loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Górnośląska Spółka Gazownictwa rozpoczyna wdrożenie SAP

SAP ERPFirmy SAP Polska i Górnośląska Spółka Gazownictwa (GSG) poinformowały o kontrakcie na zakup rozwiązań mySAP Busines Suite, które zostaną wdrożone w ramach kompleksowej informatyzacji Spółki w oparciu o oprogramowanie SAP. Tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania na bazie mySAP Business Suite rozpocznie się od wdrożenia funkcjonalności finansowych, wspierających ewidencję księgową, raportowanie oraz zarządzanie środkami trwałym. Oddanie tych funkcjonalności do eksploatacji nastąpi w połowie bieżącego roku. Projekt wdrożeniowy realizowany jest w przez firmę IBM Polska.


Celem wdrożenia jest zwiększenie efektywności GSG i przygotowanie spółki do sprawnego funkcjonowania na zderegulowanym rynku gazu. Rozpoczęcie wdrożenia poprzedziła staranna analiza wymagań stawianych przez użytkowników, szczególnie w obszarze kontrolingu. Efektem prac w obszarze finansowym ma być dostarczenie użytkownikom spójnej, dostępnej dla uprawnionych pracowników informacji, niezależnie od lokalizacji, w której pracują, a także usprawnienie prac nad przygotowaniem wymaganych prawem raportów i sprawozdań.

„Celem realizowanych działań jest przygotowanie spółki do sprawnego funkcjonowania na zderegulowanym rynku gazu. Chcemy być sprawną organizacją, która będzie wyróżniała się efektywnością wśród firm gazowniczych w Polsce, a także sprosta wymaganiom rosnącej konkurencji na rynku i wymogom bezpieczeństwa energetycznego” – powiedział Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu GSG. „Zdecydowaliśmy się na oprogramowanie SAP ze względu na jego jakość, będącą efektem wieloletniego zaangażowania SAP w dostarczanie kopleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw z branży gazowniczej.”

Wybór rozwiązań SAP przez GSG jest z jednej strony efektem realizacji strategii informatyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG S.A., z drugiej strony zaś – świadomej i popartej długotrwałymi analizami decyzji kierownictwa GSG. Realizowane wdrożenie rozwiązania SAP jest częścią kompleksowego programu informatyzacji GSG, którego efektem będzie zinformatyzowanie wszystkich obszarów biznesowych z wykorzystaniem oprócz systemu SAP także systemów GIS oraz SCADA.

Kolejne funkcjonalności mySAP Business Sutie wdrażane będą sukcesywnie w bieżącym roku i kolejnych latach. Pierwszy projekt da podstawę do wdrożenia dalszych funkcjonalności w zakresie obsługi finansów, takich jak wsparcie procesów budżetowania, dalsza rozbudowa funkcji kontrolingowych, raportowanie na potrzeby własne i Grupy Kapitałowej PGNiG S.A., obsługa procesów inwestycyjnych czy gospodarka materiałowa. W dalszej kolejności przewidywane jest uruchomienie funkcjonalności wspierających gospodarkę remontową, projekty inwestycyjne oraz zarządzanie kadrami.

„Z dumą przyjmujemy fakt wyboru produktów SAP przez wiodącego dostawcę mediów energetycznych na obszarze Śląska” – powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes SAP Polska. „Ufamy, że wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w GSG skutecznie wesprze proces adaptacji przedsiębiorstwa do działania w warunkach rosnacej konkurencji, wynikającej zarówno ze zmian gospodarczych zachodzących w Polsce, jak i z integracji z Unią Europejską. Do dyspozycji klientów z sektora gazowniczego stawiamy przy tym nie tylko standardowe rozwiązania ERP, lecz także rozwiązanie branżowe, w pełni dostosowane do działania w warunkach deregulacji rynku.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top