loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

QAD zakończyło wdrożenie systemu ERP w fimie MELEX

Firma Melex przy współpracy zespołu QAD wprowadziła system ERP - MFG/PRO w wersji eB2. Celem projektu było stworzenie środowiska, w którym każda informacja o zamówieniu klienta, jego realizacji w produkcji i ewentualnych zakłóceniach, tworzyły spójną bazę do podejmowania decyzji biznesowych. Proces wdrożenia trwał 12 miesięcy. Aplikacja jest dostępna na 30 stanowiskach.Kolejne kontrakty zawierane przez Melex wykazały konieczność wdrożenia spójnego systemu informatycznego, który byłby bazą do podejmowania decyzji w szybko zmieniającym się środowisku i przy silnej konkurencji. Generalne założenie w podejściu do wdrożenia opierało się na traktowaniu projektu w pełni biznesowo, a nie jedynie w sposób informatyczny. Zostały zaimplementowane sprawdzone procesy biznesowe i zastosowane nowe zmienione procedury działania.

- Potrzebowaliśmy nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego szybkie zaspakajanie teraźniejszych i przyszłych potrzeb klientów. Zależało nam na usprawnieniu procesu decyzyjnego i ułatwieniu zarządzania dzięki stałej kontroli realizacji zamówień – opowiada Maciej Motelski Dyrektor Zarządzający firmy Melex.
System został wdrożony w pełnym założonym zakresie. Wszystkie procesy objęte projektem zostały powiązane siecią wzajemnych relacji, które umożliwiają podejmowanie działań korygujących stosownie do zaistniałej sytuacji. Wśród mierzalnych korzyści można zaobserwować zmniejszenie stanów zapasów na magazynach, redukcję braków na produkcji, skrócenie czasu obsługi dokumentów obrotowych oraz ograniczenie czasu na przygotowanie kosztorysu i planu wykonania nowych zamówień.

- Szczególnie istotnym wydawało się połączenie prognoz sprzedaży z informacją o rzeczywistym popycie i narzędziami planowania MRP. Z drugiej strony istotny nacisk był nałożony na ergonomię pracy– mówi Paweł Daszkiewicz z QAD Polska. 
W ramach projektu zrealizowano podprojekt użycia kodów kreskowych, który udostępnił również niezbędną bazę informacji dla pełnej kontroli jakości, oraz zdecydowanie uprościł i przyspieszył rejestrację obrotu na magazynach i produkcji.

Wdrożenie było przeprowadzone wg. metodologii Q-Lite. Założeniem było dostosowanie sprawdzonej funkcjonalności systemu do firmy. Całość projektu zakończyła się tylko dwoma modyfikacjami: rozszerzeniem funkcjonalności dotyczącej obsługi technologii oraz obsługą magazynu i produkcji za pomocą kodów kreskowych.

Źródło: www.qad.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top