loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

QAD wdraża system ERP w Polfie Warszawa

Polfa Warszawa S.A. zdecydowała się na implementację systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP opartego na rozwiązaniu QAD. Projekt związany był z dynamicznym rozwojem firmy oraz koniecznością dostosowania produkcji do międzynarodowych norm obowiązujących w branży farmaceutycznej.

Podstawowym wyzwaniem było wprowadzenie rozwiązania, które będzie elastycznie podążało za częstymi zmianami warunków rynkowych oraz umiejętnie odzwierciedlało złożone procesy i zdarzenia biznesowe. Docelowo liczbę użytkowników systemu oszacowano na 450 stanowisk.

Według założeń firmy system klasy MRP/ERP powinien wspomagać zarządzanie w pełni wspierając działalność operacyjną przedsiębiorstwa przy jednoczesnym śledzeniu sytuacji przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach: finansowej, kosztowej, zadaniowej, itd.

- Korzyści płynące z wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe w firmie są oczywiste – uważa Michał Tomicki, Główny Informatyk Polfy Warszawa S.A. – Rozwiązanie umożliwia przede wszystkim szybkie dotarcie do potrzebnej informacji, jej przechowywanie, przygotowanie raportów i zestawień. Pozwala na automatyzację wielu czynności.

Zintegrowany system klasy MRP/ERP pozwolił na znaczne przyspieszenie obiegu informacji w przedsiębiorstwie, zapewnił możliwość natychmiastowego uzyskania strategicznych danych, konsolidację kluczowych funkcji zakładu, a także właściwe rozpoznanie kosztów produkcji.
        
Główne cechy systemu, które zadecydowały o wyborze QAD to integracja wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w firmie w jeden spójny i współzależny organizm oraz elastyczność pozwalająca na dostosowanie się do rozwoju i zmian w przedsiębiorstwie.

- W prawidłowo zarządzanych przedsiębiorstwach projekty informatyczne muszą posiadać cele biznesowe, np. usprawnienie obiegu informacji, zwiększenie produkcji, wytworzenie nowego wyrobu. Tak zwana „informatyzacja” nie jest natomiast celem biznesowym, a więc nie ma sensu ekonomicznego. Systemy komputerowe wspierające zarządzanie muszą być nierozerwalnie powiązane z zachodzącymi w przedsiębiorstwie zdarzeniami biznesowymi – kontynuuje Michał Tomicki.

W momencie wyboru systemu QAD jako jeden z niewielu na świecie charakteryzował się zgodnością z przepisami GMP (Good Manufacturing Practice) i GAMP (Good Automated Manufacturing Practice), GDP (Good Distribution Practice) oraz zgodnością danych FDA (Food and Drug Administration) i spełnieniem wymagań norm ISO. GMP w farmacji reguluje prowadzenie procesu walidacji, który ma na celu potwierdzenie i udokumentowanie, że procedury, procesy, urządzenia, czynności i systemy prowadzą do wyników określonych w specyfikacjach funkcjonalnych, projektowych. Aplikacja QAD zapewnia spójną i płynną integrację zarządzania produkcją, dystrybucją, finansami, serwisem i obsługą klientów, co wprowadza poprawę jakości i szybkości funkcjonowania firmy.
        
W Polfie Warszawa S.A. funkcjonuje automatyczny magazyn wysokiego składowania, który powstał w celu magazynowania materiałów opakowaniowych, wyjściowych, produktów pośrednich i wyrobów gotowych. Jego pojemność to ok. 7000 gniazd. Wydajność przy pracy na jedną zmianę jest określona jako 500 palet dziennie (200 palet wychodzących, 300 palet wprowadzanych do systemu).
        
Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektu w Polfie Warszawa S.A., zaowocowały decyzją o informatyzacji spółki Sanfarm Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej Polfa Warszawa S.A. Wprowadzona w zakładzie aplikacja QAD Advanced Inventory Management pozwala na zastąpienie papierowej ewidencji towarów system elektronicznym, wyposażonym w system kodów kreskowych. Podstawowym celem projektu było stworzenie rozwiązania, które pozwalałoby znakować towary składowane w magazynie oraz w każdej chwili określać ich lokalizacje. Wdrożony system uwzględnia szczególne wymagania, jakie stoją przed gospodarką magazynową w wytwórni farmaceutycznej. Umożliwia zarządzanie procesem technologicznym magazynowania z uwzględnieniem norm dobrej praktyki wytwarzania środka farmaceutycznego (GMP).

Aplikacje QAD są użytkowane przez kilkaset firm farmaceutycznych na całym świecie, takich jak GlaxoSmithKline, Mayne Group, AKZO Nobel, Tecnofarma, UCB Pharma, Genzyme, IVAX, ALZA Corporation, Biovail, Cephalon czy Johnson & Johnson.

Źródło: www.qad.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top