loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Igloocar wybiera system ERP TETY

IGLOOCAR Sp. z o.o. zakończył wdrożenie systemu ERP TETA Biznes Partner przeznaczonego dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Prace były realizowane przez Partnera Handlowego TETY – firmę BMM z Rzeszowa.

Producent nadwozi specjalistycznych przeznaczonych do transportu artykułów spożywczych zakupił 3 komponenty pakietu TETA Biznes Partner: Kadry i Płace, Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe. System Kadrowo-Płacowy wspomaga pracę działu spraw osobowych oraz procesy związane z naliczaniem i rozliczaniem płac. System Finansowo-Księgowy pozwala usprawnić ewidencję księgową i rozliczenia finansowe w oparciu o indywidualne plany kont oraz prowadzić dowolne analizy stanu finansów przedsiębiorstwa. Środki Trwałe wspomagają zarządzanie majątkiem trwałym i kosztami jego amortyzacji, a także prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
Podmiotem odpowiedzialnym za prace wdrożeniowe była firma BMM z Rzeszowa, która należy do Sieci Autoryzowanych Partnerów TETY. Po wykonaniu kilku dodatkowych prac związanych z modyfikacjami aplikacji zakończyliśmy wdrożenie, teraz Igloocar samodzielnie pracuje na TETA Biznes Partner – mówi Arkadiusz Kruk, kierownik projektu wdrożeniowego po stronie BMM. Większość prac prowadzona była w pierwszym półroczu 2006 roku.

Źródło: TETA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top