loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

IDS Scheer wdraża  mySAP w Inline Poland

Inline Poland - jedna z wiodących firm produkujących opakowania z tworzyw sztucznych zdecydowała się na implementację systemu mySAP Business Suite. Wybór metodyki procesowej sprawił, że partnerem wdrożeniowym Inline Poland została firma o największych kompetencjach w zakresie modelowania i optymalizacji procesów biznesowych – IDS Scheer.

Umowę podpisano pod koniec listopada, a start produktywny systemu odbędzie się 1 lipca 2006 r. Inline Poland zdecydowała się na podejście procesowe przy wdrożeniu systemu zintegrowanego, które ma tę przewagę nad modelem tradycyjnym, że na skutek lepszego dopasowania do potrzeb firmy daje istotnie większe korzyści. – Ten projekt jest dla nas okazją do zaprezentowania pełnego portfolio naszych rozwiązań. Zdefiniowanie wymagań dla systemu SAP w podejściu procesowym  wymaga bowiem przeprowadzenia analizy strategicznej i przełożenia strategii przedsiębiorstwa na procesy biznesowe, które oprogramowanie SAP zautomatyzuje. Do tego celu stosuje się graficzne narzędzia mapowania i analizy procesów. IDS Scheer dysponuje takim autorskim narzędziem ARIS, którego będziemy używać zarówno do wsparcia projektu, jak i (w wersji ARIS Portal) do dystrybucji dokumentacji projektowej i map – mówi Jacek Rakoczy, dyrektor sprzedaży IDS Scheer Polska.

Efektem fazy analizy strategicznej będą właśnie mapy przekształcone na strony www (do użytku ogólnego bez możliwości ich samodzielnej modyfikacji) oraz w postaci bazy danych z zapisem modyfikowalnym w narzędziu ARIS Easy Design. Te mapy posłużą do wyboru funkcjonalności systemu, a później stanowić będą podstawę jego konfigurowania i testowania. Na końcowym etapie zostaną wykorzystane do przygotowania materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkoleń. 

Inline Poland od początku tego roku szukała rozwiązania, którym mogłaby zastąpić swój dotychczasowy system zintegrowany, który okazał się już niewystarczający ze względu na rozwój spółki  - Szukaliśmy takiego rozwiązania informatycznego, które będzie nam towarzyszyło przez co najmniej 5 lat, pozwoli na przeprowadzenie roll-outów w spółkach zależnych oraz da nam przewagę nad konkurencją w szczególności w obszarach CRM i Business Inteligence. Po wnikliwej analizie potencjalnych systemów informatycznych wybraliśmy SAP z następujących powodów: jest to powszechnie znany system w Polsce oraz w krajach gdzie funkcjonują nasze spółki zależne, poprzez swoją elastyczność może dostosować się do wymagań Inline Poland oraz posiada szeroką funkcjonalność poszczególnych modułów. Ponadto, wybierając SAP mamy możliwość wyboru usług serwisowych spośród różnych dostawców SAP w Polsce. Na wybór SAP miały również wpływ referencje, jakie otrzymaliśmy od spółek, które wdrożyły różne systemy informatyczne, w tym SAP.

IDS Scheer został wybrany przez nas z uwagi na: dobrą opinię spośród listy referencyjnej, atrakcyjny pakiet umowy uwzględniający usługi serwisowe oraz znaczną elastyczność w trakcie tworzenia umowy wdrożeniowej i zrozumienie naszych potrzeb informatycznych. Cele jakie sobie stawiamy po wprowadzeniu systemu SAP to: pomoc w realizacji Strategii na lata 2006-2010, możliwość analizy efektywności działalności spółki w kluczowych obszarach działalności, redukcja raportów i analiz prowadzonych poza system, wsparcie przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej   -
mówi Wiesław Puzio, Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu ze strony Inline Poland.

Zakres wdrażanego systemu jest szeroki – Inline Poland implementuje moduły: finansowy (FI), środki trwałe (FI-AA) z elementami zarządzania środkami pieniężnymi (TR), kontroling (CO), gospodarka materiałowa (MM), sprzedaż i dystrybucja (SD), produkcja (PP) i zarządzanie zasobami ludzkimi (HR). Z systemu będzie korzystać 37 użytkowników. W zespole wdrożeniowym każdą stronę kontraktu będzie reprezentowało kilkanaście osób. Ze strony IDS Scheer Polska projekt będzie prowadził Marek Karch. Jak zwykle przy tego typu projektach, nowy system będzie wymagał inwestycji po stronie sprzętowej – Inline Poland zainwestuje w dwa serwery IBM xSeries, z przeznaczeniem na serwer produkcyjny i testowo-developerski.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top