loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Matrix.pl na Ukrainie

Matrix.pl, dostawca rozwiązań informatycznych dla korporacji, podpisał umowę ze spółką ubezpieczeniową PZU Ukraina – ukraińską spółką należącą do Grupy PZU. Matrix.pl wdroży Oracle Financials – system zarządzania finansami oraz raportowania na bazie Oracle e-Business Suite (OEBS). Realizowany projekt jest elementem strategii Matrix.pl zakładającej ekspansję na rynki Europy Wschodniej. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2006 r.

„Podpisanie umowy z PZU Ukraina jest konsekwencją rozszerzenia usług Matrix.pl na rynki zagraniczne. Rozwijamy się dynamicznie, także w obszarze wdrażania systemów ERP dla korporacji (Oracle EBS). Kontrakt z PZU Ukraina stanowi dla nas istotny element ekspansji i rozwoju usług za granicą. Unikatowe kompetencje i doświadczenie Matrix.pl w zakresie rozwiązań informatycznych dla sektora finansów i ubezpieczeń, z powodzeniem będziemy mogli wykorzystać w realizowanym wdrożeniu na rynku ukraińskim” – mówi Aleksiej Krokos, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu z Matrix.pl.

Oracle Financials jest zintegrowanym pakietem aplikacji do kompleksowej obsługi księgowości i zarządzania finansami. Wdrożenie w PZU Ukraina obejmie następujące moduły: w zakresie księgowości – księga główna, środki trwałe, zobowiązania, należności; w obrębie zarządzania finansami – zarządzanie środkami pieniężnymi. System raportowania finansowego będzie oparty o aplikację Oracle Financial Analyzer. Ważnym aspektem wdrożenia Oracle Financials będzie integracja rozwiązania z centralnym systemem ubezpieczeniowym.

Projekt dla PZU Ukraina prowadzą konsultanci Matrix.pl. W realizację wdrożenia zaangażowane są dwie firmy partnerskie: Oracle Polska i Kvazar Micro z Ukrainy.

"Światowej klasy rozwiązanie ERP stanowi dla korporacji typu PZU Ukraina wsparcie zarówno w obszarach operacyjnych, jak i w realizacji strategii biznesowej. System Oracle Financials umożliwia nie tylko prowadzenie w nowoczesny sposób bieżącej ewidencji księgowej, ale także realizację sprawozdawczości finansowej według międzynarodowych standardów MSR. Rozbudowane funkcje raportowe i analityczne w znaczący sposób wesprą procesy podejmowania decyzji” –
mówi Aleksander Kania, Dyrektor sprzedaży do sektora usług finansowych w Oracle Polska.

Źródło: www.matrix.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top