loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma Epicor|Scala wdrożyła system ERP dla Młynów

Firma Epicor Software Corporatio, w Polsce funkcjonująca pod nazwą Epicor|Scala, czołowy dostawca zintegrowanego oprogramowania korporacyjnego dla średnich przedsiębiorstw, zakończyła wdrożenie systemu klasy ERP  iScala 2.2. w przedsiębiorstwie Młyny Produkcyjno-Handlowe Tadeusz Michalczyk (Młyny)  oraz w 17 spółkach zależnych. Wdrożenie przeprowadził partner Epicor|Scala – firma MSG Consulting z Gdańska.Wdrożenie objęło 30 użytkowników w obszarach: finanse, logistyka z kontrolą i śledzeniem partii oraz kontrolą jakości, zarządzanie produkcją, VBA Developer, kadry i płace. Dodatkowo Młyny Produkcyjno-Handlowe będą korzystały z modułów skupu płodów rolnych oraz obsługi drukarek fiskalnych, opracowanych specjalnie na potrzebę klienta przez zespół wdrożeniowy. System iScala został zainstalowany na serwerze w siedzibie Młynów i obsługuje zarówno centralę przedsiębiorstwa, jak też pozostałe jednostki – gospodarstwa rolne i spółki handlowe. Instalacja systemu została skonfigurowana w oparciu o połączenia terminalowe, a poszczególne jednostki gospodarcze połączono z serwerem poprzez Internet.

Wdrożenie w metodologii Signature firmy Epicor|Scala rozpoczęto w październiku 2005 od przygotowania i analizy potrzeb przedsięwzięcia. W lutym 2006 uruchomiono moduły finanse, logistyka i produkcja, w lipcu 2006 – moduł obsługi skupu płodów rolnych, w sierpniu 2006 – moduł kadry i płace. Każdorazowo instalacja kolejnych modułów wiązała się ze szkoleniami dla użytkowników i administratorów systemu, przygotowania prototypu i stałych danych oraz testów, po czym ostatecznie przekazywano moduły do użytkowania. Całość wdrożenia zakończyła się w sierpniu 2006. Prace wdrożeniowe przeprowadził autoryzowany partner Epicor|Scala – firma MSG z Gdańska.

Młyny to przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, zajmujące się skupem, przemiałem
i przechowywaniem zbóż. Główna siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Łasinie. Podlegają mu gospodarstwa rolne, które zajmują się uprawą i hodowlą oraz spółki handlowe – łącznie 17 jednostek. W ostatnich latach ma miejsce dynamiczny rozwój firmy, związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym przedsiębiorstwo dokonuje intensywnych inwestycji w infrastrukturę, mających na celu poprawienie jakości produktów, zwiększenie wydajności maszyn i zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ich kosztów. Firma zdecydowała się również na zakup i wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego, które usprawniłoby zarządzanie jej zasobami.

Potrzeby Młynów Produkcyjno-Handlowych dotyczyły przede wszystkim konsolidacji raportowania podatkowego i zarządczego oraz sprawniejszego zarządzania jakością (poprzez ewidencjonowanie dostaw od poszczególnych dostawców, rejestrowanie jakości poszczególnych dostaw oraz identyfikację towarów w magazynie pod kątem cech jakościowych, identyfikację cech poszczególnych partii). Wdrożenie systemu ERP miało też ułatwić poprawę terminowości dostaw do klientów oraz organizację i rozliczanie transportu własnego i zewnętrznego. Kolejnym problemem był obieg informacji w firmie, liczącej kilkanaście oddziałów – konieczne było usprawnienie wewnętrznego obiegu informacji, jak też zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych przez wszystkie uprawnione osoby. Przedsiębiorstwo potrzebowało również zaawansowanych narzędzi analitycznych, pozwalających na tworzenie raportów z danych zawartych w systemie w dowolnej formie i układzie danych – na przykład analizy kategorii klientów i ich zamówień czy informacji o sprzedaży do klienta wraz z analizą płatności i sprzedaży na płaszczyźnie klientów i przedstawicieli. Kolejne potrzeby wiązały się z planowaniem i dotyczyły zapewnienia statystyk celem prognozowania planów sprzedaży i produkcji oraz planowania stanowisk roboczych. 

 „Do tej pory w naszej codziennej pracy wspieraliśmy się standardowymi aplikacjami biurowymi oraz aplikacjami przygotowywanymi specjalnie do naszych potrzeb. Z chwilą dalszego rozwoju, konieczne stało się wdrożenie bardziej zaawansowanego systemu informatycznego, który z jednej strony umożliwiłby kadrze zarządzającej i właścicielowi dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, z drugiej – zniwelowałby powielanie informacji spowodowane ręcznym przenoszeniem danych pomiędzy spółkami przedsiębiorstwa, a centralą, z trzeciej – umożliwiłby nam jeszcze bardziej ścisły nadzór nad jakością naszych produktów.  O wyborze rozwiązania iScala przekonało nas doświadczenie producenta – Epicor|Scala - we współpracy z firmami z branży spożywczej i rolniczej oraz jego bardzo dobra znajomość realiów rachunkowości finansowej i zarządczej. Kolejnym atutem były wiarygodność i doświadczenie zarówno producenta, jak też jego partnera odpowiedzialnego za realizację wdrożenia - firmy MSG Consulting”, Jakub Nowacki, Dyrektor Działu IT w Młynach Produkcyjno-Handlowych.

Źródło: www.epicor.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top