loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Impuls BPSC w Grupie Kapitałowej FASING

BPSC ERPFirma BPSC podpisała umowę z Grupą Kapitałową FASING dotyczącą wdrożenia systemu klasy ERP Impuls BPSC. Wdrożenie obejmie trzy spółki grupy. Zakończenie implementacji oprogramowania przewidziane jest na koniec 2006 r.


Grupa FASING SA jest jednym z największych na świecie producentów łańcuchów ogniwowych dla przemysłu węglowego, rybołówstwa, energetyki, przemysłów cukrowniczego i cementowego. Misją Grupy Kapitałowej Fasing S.A. jest umożliwienie swoim klientom prowadzenia produkcji, wytwarzania, wydobycia i połowu w sposób najbardziej profesjonalny z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Oferowane przez Grupę Kapitałową FASING SA wyroby są doskonale znane zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Od momentu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych Spółka notuje dynamiczny wzrost wartości sprzedaży na eksport (wzrost eksportu w 2004 roku w porównaniu do roku 2000 wyniósł 104%).

Głównym celem wdrożenia systemu Impuls BPSC jest uzyskanie jeszcze wyższego poziomu zarządzania firmą oraz optymalizacja kosztów realizacji kontraktów. Wdrożenie systemu Impuls BPSC obejmie trzy spółki grupy: Fasing S.A., która zajmuje się produkcją łańcuchów, produkującą sprzęt i urządzenia mechaniczne Fasing MOJ oraz firmę handlową Fasing Centrum. Unikalność wdrożenia wynika przede wszystkim z konieczności integracji w jednym systemie z jednej strony powtarzalnej produkcji łańcuchów, z drugiej produkcji montażowej Fasing MOJ.

Wdrożenie systemu klasy ERP to kolejny etap współpracy pomiędzy BPSC a Grupą Fasing. Od wielu lat firma opierała swoją działalność na rozwiązaniu BPSC Zarządzanie 3GL. Analiza rynku wykazała, że i na tym etapie informatyzacji BPSC będzie dla firmy najlepszym partnerem – Jednym z podstawowych powodów wyboru BPSC jako dostawcy systemu ERP dla naszej Grupy Kapitałowej jest doświadczenie tej firmy we wdrożeniach systemów ERP – mówi Maciej Garncorz, wiceprezes Fasing Centrum.

Umowa podpisana pomiędzy firmami przewiduje wdrożenie następujących modułów systemu Impuls: Finanse–Księgowość–Koszty, Kadry–Płace, Środki Trwałe, Dystrybucja, CRM, Gospodarka Materiałowa oraz Produkcja w wersji dla 35 jednoczesnych użytkowników. Dodatkowo firma wdroży także system kontrolingowy BPSC.

Obecnie prowadzona jest analiza informatyczna. Na przełomie stycznia i lutego 2006 system będzie funkcjonował w Grupie Fasing w sferze księgowości i obsługi magazynów oraz kadr i płac w zakresie umożliwiającym rejestrację dokumentów. Wdrożenie wszystkich zakupionych modułów przewidziane jest na koniec 2006 r.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top