loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Igloocar wybiera system ERP TETY

IGLOOCAR Sp. z o.o. zakończył wdrożenie systemu ERP TETA Biznes Partner przeznaczonego dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Prace były realizowane przez Partnera Handlowego TETY – firmę BMM z Rzeszowa.

Producent nadwozi specjalistycznych przeznaczonych do transportu artykułów spożywczych zakupił 3 komponenty pakietu TETA Biznes Partner: Kadry i Płace, Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe. System Kadrowo-Płacowy wspomaga pracę działu spraw osobowych oraz procesy związane z naliczaniem i rozliczaniem płac. System Finansowo-Księgowy pozwala usprawnić ewidencję księgową i rozliczenia finansowe w oparciu o indywidualne plany kont oraz prowadzić dowolne analizy stanu finansów przedsiębiorstwa. Środki Trwałe wspomagają zarządzanie majątkiem trwałym i kosztami jego amortyzacji, a także prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
Podmiotem odpowiedzialnym za prace wdrożeniowe była firma BMM z Rzeszowa, która należy do Sieci Autoryzowanych Partnerów TETY. Po wykonaniu kilku dodatkowych prac związanych z modyfikacjami aplikacji zakończyliśmy wdrożenie, teraz Igloocar samodzielnie pracuje na TETA Biznes Partner – mówi Arkadiusz Kruk, kierownik projektu wdrożeniowego po stronie BMM. Większość prac prowadzona była w pierwszym półroczu 2006 roku.

Źródło: TETA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top