loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Impuls BPSC w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

BPSC ERPFirma BPSC uruchomiła na Wydziale Zarządzania krakowskiej AGH laboratorium dydaktyczne wyposażone w edukacyjną instalację systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ERP - Impuls BPSC. To kolejny krok szeroko zakrojonej współpracy BPSC z uczelniami wyższymi. Z otwartych przez chorzowską firmę laboratoriów korzystają już studenci kilku polskich uczelni, m.in. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Firma BPSC przez uruchomienie na AGH laboratorium dydaktycznego wyposażonego w system Impuls po raz kolejny daje praktyczny przykład polityki firmy polegającej na ścisłej współpracy między ośrodkami naukowymi a firmą. Zainstalowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP ma przybliżyć studentom zagadnienia związane z najnowocześniejszymi rozwiązaniami informatycznymi, nowoczesnymi standardami zarządzania oraz informatyzacją przedsiębiorstw. Dane początkowe wprowadzone do systemu udostępnił jego dostawca. Baza danych będzie na bieżąco uzupełniana i aktualizowana przez studentów i pracowników naukowych Wydziału Zarządzania. Studenci z AGH podczas warsztatów prowadzić będą „swoje” fikcyjne przedsiębiorstwa według wskazówek wykładowców i uczyć się analizy zachodzących zjawisk gospodarczych. Będą także stymulować zmieniające się otoczenie ekonomiczne firmy i obserwować wpływ takich zmian na efektywność przedsiębiorstwa w różnych obszarach. „Wirtualne przedsiębiorstwo” pozwoli studentom na zapoznanie się zarówno z regułami i specyfiką działalności konkretnej firmy oraz będzie poligonem doświadczalnym wprowadzanych zmian w samym systemie.

„Współpraca z BPSC nie jest jednostronna” – mówi dr inż. Marek Dudek z AGH – „Jako wydział otrzymaliśmy bardzo dobry system, na bazie którego studenci poznają tajniki nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Natomiast BPSC uzyskuje dzięki nam przyszłych użytkowników swojego systemu. W przyszłości planujemy wspólne publikacje, opracowania naukowe i konferencje. Ważnym aspektem nawiązanej współpracy jest także organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich i pomoc w przygotowaniu prac magisterskich i doktorskich. Na bazie wspólnych doświadczeń inicjowane będą zmiany i modyfikacje systemu Impuls BPSC, mające na celu wzrost jego i tak dużej funkcjonalności.. Jedną z tego typu propozycji jest stworzony przez naukowców WZ AGH system oceny zorganizowania przebiegu procesów produkcyjnych. Weryfikacja rozwiązań empirycznych na tle praktyki gospodarczej jest jednym z elementów naszej strategii.”

Trudno jest przecenić współpracę BPSC z środowiskiem akademickim. Dzięki instalacjom systemu Impuls BPSC w laboratoriach uczelni studenci mogą w praktyce zapoznać się z problemami zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. W odróżnieniu do wykładów teoretycznych tego typu zajęcia dostarczają praktycznej wiedzy przyszłym menedżerom i inżynierom. W ramach zajęć studenci będą symulowali funkcjonowanie firm o różnych profilach działalności, wielkości, sposobie organizacji i zarządzania. Wyniki takich symulacji stanowić będą podstawę do badań naukowych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych AGH. Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na opracowywanie rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz stymulujących rozwój gospodarki.

„Zasadniczo współpraca BPSC z uczelniami ukierunkowana jest na wspomaganie dydaktyki na wielu płaszczyznach, różniących się formą i rodzajem wsparcia. Najbardziej spektakularnym jest na pewno pomoc przy organizacji pracowni komputerowej z zainstalowaną bazą Oracle i systemem Impuls Stanowi to podstawę do przygotowania programu dydaktycznego zajęć z praktycznym wykorzystaniem naszego systemu. Licencje przekazujemy uczelniom nieodpłatnie, w nieograniczonej ilości” – mówi Franciszek Szweda, Wiceprezes ds. eksploatacji BPSC, odpowiedzialny za współpracę z uczelniami.

Innym rodzajem współpracy z uczelniami w zakresie dydaktyki jest prowadzenie przez pracowników BPSC zajęć dla studentów na temat informatycznych aspektów różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza finansów, zarządzania personelem, produkcji, logistyki, controlingu i marketingu. „Ten rodzaj współpracy jest szczególnie dobrze przyjmowany przez słuchaczy studiów podyplomowych, którzy nierzadko współuczestniczą w zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami. Wiedza praktyczna przekazywana im w trakcie wykładu lub prezentacji jest często kwintesencją przekazywanej podczas studiów teorii” – dodaje Franciszek Szweda.

Współpraca Z AGH jest elementem szerszej polityki BPSC, zakładającej aktywną współpracę z uczelniami. Z instalacji systemu Impuls BPSC korzysta również np. Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. BPSC współpracuje aktywnie także m.in. z AE w Katowicach, SGH, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim i Wyższą Szkołą Zarządzania w Opolu, a w trakcie realizacji są wspólne przedsięwzięcia z Politechniką Radomską i Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki z Łodzi.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top