, a wtedy organizacje doszukują się uchybień po stronie dostawcy systemu ERP oraz konsultantów nadzorujących wdrożenie. Co tak naprawdę decyduje o sukcesie lub porażce? I czy można się przed tym zabezpieczyć?

  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
 
Według raportu Panorama Consulting Group aż 36% respondentów nie było w stanie określić czy projekt wdrożeniowy zakończył się sukcesem czy porażką. Dane świadczą chociażby o tym, że przedsiębiorstwa nie do końca wiedzą, jakich korzyści powinny się spodziewać przechodząc cyfrową transformację. Z tej perspektywy można zaryzykować stwierdzenie, że wynik większości wdrożeń ERP zależy od organizacyjnego zarządzania zmianami, które finalnie decyduje o całym procesie transformacji i rentowności inwestycji.

Najtrudniejszy pierwszy krok

Pierwszy krok do rozpoczęcia procesu transformacji ma na celu przeprowadzenie oceny posiadanych zasobów software’owych i dokonanie kwalifikacji, na jakim etapie cyfryzacji znajduje się przedsiębiorstwo. To z pozoru banalne działanie pomaga zidentyfikować obszary w obrębie organizacji, które powinny zostać zmienione w pierwszej kolejności a pominięcie tego kroku może w późniejszym okresie spowodować efekt domina.
Jeżeli nie ma solidnej podstawy, cała „konstrukcja” jaką jest budowanie cyfrowej infrastruktury przedsiębiorstwa runie w gruzach albo jej budowa będzie ciągnęła się w nieskończoność - wyjaśnia Sławomir Kuźniak, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem z BPSC - śląskiej spółki, która ma na swoim koncie ponad 400 zrealizowanych wdrożeń w branży produkcyjnej i ponad 300 w dystrybucji i usługach.
Doświadczenie pokazuje, że przygotowanie się do implementacji systemu, poprzez określenie celów biznesowych oraz korzyści, jakie chcemy osiągnąć dla wielu firm nie jest sprawą oczywistą, a standardem w polskim biznesie jest „inwestowanie dla samego inwestowania”. Zdarza się, że cyfrowa transformacja staje się bardziej odbiciem rynkowych mód i najpopularniejszych tendencji, niż odpowiedzią na faktyczne potrzeby przedsiębiorstwa - co często weryfikujemy podczas wymiany oprogramowania - tłumaczy Sławomir Kuźniak
Choć zgodnie z danymi firmy analitycznej Panorama Consulting Group 57% przedsiębiorstw uznaje zrealizowane wdrożenie za sukces, to opóźnienia i dodatkowe koszty zdarzają się bardzo często. Powodem jest nieumiejętne określenie priorytetów i wyznaczenie kluczowych obszarów wymagających optymalizacji oraz podejście waterfallowe do samej implementacji, a co za tym idzie skupianie się na bardzo szczegółowych elementach nie patrząc na całość rozwiązania. Zatem zmiana podejścia na „zwinne” w samej implementacji pozwala na sterowanie zakresem uruchomienia nowego oprogramowania i bieżące wyznaczanie kierunków, w jakich ta implementacja powinna pójść. Pozwala to na szybkie reagowanie na kluczowe elementy, które powinny być zoptymalizowane, a nie skupianie się na pojedynczych elementach, które w końcowym rozrachunku okazują się zbędne lub wręcz kosztotwórcze.

Stawiaj pytania „co” i „w jaki sposób” a nie „ile”

To skuteczna strategia zarządzania zmianami - pomaga organizacjom sterować oczekiwaniami i definiować obszary, które wymagają usprawnień, a w efekcie wpłynąć na sukces projektu i rentowność inwestycji. Bywa jednak, że firmy nastawiają się na spektakularne efekty w bardzo krótkim okresie, tymczasem liczenie zwrotu z inwestycji w przypadku systemów ERP nie do końca ma sens, a przynajmniej nie wtedy gdy za wszelką cenę chcemy odpowiedzieć na pytanie „ile”.
Jeżeli dostawca twierdzi, że wdrożenie systemu pozwoli zaoszczędzić określoną sumę pieniędzy w określonym czasie, to powinien to wprost zadeklarować w umowie. W innym wypadku pozostaje to w sferze domysłów, a co gorsze powoduje w odbiorcach przeświadczenie o braku profesjonalizmu i fałszywych obietnicach. - zwraca uwagę Adam Stańczyk, Business Solution Owner z BPSC
Rozpoczynanie transformacji z wygórowanymi oczekiwaniami jest na ogół pierwszą cegiełką do „wdrożeniowych niepowodzeń”, które mogą przybierać wiele form, od całkowitej porażki operacyjnej po drobne modyfikacje, jakie należy wprowadzić. Wszystko rozbija się o konfrontacje oczekiwań z rzeczywistością i faktycznymi możliwościami zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i dostawcy.

To pracownicy zweryfikują wdrożenie

Warto zwrócić uwagę również na fakt, że coraz więcej realizowanych projektów wdrożeniowych dotyczy wymiany informacji pomiędzy maszynami a oprogramowaniem bez udziału człowieka, a kolejne zamiany technologiczne powodują, że w najbliższym czasie wyzwaniem dla branży stanie się chociażby inne podejście do implementacji systemów opartej o techniki zwinne lub wdrożenie metod visual management.
Firma to pracownicy i to oni ostatecznie staną się recenzentem wdrożonego systemu o czym często się zapomina. Doświadczenie pokazuje, że jedną z barier w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw są tzw. „bariery mentalne” zespołu, wynikające z obawy przed zmianą. To pole dla metod visual management, które generalnie dotyczą zarządzania zespołami ludzkimi. Obraz okazuje się dużo łatwiejszą formą prezentacji danych, dlatego też w odniesieniu do realizacji produkcji staje się powoli sposobem na oswojenie zespołu z technologią, podnoszenie jakości, optymalizację procesów i wspieranie pracy ludzi w przedsiębiorstwach - szczególnie tych, w których duże znaczenie odgrywa analiza danych pozyskiwanych bezpośrednio z hal produkcyjnych - wyjaśnia Przemysław Kędzierski, Product Owner obszaru Produkcja z BPSC.
Przedsiębiorcy i dostawcy niejednokrotnie zastanawiali się dlaczego część ERP kończy się niepowodzeniem. Prawda jest taka, że wynik większości wdrożeń ERP zależy od organizacyjnego zarządzania zmianami i tego, jak organizacja oraz jej pracownicy przygotowani są do wejścia w proces zmian.

Źródło: www.bpsc.com.pl
loading...
loading...
loading...

SoftVig postawił na rozwiązanie Sage

SoftVig postawił na rozwiązanie Sage.

Grupa Selena realizuje cyfrową...

Selena zakończyła już wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach, w tym roku planuje w...

Cross Jeans z systemem ERP Microsoft...

Branża sprzedaży detalicznej rozwija się w zawrotnym tempie. Nowoczesne technologie, stały dostęp...

Zarządzanie projektami w systemie ERP

Zlecenia klientów, projektowanie produktów lub optymalizacja procesów biznesowych – w wielu...

Komputronik Biznes z systemem ERP Microsoft...

Zobacz jak jak platforma #Dynamics365 pozwoliła uporządkować, ujednolicić i wzbogacić wiedzę o...

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
erpframe
Show Panel
  • eqsystembaner
  • snt button 250